Literatūros kurso kartojimas teminiais pjūviais


Literatūros kurso kartojimas teminiais pjūviais. Tema ir potemės. Rašytojai, jų visuomeninė veikla ir kūryba. Teiginiai, komentarai. Remdamiesi konkrečių autorių veikla ar jų kūryba suformuluokite teiginius, kaip atsiskleidžia tema. Pristatydami teiginį pagrįskite argumentais iš kūrinio (laikykitės pastraipos struktūros. Tautiškumo tema. (tautos išlikimo problema, istorinė atmintis, nutautėjimas, tautinės kultūros puoselėjimas, kalbos saugojimas. Dorovė, moralė. (darbštumas, teisingumas, dvasinė stiprybė, pasiaukojimas, altruizmas, meilė artimui, sąžiningumas, atgaila ir pan. Šeima, namai. (Tėvų ir vaikų santykiai, moters – motinos vaidmuo, tėvo autoritetas. Meilės tema. (dvasinis ryšys tarp žmonių, meilė ir pareiga, kūniška meilė, pasiaukojanti meilė ir pan. Kūrėjo ir visuomenės santykis. (kūrėjo individualumo atskleidimas, pripažinimo siekimas kūrėjo ir visuomenės konfliktas ir pan. Individas ir visuomenė. (asmenybės laisvė, susvetimėjimas, abejingumas, individo ir visuomenės konfliktas ir pan.

Tautiškumo idėjos svarbiausia atrama – istorinė tautos praeitis kaip pavyzdinis laikas ( Daukantas, Maironis)

Šalies pažanga neatsiejama nuo žmogaus aktyvios veiklos, tautinės kultūros puoselėjimo( Maironis ,,Nebeužtvenksi upės bėgimo“, poema ,,Jaunoji Lietuva“,

Išsilavinęs lietuvis – sąmoningas šalies pilietis, tautinių vertybių saugotojas (Vincas Kudirka, Motiejus Valančius, J. Biliūnas, Vincas Krėvė)

Vienas ryškiausių lietuvio tautinio charakterio bruožų yra ryšys su gamta ( Baranausko ,,Anykščių šilelis“, V. Krėvės ,,Raganius“,,, Skerdžius“)

Norint išsaugoti tautos gyvastį būtina priimti sprendimus, nors ne pačius palankiausius žmonėms (,,Skirgaila“)

Tauta bus žymiai stipresnė, jei joje gyvens jaučiantys pareigą ir atsakomybę savo šaliai žmonės.( Just. Marcinkevičius, ,,Mažvydas“)

Darbas – sveikos žmogaus prigimties požymis; Darbas - prasmingos būties ženklas (K. Donelaitis, ,,Metai“, šienapjūtės epizodas)

Dažnai žmogus pasijunta dvasiškai silpnas psipriešinti istorinei situacijai (nėries biografija)

Aukščiausia žmoniškumo išraiška – gebėjimas aukotis ir atjausti ( Dostojevskio Sonia)

Tik dvasiškai stiprus žmogus gali nepalūžti sudėtingose istorinėse aplinkybėse (B. Sruoga, J.Bliūnas ,,Liūdna pasaka“)

Doras žmogus rūpinasi ne tik savimi, bet ir aplinkinių gerove ( Šekspyras ,,Hamletas“, J. Biliūnas,, Laimės žiburys“, ,,Liūdna pasaka‘)

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 12 KB
  • 2016 m.
  • 6 puslapiai (1020 žodžiai)
  • Lukas
  • Literatūros kurso kartojimas teminiais pjūviais
    10 - 2 balsai (-ų)
Literatūros kurso kartojimas teminiais pjūviais. (2015 m. Vasario 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/literaturos-kurso-kartojimas-teminiais-pjuviais.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 12:22
×