Lietuvos valstybės ir teisės istorija 7


1940-1941m. Vieni tragiškiausių Lt istorijoje. 1940m. Birželio 14d. Maskvos ultimatumas. 1940m. Birželio 15d. Vykdyti krašto inkorporavimą į SSRS birželio 15d. Nuostata, suteikiančia prezidentui teisę pačiam leisti įstatymus, seimui nesant, iškar buvo.1940m. Liepos 6d. Paskelbtas rinkimų įstatymas, kuris numatė. Liepos 21d. Susirinko naujieji Lt, Lenkijos ir Estijos ,parlamentai“. 1940M. Konstitucija. Teisingumą vykdė LTSR. Sovietiniai pakeitimai.

Skelbiama federacijos viršenybė savo subjektams. SS įst turėjo galią visoms respublikoms, įst., prieštaraujantys sąjunginiams, skelbiami neturintys galios.

35 LSSR deputatai atstovavo Lt SS Aukščiausioje taryboje(10-Sąjungos taryboje, 25-Tautybių taryboje. Jie renkami 4 metams, vienu metu visoje SS.

Lietuvoje vienintelis valstybinės valdžios organas – LTSRAukščiausioji taryba. Ji renkama 4m.

Aukšč. Vykdomasis ir tvarkomasis valstybinės valdžios organas – LTSR Lieudies komisarų taryba, sudaroma AT, jai atsakinga ir atskaitinga.

Ypatinga vieta skirta prokuratūrai. Jai vadovauja respublikos prokuroras, kurį 7 metams skiria SS geberalinis prokuroras.

Vietose valdžios organai renkami 2 m. Vietinės Darbo žmonių deputatų tarybos ir jų formuojami vykdomieji komitetai.

Ek. Lt pagrindą sudarė socialistinė ūkio sistema ir socialinė gamybos įrankių bei priemonių nuosavybė.dar nenustatyta kolūkinė nuosavybė.

Konstitucijos 98str. Sakoma, kad LTSR piliečiams užtikrinama teisė jungtis į visuomenines organizacijas, bet įtvirtintas komunistų partijos vadovaujamasis vaidmuo.

Liaudies seimas pasivadino LSSR laikinąja aukščiausiąja taryba, kol bus išrinkta nuolatinė;

1941m. Organizuoti sovietinės Lt atstovų rinkimai į SSRS AT, bet rinkimai į vietines tarybas neorganizuoti.

Apylinkų teismai pertvarkyti į liaudies teismus, kurių teisįjus rinko vykdomieji komitetai;

liaudies tarėjus – darbininkai ir atrnautojai įmonių ir organizacijų darbuotojų visuotiniuose susirinkumuose, valstiečiai – kaimuose.

Pakeisti įstatymai, reglamentavę įv. visuomenines gyvenimo sritis, bet svarb. Civ., baudž. Ir kt. Teisės šaltiniai išliko tokie tap kaip ir neprikl. Lt

Teisiniai pagrindai pripažinti valstybės institucijose registruotoms santuokoms ir faktiniams santuokiniams santykiams.

Ištuoka galima liausies teisme abiem sutuoktiniams sutikus arba 1 prašymu;

Vietoj normos, nustačiusios atsakomybę už bolševikinę, priešvalstybinę agitaciją kariuomenės tarpe, įvesta atsakomybė už karių, šaulių ar kt. Kariuomenės ar šaulių pareigūnų kurstymą nevykdyti valstybės įstatymų;

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 12 KB
  • 2016 m.
  • 4 puslapiai (1552 žodžiai)
  • Lietuvos valstybės ir teisės istorija 7
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuvos valstybės ir teisės istorija 7. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-valstybes-ir-teises-istorija-7.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:13
×