Lietuvos valstybės skolos valdymas


Įvadas. Lietuvos valstybės skolos teoriniai aspektai. Valstybės skolos apibrėžčių analizė. Valstybės skolos sudėtis ir klasifikavimas. Valstybės skolos mažinimo būdai ir metodai. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos skolos poveikis šaliai ir jos ekonomikai (teorija). Lietuvos valstybės skolinimosi rizikos. Lietuvos valstybės skolos tendencijų analizė. Lietuvos valstybės skolos tendencijos prieš įstojimą į Europos sąjungą. Lietuvos valstybės skolos tendencijos po įstojimo į Europos sąjungą. Lietuvos valstybės skolos limitai. Lietuvos valstybės skolos tyrimas. Lietuvos valstybės skola ir jos lygissne. Lietuvos valstybės skola lyginant su ES valstybėmis. Lietuvos skolos poveikis ekonomikai tyrimas. Lietuvos valstybės skolos perspektyvos prognozė. Lietuvos skolos bei jos poveikio valstybės ekonomikai mažinimo būdai ir galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.

Aktualumas – pasirinkta tema yra labai aktuali, nes yra būtina stebėti valstybės skolos lygį, tam, kad tinkamu metų galima būtų daryti išvadas ir imtis konkrečių veiksmų, kad sumažinti Lietuvos valstybės skolą, atvirkštiniu atveju jei Lietuvos valstybės skola augs ir nebus daroma jokių pakeitimų, tai galės atvesti valstybę prie bankroto.

Tikslas - išanalizuoti Lietuvos valstybės skolos raidą, ištirti skolos poveikio šalies ekonomikai vertinimo ir valdymo problemas ir atsižvelgiant į gautus rezultatus pasiūlyti Lietuvos valstybei skolos pagerinimo būdo teorinį modelį.

Išsiaiškinti, kokia yra valstybės skolos esmė, kokios skolos apibrėžtys bei galimi valstybės skolos mažinimo būdai.

Išnagrinėti Lietuvos valstybės skolos tendencijas prieš ir po įstojimo į Europos sąjungą.

Atlikti Lietuvos valstybės skolos tyrimą.

Pateikti teorinį modelį, kurio dėka bus galima pagerinti Lietuvos valstybės skolos būklę.

Tyrimo metodika - mokslinės literatūros bei teisinių dokumentų analizė, sisteminimas, vertinimas ir sintezė, statistinių duomenų rinkimas ir analitinių duomenų analizės metodai, informacijos, antrinių duomenų rinkimas ir interpretavimas, duomenų sisteminimo, vertinimo, palyginimo, grupavimo, grafinio vaizdavimo būdai, loginė analizė, koreliacinė regresinė analize, lyginamoji analizė bei apibendrinimo.

Darbo rezultatai – baigiamąjį bakalauro darbą sudaro trys dalys.

Pirmoje dalyje yra analizuojama valstybės skolos samprata, apibrėžtys, skolos esmė, skolos mažinimo būdai, limitai bei Lietuvos valstybės skola iki įstojimo į Europos Sąjungą ir po įstojimo į Europos Sąjungą. Apibendrinus pirmąją dalį galima pasakyti, kad vieno bendro valstybės skolos apibrėžimo nėra, visi autoriai valstybės skolą traktuoja skirtingai. Iki įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvos valstybė patyrė dvi sunkias krizes, tai Lietuvos centrinio banko žlugimas ir Rusijos finansinė krizė, o po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuva patyrė didelį finansinį smūgį prasidėjus Pasaulinei finansinei krizei.

Antroje darbo dalyje yra atliekamas tyrimas, kuris turi parodyti, kokią įtaką skola daro Lietuvos valstybės ekonomikai, bei kaip Lietuvos valstybės skola atrodo Europos Sąjungos šalių kontekste. Tyrimas atliekamas 2004-2013 metų duomenimis, bei pačiais naujausiais 2014 metų duomenimis. Atlikus tyrimą galima pasakyti, kad Lietuvos valstybės skola palyginus su Europos Sąjungos valstybėmis laikosi stabiliai. Bet žiūrint Lietuvos valstybės mastu, skola auga ir daro neigiamą įtaką šalies ekonomikai, nes reikia mokėti didesnes palūkanas, bei grąžinti dar didesnę skolą.

Trečioje, projektinėje dalyje autorė pateiks galimą skolos mažinimo teorinį modelį, kuris teoriškai turėtų sumažinti Lietuvos valstybės skolą. Modelis yra modeliuojamas apjungus pirmoje dalyje nagrinėtą valstybės skolos mažinimo būdą su antroje dalyje atlikto tyrimo teigiamais bei neigiamais veiksniais.

Siūlymai – Atlikus tyrimą pagrindinis siūlymas būtų skolintas lėšas investuoti į pelną atnešančias sritis, kurių pagalba galima būtų užsidirbti valstybei daugiau pinigų, bei uždirbtų pinigų pagalba palaipsniui grąžinti senas skolas ir daryti finansinį rezervą ateičiai.

Aktualumas ir naujumas - Lietuvos valstybė pastaruoju metu vis dažniau susiduria su palaipsniu aštrėjančia dilema. Kaip subalansuoti valstybės skolą, kad ji nebūtų našta Lietuvos ekonomikai. Lietuvos valstybės skola, tai vienas iš svarbiausių ir aktualiausių klausimų, kuris rupi valstybei. Rupi dėl to, kad tai liečia visų pirmą pačią valstybę, valstybines įstaigas, visus valstybės gyventojus bei ateities kartas. Ne kiekvienas valstybės gyventojas susimasto apie tai, kiek daug gali pasakyti valstybės skola apie pačią valstybę. Kokia yra valstybės skola, teigiama ar neigiama. Nes tai yra būtina žinoti, šitas veiksnys veikia valstybės ekonomikos vystymąsi. Tik išsiaiškinus ar valstybės skola yra neigiama ar teigiama galėsime suprasti, kaip kontroliuoti padėtį ir pagerinti susidariusią situaciją.

  • Ekonomika Diplominis darbas
  • Microsoft Word 295 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 49 puslapiai (13758 žodžiai)
  • Snezana
  • Lietuvos valstybės skolos valdymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Lietuvos valstybės skolos valdymas. (2015 m. Gruodžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvos-valstybes-skolos-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 04:47
×