Logistika (10)

2807 dokumentai
Eksporto ir importo galimybės ir nauda
Įvadas. Eksportas. Eksportas lietuvoje. Eksporto galimybės. Eksporto nauda. Augantys pardavimai. Padidėjęs pelnas. Sumažinama rizika ir subalansuojamas augimas. Pagerintas efektyvumas ir produktų kokybė. Importas. Importas lietuvoje. Importo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 03 26
Gamybos logistika referatas
Įvadas. Gаmyba kаip vаldymo objektаs. Gamybos valdymo principai ir jų ryšys su logistika. Gаmybos logistikos sаmprаta. Gamybos logistikai įtaką darantys veiksniai. Sėkmių ir nesėkmių faktoriai gamybos logistikoje. Gаmybos ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 11
Klientų aptarnavimo standartai
Klientų aptarnavimo standartai. Klientų aptarnavimo standartas (KAS) - tai raštiškai suformuluotos standartizuotos klientų aptarnavimo taisyklės. Klientų aptarnavimo standartas – leidžia palyginti esamą klientų aptarnavimo lygį ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 10
Logistikos procesai skaidrės
Logistikos procesai. Įvadas. Logistika – veiklos sritis, apimanti įvairius materialinius srautus. Logistikos procesų visuma. Pagrindines logistinės veiklos sritis pagal jų atliekamas funkcijas Vartotojų aptarnavimo politika ir ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 05
Paskirstymo logistika (3)
Įvadas. Prekių paskirstymo būdai. Prekių paskirstymo strategijos. Paskirstymo ir marketingo logistika. Tarptautinė paskirstymo logistika. Paskirstymo logistikos veiksmingumo veiksniai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 05 18
Transporto įmonės verslo planas (4)
Transporto įmonės verslo planas (4). Darbo užduotys. Darbo anotacija Aprašymas. . Įvadas. Aprašymas.Transporto įmonės paslaugų organizavimas. Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Išvados ir ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 24 puslapiai
2017 12 21
UAB „Me Transportas“ praktikos ataskaita
UAB „Me Transportas“ praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veikla. Įmonės organizacinė kultūra. „Girteka Logistics“ standartai. Įmonės sertifikatai. Organizacinė struktūra. Transporto procesų skyriaus ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2018 01 18
Atsargų apyvartumo rodiklių skaičiavimas
Atsargų apyvartumo rodiklių skaičiavimas. Darbo tikslas – mokėti paskaičiuoti atsargų apyvartumo rodiklius ir gebėti juos įvertinti. Užduotis. A). Apskaičiuoti atsargų apyvartumą ketvirčiui, kartais (k);. B). Apskaičiuoti atsargų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 puslapiai
2013 11 28
Logistinės įmonės pristatymas ir organizacinė valdymo struktūra
Įvadas. Įmonės pristatymas ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinės valdymo struktūra. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas ir darbo organizavimas. Įmonės organizacinė veikla. Įmonės teikiamų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2018 05 08
Multimodaliniai pervežimai organizavimas ir analizė
Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo funkcijos. Multimodalinių vežimų teoriniai aspektai. Įmonių, teikiančių multimodalinių vežimų paslaugas, veiklos ypatumai. Krovinio vežimų apibrėžimai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 12 03
Tarptautinė logistika (2)
Įvadas. Užsienio prekyba. Eksporto samprata. Eksporto procedūros. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Ekspoto kvotos. Savanoriški eksporto apribojimai. Importo samprata. Importo procedūros. Importo kvota. Importo ...
Logistikos referatai, Referatas, 31 puslapis
2016 08 02
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Tiekimo grandinės sąvoka. Rizikos tiekimo grandinėje. Tiekimo grandinės valdymas. UAB ,, transtira“ veiklos pristatymas. Tyrimas. UAB ,, ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 01 27
Vežimų finansinių rodiklių skaičiavimas
Įvadas. Uždavinio sprendimo algoritmas. Darbo užmokesčio finansiniai rodikliai. Vežimų išlaidų finansiniai rodikliai. Reiso pajamų ir rentabilumo skaičiavimas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 10 17
Klientų aptarnavimo standartai ir vaidmuo logistikoje
Klientų aptarnavimo standartai ir vaidmuo logistikoje. Literatūros sąrašas.
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 09 23
Logistikos kursinis projektas Dujų silikato blokelių gabenimas maršrutu Klaipėda (Lietuva) – Kopenhaga (Danija)
Įvadas. Krovinio vežimo maršruto analizė. Krovinio ir transporto priemonės charakteristika. Transportavimo būdo ir transporto rūšies pasirinkimas. Maršruto „LT-Klaipėda - DK-Kopenhaga“ organizavimas. Maršruto parinkimas. Pirmojo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 01 22
Logistikos pagrindai
Įvairūs logistikos uždaviniai. Reisų skaičius . Regioninė logistika. Nacionalinė logistika. Globalinė logistika. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2013 06 16
Multimodalinių pervežimų tipai, jų organizavimas ir padėtis Europoje, bei Lietuvoje
Multimodalinių pervežimų tipai, jų organizavimas ir padėtis Europoje, bei Lietuvoje. Įvadas. Kas yra Multimodaliniai pervežimai? Ir jų klasifikacija. Pavyzdžiui Jums reikia pristatyti krovinį į jūros uostą arba į oro uostą jo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2014 02 17
Praktikos ataskaita Schenker logistikos įmonė
Įvadinė dalis. Trumpa organizacijos charakteristika. Rinkos situacija, kurioje veikia įmonė. Stambiausi UAB „Schenker“ konkurentai. Ekonominė dalis. UAB „Schenker“ tikslai. UAB „Schenker“ išlaidų struktūra. UAB „Schenker“ ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 73 puslapiai
2014 02 05
Keleivių vežimas tolimujų reisų autobusiais
Keleivių vežimas tolimujų reisų autobusiais. Įvadas. Pagrindinių bendrovių apžvalga. Uab „toks“ aprašymas. Uab „kautra“ aprašymas. Uab „busturas“ aprašymas. Uab „klaipėdos autobusų parkas aprašymas“. Uab „panevėžio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 19
Krovininių automobilių transmisijos remonto technologijos projektavimas
Uab ,,x“ krovininių automobilių transmisijos remonto technologijos projektavimas. Įvadas. Įmonės uab "x" analizė. Uab ,,x“ krovininių automobilių transmisijos remonto. Technologija. Darbo imlumas produkcijos vienetui. Metinė darbų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 63 puslapiai
2013 04 13
Muitinės veiklos ypatumai ES Šengeno sutartis
Įvadas. Muitinės veikla. Muitinės procedūros. Muitinis tranzitas. Formalumai gabenant prekes. Kovos su pažeidimais faktai. Šengeno zona. Išvados. Literatūra. Priedai.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 03
Praktika: UAB „Delamode Baltic“ įmonės veikla
Ssgg analizė. Konkurentų analizė. Išvados. Literatūra. Ssgg analizė. Konkurentų analizė. Tarptautinių iso standartų taikymas įmonėje. Išvados. Literatūra.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 05 13
Rizikos valdymas tiekimo grandinėje
Įvadas. Tiekimo grandinės rizikos. Tiekimo grandinės rizikos mažinimo procesas ir būdai. Praktinio atvejo analizė. Išvados. Literatūra.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2015 01 13
Krovinių gabenimas
Įvadas. Teorinė krovinių gabenimo vandens transportu logistikos analizė. Krovinių gabenimo vandens transportu logistikos apibrėžimas. Krovinių vandens transportu logistikos valdymas (planavimas ir organizavimas). Krovinių gabenimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 04 07
Pakavimas
Pakavimas. Apibrėžimai ir terminai. Pakavimo medžiagos. Lakštinis aliuminis, alavas ir lakštinis plienas. Stiklas. Mediena. Kartonas. Popierius. Plastmasė. Plastikinės plėvelės. Išsitempianti plėvelė. PVC maistinė plėvelė. Barjerinė ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 08 06
Pervežimo paslaugų vertinimas
Darbo objektas: Individualios A. Žuko įmonės teikiamos pervežimo paslaugos.Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti individualios A. Žuko įmonės teikiamas pervežimo paslaugas.Darbo uždaviniai:Išnagrinėti ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 05 26
Pieno žvaigždės
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės, strateginiai tikslai. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės aplinkos veiksnių analizė. ...
Logistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 05 26
Praktika UAB „Girteka Logistics“
Praktika UAB „Girteka Logistics“. Praktikos vieta. Įmonės istorija. Grupės struktūra. Profesinės praktikos metu įgytos kompetencijos. Įmonės klientai. Verslo įmonės veiklos rezultatai.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2019 01 30
Praktikos ataskaita logistikos-transporto įmonėje
Įvadas. UAB „Raivina“ įmonės organizacinė valdymo struktūra, darbuotojų pareigybių analizė. Personalo organizavimas UAB „Raivina“. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, adaptacijos tvarka UAB „RAIVINA“. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 06 22
Taikomosios logistikos programos Ekspedijavimo programos
Įvadas. Logistika ir ekspedijavimas. Ekspedijavimo savoka ir esmė. Taikomosios logistikos programos. Tansporto stebėjimo programa. Kuro sunaudojimo sistema. Maršruto koordinavimo programos. „ Mikrosoft AutoRoute“. „Aceroute“. Navigacijos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 03 27
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo