Logistikos konspektai

89 dokumentai
Klientų logistinis aptarnavimas
Klientų logistinis aptarnavimas. Nagrinėjami klausimai. Klientų aptarnavimo svarbos priežastys. Klientų aptarnavimo svarba. Vienas iš būdų. Klientų aptarnavimo komponentai. Sudėtinės užsakymo įvykdymo ciklo laiko dalys. Koncepciniai ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2016 06 27
Krovinių vežimas jūrų transportu
Krovinių vežimai vandens (jūrų) transportu. Pagrindinės sąvokos. Laivybos teisinis reguliavimas. Jūrų laivai. Jūrų transporto materialinė – techninė bazė. Jūrų laivų rodikliai. Jūrų transportu atliekamų vežimų klasifikacija. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2015 10 22
Tiekimo grandinė gamyboje konspektas
Tiekimo grandinė gamyboje. Vilnius , 2015 Tiekimo grandinės samprata ir struktūra. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės valdymo tikslai ir ypatumai. Tiekimo grandinės valdymas yra daugiau strateginis planavimo. Tiekimo grandinės valdymo ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 06 14
Transporto sistemų lentelė
Įvadas. Lentelė. Automobilių transportas. Geležinkelių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Vamzdynu transportas. Keliai. Kelių ilgis, tankumas ir pasiskirstymas pasaulyje, lietuvoje. Kelio sandara (iš ko susideda; kokios ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 02 06
Logistikos paskaitų konspektas
Logistikos paskaitu konspektas. TEMA. Logistikos įvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos koncepcija. Logistikos, kaip integralaus sąnaudų mažinimo instrumento, idėja dar nekeliama. Į logistikos interesų sritį patenka ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 324 puslapiai
2015 10 12
Logistikos samprata ir raida
Logistikos samprata ir raida. Logistikos terminologija ir apibūdinimas. Pagrindinės žinios apie logistikos sampratos istorinę raidą. Įmonės veiklos logistika. Informacijos ir prekių srautą judėjimas. Logistikos plėtros veiksniai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 12 23
Krovinio vežimo dokumentacija, vežimo tipai ir kaip parinkti sunkvežimio tipą
Krovinių vežimui naudojama dokumentacija išsiuntimo dokumentai. Vežimo važtaraštis. Grupinis vežimo važtaraštis. Ištisinio vežimo važtaraštis. Standartinis orderis vežimui. Tarptautinis važtaraštis. Vežimo kelių transportu ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2014 10 26
Logistikos pagrindai
Įvairūs logistikos uždaviniai. Reisų skaičius . Regioninė logistika. Nacionalinė logistika. Globalinė logistika. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2013 06 16
Aprūpinimo logistikos reikšmė ir uždaviniai
Logistikos uždaviniai. Regioninė logistika. Nacionalinė logistika. Globalinė logistika. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. Logistikos tikslai ir ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 11 13
Logistikos pagrindai konspektas
Atsargos ir sandėliai. Atsargos bei jų svarba logistikos sistemoje. Atsargos logistikoje. Logistikos sistema. Atsargų klasifikacija. Pirkimo ekonomija. Transportavimo nuolaidos. Patikimumo fondas. Išankstinis pirkimas. Sezoninės atsargos. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2013 11 06
Jūrų transporto terminalai
Terminalų paskirtis. Bendroji terminalų struktūra. Terminalų klasifikavimas Pagal dominuojančia transporto rūšį. Kam teikiamos paslaugos. Pagal krovinių savybes. Jūrų transporto terminalai būna šie. Birių krovinių terminalas. Skystų ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 05 11
Taikomieji tyrimai konspektas (2)
Darbo anotacija. Įvadas. Logistikos veiklos teorinio aspekto analizė. Logistikos samprata. Logistikos veiklos sritys. Uab ,,Ars Shipping‘‘ veiklos analizė. Uab „Ars Shipping“ veikla. Uab ,,Ars Shipping‘‘ veiklos vidaus politika. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 04 28
Muitinės procedūrų samprata ir bendra charakteristika
Muitinės procedūrų samprata ir bendra charakteristika. Muitinės sankcionuoti veiksmai. Muitinės procedūrų klasifikacija. Muitinės procedūromis vadinami šie muitinės sankcionuoti veiksmai. Kitais muitinės sankcionuotais veiksmais. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 04 06
Pakuočių ir padėklų tipai
Pakuočių ir padėklų tipai. Pakuotė - dėžutė/dėžė iš įpjauto kartono. Pakuotė - štampuotos dėžės. Vidinės pakuočių medžiagos. Putplasčio pagalvėlės. Burbulinė plėvelė. Oro pagalvės. AirPak. Būgnai. Pakuotės rūšis – ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 08 07
Krovinių vežimas geležinkelių transportu
Pagrindinės sąvokos. Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine ir komercine veikla. Saugos sertifikatas. Teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Geležinkelių materialinė-techninė bazė. Krovinių vežimo procesas ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2015 10 22
