Logistika (5)

2413 dokumentų
Krovinių vežimo maršrutų įvertinimas
Įvadas. Krovinių transportavimo teoriniai aspektai. Krovinių klasifikacija. Krovinių įpakavimas. Transportinis krovinių ženklinimas. Krovinių transportavimo ir logistikos sąsajos. Krovinio gabenimo dokumentai. Krovinių gabenimo maršrutų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 11 12
Transekspedicija ssgg analizė
Uab „ TRANSEKSPEDICIJA “ įmonės pagrindiniai veiklos elementai. Uab „ TRANSEKSPEDICIJA “ įmonės PEST analizė Išorinės aplinkos veiksniai Jų poveikis įmonei Galimybės. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Logistikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 02 19
Verslo logistika
Verslo logistika. Verslo logistikos sąvoka apima. Logistika yra pagrindinis tiekimo grandinės valdymo elementas. Pagrindinės verslo logistikos operacijos. Verslo logistikos uždavinys įmonėje. Pagrindinis verslo logistikai įmonėje keliamas ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 04 13
Transporto įmonės klientų aptarnavimo proceso (kokybės) analizė
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Bendravimo funkcijos ir lygmenys. Klientų aptarnavimas ir išsaugojimas. Klientų aptarnavimo problemos, reikalavimai bei reakcija į prekių ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2016 05 11
Logistikos įmonės sandėliavimo sistema
Įvadas. Logistikos samprata. Sandėliavimo reikšmė įmonės veiklos procesuose. UAB Kuehne + Nagel veiklos aprašymas. Vokietijos UAB Kuehne + Nagel sandėliavimo sprendimai. Sandėliavimo sprendimai UAB „Kuehne + Nagel” remiantis ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 01 02
Parduotuves logistikos procesu tobulinimas
Parduotuves logistikos (vidaus) procesu tobulinimas. Įvadas. Parduotuvių logistikos teoriniai aspektai. Prekių priėmimo tvarka ir terminai. Prekių laikymas ir paruošimas pardavimui. Prekių pardavimas. Prekybos salės įrengimas. Prekybos ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2013 01 24
Triejų maršrutų palyginimas
Įvadas. Maršrutų sudarymas. Pirmojo maršruto sudarymas. Antrojo maršruto sudarymas. Trečiojo maršruto sudarymas. Ekspedicijos charakteristikos. Vairuotojo darbo poilsio rėžimas. Kuro kaina. Krovinys. Krovinio apibūdinimas. Krovinio ...
Logistikos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2014 09 30
Vidaus sandėliavimo organizacinė sistema ir jos tobulinimas
Įvadas. Sandėliavimo veiklos ypatumai. Sandėliavimo sistema. Sandėliavimo sistemos struktūra. Sandėliavimo sistemos tobulinimas. Sunkumai su kuriais susiduria įmonės sandėliavimo veikloje. Konkrečių įmonių pavyzdžiai vykdant ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2018 10 02
Intermodalinis transportavimas
Įvadas. Maršrutų analizė. Krovinio gabenimo automobilių transportu Kakkannad - Chocin analizė. Krovinio gabenimo geležinkelių transportu Klaipėda - Vilnius analizė. Krovinio analizė. Krovinio apibūdinimas. Krovinio pakavimas. Transporto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 12 31
MAXIMA prekybos logistika
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Atsargos ir jų valdymas. Atsargų paskirtis. Atsargų tipai. Atsargų valdymo tikslai. Sandėliavimo sąnaudos. Užsakymo sąnaudos. Pasibaigusių atsargų nuostoliai. Atsargų valdymas. Abc analizė. Atsargų valdymo efektyvumo analizė. ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 04 18
Medienos gabenimas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Lietuvos medienos vežėjų sistemos apžvalga ir tendencijos. Medienos krovinių gabenimo sąlygos. Medienos gabenimo būdai ir procesas. Medienos gabenimas laivu. Laivo paruošimas ir medienos priėmimas. Medienos pakrovimas ir gabenimas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2013 09 11
Terminalai logistikos referatas
Įvadas. Terminalų klasifikacija. Kelių transporto terminalai. Geležinkelių transporto terminalai. Oro transporto terminalai. Jūrų transporto terminalai. Terminalų vaidmuo. Terminalų reikšmė tarptautiniuose koridoriuose. Išvados.
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 03 15
Žaliųjų koridorių reikšmė logistikoje
„žaliųjų koridorių“ reikšmė logistikoje. „žaliųjų koridorių“ sąvoka. Temos aktualumas. Es transporto politika. Lietuvos krovinių gabenimo situacija. „žalieji koridoriai“ europoje ir lietuvoje. Rytų-vakarų transporto ...
Logistikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 11 27
Dyzelino vežimo technologinio proceso sudarymas
Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinio krovinių vežimo būdų apžvalga. Pavojingų krovinių gabenimas tarptautiniais maršutais. Tarptautinės ir nacionalinės teisės šaltinių apžvalga pavojingų krovinių gabenimo klausimu. Pavojingų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 26
Maršruto įvertinimas
Maršruto įvertinimas. Šiauliai – drezden (vokietija). Įvadas. Krovinių vežimų teoriniai aspektai. Krovinių gabenimo ypatumai. Krovinio klasifikacija bei ypatumai. Krovinių transportavimui reikalingi dokumentai. Krovinių vežimo maršruto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 05 04
Sandėliavimo esmė ir svarba
Sandėliavimo esmė ir svarba. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėliavimo reikšmė ir funkcijos. Sandėlių rūšys pagal kriterijus. Sandėlio panaudojimo tikslai. Sandėlių tipai. Sandėliavimo kaštai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 05 16
Informacinės sistemos transporte įmonėje UAB Remju
Įvadas. Uab ,,Remju“ veiklos pristatymas. Įmonės veikos sritis, vieta rinkoje. Įmonės apskaitos ir finansų skyriaus veikla. Įmonės informacinės sistemos transporte. Informacinių technologijų taikymas įmonėje. Išvados ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 03 30
UAB Transportas sandėliavimas ir paskirstymas tyrimas
Įvadas. Sandėliavimas ir paskirstymas. Sandėliavimo ir paskirstymo procesai teoriniu aspektu. Logistikos įmonės logistinio paskirstymo procesas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Įmonės veiklos analizė. Duomenis apie darbuotojus. Tyrimo ...
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 34 puslapiai
2017 01 17
Logistinių procesų gerinimas
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Logistinių procesų literatūros šaltinių analizė. Logistikos tikslai, funkcijos ir uždaviniai. Logistikos procesų svarba gamybinių įmonių veikloje. Logistikos sistemos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 04 17
Užsakymų tvarkymas
Įvadas. Užsakymų tvarkymo etapai. Užsakymų tvarkymas ir informacinis aprūpinimas. Užsakymo ciklas. Užsakymo būdas. Šiuolaikinė užsakymų tvarkymo sistema. Kompiuterizuoto užsakymų tvarkymo sistema. Išvados. Šaltiniai.
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 08
AB „Žemaitijos Pienas“ sūrio „Džiugas“ produkto logistinės grandinės analizė
Įvadas. Informacija apie įmonę. Gaminių asortimentas. AB „Žemaitijos Pienas“ priklausančių prekinių ženklų gaminiai. Sūris „Džiugas“. Sūris „Džiugas“ skirstomas i šias rūšis. Produkto pasiekiamumas plačiajai visuomenei. ...
Logistikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2014 12 23
Logistikos efektyvumo gerinimas (UAB „Gaisrė“ pavyzdžiu)
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Logistikos samprata ir tendencijos teoriniu aspektu. Logistikos paslaugų samprata. Dabartinė Lietuvos kelių transporto sistemos analizė. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 81 puslapis
2016 03 22
Logistikos centrų ir sandėliavimo reikšmė tiekimo grandinėje
Įvadas. Logistikos centrai. Logistikos centrų veikla. Logistikos centrų elementai ir išsidėstymas. Sandėliavimas. Sandėlių veikla. Sandėlių tipai. Logistikos grandinės sritys. Logistikos grandinės sričių tarpusavio priklausomybė. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 03 27
Logistikos kursinis darbas: Krovinių vežimo maršrutų iš Vilniaus į Bielefeldą įvertinimas
Įvadas. Krovinių transportavimo teoriniai aspektai. Maršrutų parinkimo ypatumai. Transporto rūšių parinkimą lemiantys veiksniai. Gabenamų krovinių pakavimas ir ženklinimas. Krovinio pervežimo dokumentų apibūdinimas. Krovinio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 03 19
Logistinių užsakymų vykdymas
Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso valdymas. Esminės logistikos proceso valdymo dalys. Logistikos funkcijos ir jų ypatumai. Logistikos užsakymų valdymas. Užsakymų ciklas. Logistikos užsakymų įgyvendinimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 05 09
Šaldytos žuvies vežimo iš Lietuvo į Belgiją optimalaus maršruto nustatymas
Logistikos vadybos ir Informacinės sistemos logistikoje kursinis projektas. Įvadas. Transporto (ekspedicinės) įmonės aprašymas. Transportavimo optimizavimo produktas. Detalus krovinių aprašymas. Krovinio produkto vežimo dokumentų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2012 11 19
Terminalai referatas
Įvadas. Terminalas. Terminalų klasifikacija ir vaidmuo. Keleivių terminalai. Krovinių terminalai. Kelių transportas terminalai. Geležinkelių transporto terminalai. Jūrų uosto konteinerių terminalo pagrindiniai elementai. Terminalo ...
Logistikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 10
Vadybinės veiklos analizė UAB Transekspedicija
Įvadas. Įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės SSGG analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Streso ir konfliktų valdymas. Kontrolė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Paveikslų ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 04 27
Logistinės veiklos valdymas
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Pagrindiniai logistikos veiklos valdymo teoriniai aspektai. Logistinės veiklos samprata ir ypatumai verslo aplinkoje. Logistinės veiklos valdymo aspektai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 11 09
Parduotuvių logistika
Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekybos logistikos samprata. Prekybos logistikos sudedamosios dalys, jų funkcijos. Prekybos logistikos prekių judėjimo sistema. Svarbiausi etapai. Parduotuvių logistika samprata, jos ypatumai. Prekių ...
Logistikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 07 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema