Lietuvos valstybės tarnybos reforma: raida, rezultatai, problemos


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Lietuvos valstybės tarnyba. Lietuvos valstybės tarnybos reformos raida, rezultatai. Lietuvos valstybės tarnybos reforma 1918-1940 metais. Lietuvos valstybės tarnybos reforma nuo 1990 metų. Lietuvos valstybės reformos problemos. Išvados. Literatūra.


Lietuvos Respublikoje Valstybės tarnybą pagrinde reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas gretimai su kitais teisės aktais. Kad būtų užtikrintas šio įstatymo ir su juo einančių teisės aktų įgyvendinimas buvo įkurta kontroliuojanti institucija, tai Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Valstybinė institucija ar įstaiga ir joje dirbantis tarnautojas yra susieti pavaldumu. Valstybės tarnyboje dirbantis valstybės tarnautojas yra fizinis asmuo, kuris atitinka du kriterijus, tai yra jis turi atlikti viešojo administravimo funkcijas ir valstybės tarnyboje eiti tam tikras pareigas. Valstybės tarnautojams yra keliami vis didesni ir didesni reikalavimai, tai yra daroma norint patobulinti jau esamą sistemą. Lietuvoje yra mišri valstybės tarnybos sistema, kuri turi karjeros modelio ir postų bruožų. Valstybės tarnautojai yra skirstomi pagal pareigybes, o jos yra kelių rūšių. Tai –

Lietuvoje Valstybės tarnybą reglamentuoti buvo priimtas Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas, kuriame yra išdėstytos bendros nuostatos, valstybės tarnautojų pareigybės, priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka, pačių valstybės tarnautojų teisės ir pareigos, valstybės tarnautojų karjera, darbo užmokestis, valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė, valstybės tarnautojų socialinės ir kitos garantijos, valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų, valstybės tarnautojų mokymas, valstybės tarnautojų valdymas, bei įtraukti įvairūs priedai susiję su pareigybėmis. Šis įstatymas irgi nuolat peržiūrimas ir redaguojamas pagal esamas aplinkybes ir tuometinį poreikį.

Bendrosiose Valstybės tarnybos įstatymo nuostatuose yra nurodyti pagrindiniai valstybės tarnautojo etikos principai, nurodytas įstatymo taikymas. Etikos principai yra svarbūs siekiant užtikrinti skaidruma valstybės tarnyboje, jie nurodyti įstatymo 3 straipsnyje, tai:

Valstybės tarnautojų veiklos svarbiausi principai yra šie:

Valstybės tarnybos įstatyme yra apibrėžtos ir valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Šio įstatymo 15 straipsnyje yra nurodytos valstybės tarnautojų pareigos, kurios yra gan svarbios, jos būtų tokios:

Per nepriklausomybės laikotarpį buvo sukurta valstybės tarnybos veiklą reglamentuojanti institucinė sistema ir teisinė bazė. Reformos turėjo būti vykdomos ne tik įstatymų keitimu ar institucijų pertvarkymo, bet ir pačios valstybės tarnybos pokyčiu. Lietuvos valstybės tarnyboje iki pat šiol kartas nuo karto yra vykdomos įvairios reformos, kartais jos būna tikrai būtinos, o kartais apie reformas ir pokyčių būtinumą prabylama rinkiminių agitacijų metu ar besikeičiant valdžiai. Didžioji dalis vyriausybių teikdavo vienokius ar kitokius punktus valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ar jo papildymui, pačios valstybės tarnybos pokyčiams, tačiau tikrai ne visi jie buvo patvirtinti ir priimti. Kai kurios vykdymui siūlomos reformos ar jau net atliekamos ar atliktos reformos yra naudingos, tačiau kitos nieko gero nežada.

Lietuvos valstybės tarnybos reforma: raida, rezultatai, problemos. (2015 m. Gruodžio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-valstybes-tarnybos-reforma-raida-rezultatai-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:13