Organizacinių valdymo struktūrų tipai
Organizacijos samprata. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacijos struktūros sąvoka. Struktūra statiniu požiūriu. Organizacinė valdymo struktūra. Padalinių grupė. Svarbiausi organizacinių struktūrų projektavimo aspektai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 02 15
N Batarlienės VGTU egzamino konspektas
Kas yra informacinė sistema IS bei informacinis srautas. Informaciniai srautai. IS klasifikacija. IS logistikoje. Sandėlio ir terminalų IS Terminalas. Elektroninė vartų kontrolės sistema. Vilniaus oro uosto terminale. QAD Warehousing. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2016 02 24
Tiekimo grandinė gamyboje
Tiekimo grandinė gamyboje Tiekimo grandinės sąvoka. Paskirstymo kanalas. Asortimento neatitikimai. Asortimento formavimo. Sandorių proceso rutina. Paieška marketingo kanaluose. Paskirstymo kanalo struktūra. Atidėjimas ir spekuliavimas. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 11 18
Kiekybiniai sprendimų metodai konspektas
Porinė koreliacinė analizė. Rezultatų interpretavimas , taikymo pavyzdžiai. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Koreliacijos koeficientas. Porinė regresinė analizė. Regresinė dispersija. Likutinė dispersija. Daugianarė koreliacinė ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 02 17
Medienos vežimo kelių transportu reikalavimai
Medienos vežimo kelių transportu reikalavimai. Į s a. Medienos vežimo kelių transportu reikalavimai. Vartojamos sąvokos. Medienos pakrovimas, tvirtinimas ir vežimas. Rietuvės tvirtinimas. Rietuvės aukštis. Kabinos apsauginis skydas. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2014 09 26
Keleivių vežimas konspektas
Transporto rūšys pagal LR Transporto veiklos pagrindų įstatymą. Ką vadiname vežimo organizavimu. Vežimų klasifikavimas. Kaip klasifikuojamas transportas pagal susisiekimo sistemą. Transporto infrastruktūra. Kuo skiriasi Visuomenės ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 02 11
Kombinuoti ir intermodaliniai vežimai
Kombinuoti ir intermodaliniai vežimai Transporto rūšys bendri transportavimo modeliai. Intermodalinis transportas. Intermodalinio transporto elementai. Multimodalinis transportas apibrėžimai , elementai , ro ro kroviniai , geležinkelio ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 05 19
Logistikos pagrindų egzamino konspektas
Logistikos istorinė raida , logistikos principai. Logistikos raidai svarbios datos. Logistikos sistemos. ( Tiekimo grandinė , logistikos posistemės Logistikos tiekimo grandinė. Makro ir mikro aplinka logistikoje. Medžiagų valdymo funkcijos. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 06 03
Krovinių ruošimas važiavimui
Krovinių ruošimas vežimui. Tara ir krovinių markiravimas. Markiravimas. Tara. Vežant vienetinius krovinius dideliais atstumais jie markiruojami. Markiravimas. Vežamo krovinio žymėjimo tikslas. Ar ne per daug informacijos? Ankstyvesnio ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2016 06 26
Tarptautinė logistika konspektas
Tarptautinės logistikos paskirtis. Lietuvos transporto sistemos ypatumai kodėl vežimai keliais dominuoja? Parametrai, lemiantys transportavimo krovinio kainą. Specifika. Atsargų valdymo aspektai atsargų tipai – rūšys -, modeliai-sistemos, ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 08 07
Transporto rūšys konspektas
Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transportavimo paslaugų charakteristikos. Geležinkelių, kelių, oro, vandens, vamzdynų transportas. Geležinkelis. Kelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Vamzdynų transportas. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2016 06 17
Krovinių vežimas logistikos konspektas
KROVINIŲ VEŽIMAS Transporto sistemos fiziniai elementai. Riedmenys transporto priemonės , kuriomis vežami kroviniai ir keleiviai. Traukos priemonės - suteikia eismą kiekvienam riedmenų vienetui. Be kokių dokumentų negalima vežti ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 12 07
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2016 08 13
Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas
Žinių standartai norint gauti FIATA ekspeditoriaus diplomą. Transportas ir logistika Interneto ir verslo plėtra. Globalizacijos plėtros. Verslo susivienijimu steigimas. Greitai kintancios gamybos ir informacinės technologijos. Naudingumas ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2016 04 07
Krovinių vežimas VTDK
9( 2 atsiliepimai )
Kam leidžiama užsiimti transporto verslu. Kas gali būti priskiriama prie vežamų krovinių. Koks yra transportinis krovinių klasifikavimas. Pagal kokius požymius klassifikuojami kroviniai. Transporto priemonė. Kokios yra bėginio transporto ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 02 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo