Ligoninė referatas


Pratarmė. Ligoninės kūrimasis. Istorinė medicininė apžvalga. Radviliškio ligoninės direktoriai. Dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose bei programose, bendradarbiavimas. Bibliografija.

Radviliškio miesto ligoninė įkurta 1949 m. spalio 7 dieną, kurioje funkcionavo 25 lovos. Ligoninei vadovavo gydytoja B.Zigmantaitė. Dirbo 13 gydytojų, 36 vidurinio personalo ir 36 kito personalo darbuotojai.

1950 m. birželio 20 dieną įvykdytas naujas administracinis teritorinis paskirstymas ir įstaiga pavadinta Radviliškio rajono centrine ligonine, kuri 1950 m. liepos 1 dieną praplėsta iki 50 lovų. 1957 metais ligoninė tapo pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai, ligoninei vadovavo gydytojas V.Anikevičius, šias pareigas ėjęs iki 1970 metų. Gydytojas Jonas Povilaitis, vyr.gydytoju dirbo iki 1984 metų. 1984 – 1986 metais ligoninei vadovavo gydytojas A.Šlekys, nuo 1986 – 2002 metų – gydytojas Antanas Pauliukas. Šiuo metu ligoninei vadovauja direktorė Danutė Povelauskienė.

VšĮ Radviliškio ligoninės istoriją sudaro 6 dalys. Pirmoje dalyje “Ligoninės kūrimasis” pateikta trumpa ligoninės kūrimosi santrauka.

Antroje dalyje “Istorinėje medicininėje apžvalgoje” pažvelgta giliau į tolimesnę ligoninės raidą, jos struktūrą, padalinius, darbuotojus. Šioje dalyje medžiaga išdėstyta chronologine tvarka, o nuo 2000 metų netgi išskirta pamečiui, nes tuo laikotarpiu įvyko daug ir esminių pertvarkymų. Įgyvendinant Radviliškio ligoninės 2003-2005 metų restruktūrizavimo planą, iš esmės pasikeitė ligoninės įvaizdis apskrities kontekste. Pakito ligoninės padalinių struktūra, palaipsniui reorganizuojami skyriai įsikūrė suremontuotose, higienos normas atitinkančiose patalpose. Buvo įvykdyti skyrių sujungimai, atidaryta Konsultacijų poliklinika, įkurtas naujas Slaugos skyrius.

Penktoje dalyje ”Bibliografija” surinkta spausdinta medžiaga apie Radviliškio ligoninę ir jos darbuotojus. Šioje dalyje medžiaga grupuojama chronologine tvarka, metų ribose- pagal abėcėlę.

1949 m. spalio mėn.7d. įkurta Radviliškio apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus Radviliškio miesto ligoninė su 25 lovomis. 1950 m. birželio mėn. 20 d., įvykus naujam administraciniam teritoriniam paskirstymui, ji pavadinta Radviliškio rajono ligonine, o nuo 1950 m. liepos mėn.1d. praplėsta iki 50 lovų. 1957m. sausio mėn. 7d., likvidavus Sveikatos apsaugos skyrių, ligoninė tampa pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai ir vadinasi Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos Radviliškio rajono ligoninė. 1963 m. rugsėjo mėn.21d. LTSR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.716 buvo pavadinta Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos Radviliškio rajono centrine ligonine.

1949 m. Radviliškio miesto ligoninėje buvo 25 lovos, kuriai vadovavo gyd. B.Zigmantaitė. Dirbo 13 gydytojų, 36 vidurinio med.personalo ir 36 kito personalo, viso 85 darbuotojai.

1951 m. ligoninė išplėsta iki 75 lovų ir vyd.gydytoju buvo paskirtas gyd.J.Lapeika. Atitinkamai padidėjo kadrai: 15 gydytojų, 45 vidurinio medicinos personalo ir 41 kito personalo, viso 101 darbuotojas.

Nuo 1953 m.sausio 1d.iki 1957m. sausio 7d. vyr.gydytoju dirbo gyd.J.Povilaitis.

1970m. balandžio 2d., gyd.V.Anikevičiui išvykus į Vilnių, vyr.gydytoju paskirtas gyd.J.Povilaitis. Vyr.gydytoju gyd.J.Povilaitis dirbo iki 1984 metų.

Nuo 1971m. birželio 1d. centrinės ligoninės vyr.gydytojo pavaduotoju medicinos reikalams dirba gyd.Šlekys.

Vyr.gydytojo pavaduotoju organizaciniam metodiniam darbui nuo 1971 m.lapkričio mėn.15 d.dirba gyd.G.Geniušas.

1957 m. sausio mėn. 7d., dėl Sveikatos apsaugos skyriaus likvidavimo, buvo reorganizuota Radviliškio raj.Sanitarinė Epidemiologinė Stotis į Radviliškio rajono ligoninės sanitarinį epidemiologinį skyrių, skyriaus vedėjas – vyr.gydytojo pavaduotojas san.epid.reikalams buvo paskirta gyd.B.Zigmantaitė.

1968 m. kovo mėn. 16d. vyr.gydytojo pavaduotoju san.epid.reikalams buvo paskirtas gyd.Ainys.

1969 m.gruodžio mėn.1d. San.epid.skyrius vėl reorganizuotas į savistovę Radviliškio rajono sanitarinę epidemiologinę stotį (įsak.Nr.816 iš XII.17d.).

  • Istorija Referatas
  • Microsoft Word 1170 KB
  • 2013 m.
  • 15 puslapių (3494 žodžiai)
  • Rasa
  • Ligoninė referatas
    10 - 3 balsai (-ų)
Ligoninė referatas. (2013 m. Lapkričio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ligonine-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 15:45
×