Logistika (8)

2807 dokumentai
Lietuvos geležinkeliai veiklos analizė
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Darbo anotacija lietuvių kalba. Įvadas. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ veiklos apžvalga. Įmonės organizacinė struktūra. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ turtas ir finansinė analizė. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2016 05 30
Terminalai ir sandeliai kursinis
Įvadas. Sandėliai ir terminalai. Terminalo samprata, jo reikšmė logistikoje ir atliekamos funkcijos. Sandėlio samprata, jo reikšmė logistikoje ir atliekamos funkcijos. Sandėlio zonos ir srautų judėjimas terminale. Terminalo zonos bei jų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 04 14
Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai praktikos ataskaita
Įvadas. Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai. Keleivių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo kelių transporto ypatumai. Krovinių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo keliais teisinis reguliavimas. Krovinių vežimo ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 11 09
Krovinio vežimo technologinio proceso sudarymas
Pet granulių vežimo maršrutu Klaipėda Amsterdamas (Olandija) technologinio proceso sudarymas. Įvadas. Transporto priemonės reikšmė ir ypatumai. Pet granulių vežimo organizavimo pagrindimas. Vežimų technologijos objektas. Krovinio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 12 01
Logistikos paskaitų konspektas
Logistikos paskaitu konspektas. TEMA. Logistikos įvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos koncepcija. Logistikos, kaip integralaus sąnaudų mažinimo instrumento, idėja dar nekeliama. Į logistikos interesų sritį patenka ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 324 puslapiai
2015 10 12
Logistikos paskirstymo gerinimas UAB Palink
Įvadas. Logistika ir prekių paskirstymo santykiai. Prekių paskirstymo samprata. Prekių sandėliavimas ir paskirstymas. Uab „palink“ veikla. Bendra logistikos organizavimo schema. Sandėliavimo patalpa. Prekių komplektavimas bei ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 05 07
Transporto sistemų lentelė
Įvadas. Lentelė. Automobilių transportas. Geležinkelių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Vamzdynu transportas. Keliai. Kelių ilgis, tankumas ir pasiskirstymas pasaulyje, lietuvoje. Kelio sandara (iš ko susideda; kokios ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 02 06
Atsargų valdymo analizė
Įvadas. Atsargų valdymas teoriniu aspektu. Atsargų samprata ir vieta logistinėje sistemoje. Atsargų valdymo modeliai. Atsargų valdymo UAB „Elga“ analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. UAB „Elga“ veiklos charakteristika. ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2018 04 21
Intermodalinis transportas
Įvadas. Intermodaliniai transporto elementai. Intermodaliniai terminalai ir logistikos centrai. Intermodaliniu terminalu tipai. Jūrų uosto konteinerių terminalai. Įvairiarušio transport vienetai. Konteineriai. Konteinerių privalūmai ir ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 09
Krovinių gabenimas kombinuotu transportu
Krovinių gabenimas kombinuotu transportu uab „tomada“. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, logistikos teorijos ir informacinių šaltinių bei metodų apžvalga. Darbo objektas. Logistikos bei kombinuotų vežimų teorijos ir informacinių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 08
Krovinių pakavimas ir markiravimas
Įvadas. Krovinių pakavimas. Krovinių pakavimo medžiagos. Pakavimo tikslai. Reklaminė pakuotė. Informacinė pakuotė. Pakavimas kaip papildoma paslauga. Pakavimas kaip apsauga nuo vagysčių. Pakuotė kaip apsauga nuo aplinkos poveikio. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 11 25
Logistikos mokslo raida
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos sistema. Logistikos rūšys. Tiekimo logistika. Gamybos logistika. Paskirstymo logistika. Atliekų perdirbimo logistika. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 06 28
Paskirstymo organizavimo ypatumai
Įvadas. Paskirstymo logistika. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų parinkimas. Paskirstymo centrai. Sandėliai paskirstymo procese. Prekių paskirstymo ir transportavimo proceso derinimas. Uab “Vilniaus duona “ pristatymas. Uab “Vilniaus ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 05
UAB „Girteka“ įmonės maršruto optimizavimas programinėmis priemonėmis
Įvadas. Logistikos įmonės aprašymas. Įmonės teikaimos paslaugos. Įmonės padaliniai ir pristatymo punktai. Optimalaus plano sudarymas. Optimalaus pervežimo planas. Trumpiausio kelio radimas. Maršrutų sudarymo programa. Išvados. ...
Logistikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 05 05
Ivairių transporto rušių privalumai ir trųkumai.
Įvadas. Transportas ir jo produkcija bei atskirų jo rūšių privalumai ir trūkumai. Transportas ir jo produkcija. Transporto sistemos funkciniai komponentai. Atskirų transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Transporto tinklas. Automobilių ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2013 05 27
Kiekybinis tyrimas: prekių siuntų pristatymas
Įvadas. Siuntų pristatymo būdai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2018 03 30
Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto parinkimas Kaunas - Lisabona
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Krovinio apibūdinimas. Transporto rūšies pasirinkimas. Transporto charakteristika. Tinklinio grafiko ir išlaidų suvestinės sudarymas. Pirmas maršrutas. Antras maršrutas. Gabenimo būdų palyginimas. Dokumentacija. Muitinės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 12 04
Krovinių vežimo maršruto parinkimas ir įvertinimas
Krovinių vežimo maršruto iš Vilniaus į Kiolną parinkimas ir įvertinimas. Įvadas. Krovinių vežimų teoriniai aspektai. Transporto priemonių ypatumai. Krovinių kvalifikavimas ir pakavimas. Krovinių markiravimas. Krovinio vežimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 08 19
Pervežimo įmonės verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas, verslo tikslai ir galimybės. Marketingo planas. Rinkos apžvalga. Marketingo komplekso elementų aprašymas (4P). Konkurentų analizė. Rinkos dydis ir pardavimų prognozė. Paslauga. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2015 12 03
UAB „Parnasas“ veiklos analizė ir gerinimas
Įvadas. Literatūros analizė. Pagrindiniai automobilių transporto privalumai bei trūkumai. Automobilių transporto klasifikavimas. Pest ir ssgg analizės. Finansinė analizė. Pagrindiniai finansinės analizės principai. Pagrindiniai ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 67 puslapiai
2019 04 06
Atsargos ir jų valdymas referatas
Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir jų rūšys. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų klasifikavimas. Klasikiniai atsargų modeliai. Atsargų nustatymas. Atsargų valdymas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 02 29
Atsargų valdymas logistikoje
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Atsargos logistikoje įvardijamos kaip materialaus srauto forma. Atsargų paskirtis. Atsargų tipai. Atsargų klasifikavimo požymiai. Sąnaudų tipai , kurie turi būti įvertinti nustatant atsargų lygį. Atsargų ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 01
Logistikos optimaliausias maršrutas
Įvadas. Krovinio transportavimo ypatumai. Krovinio pakavimo įpatybės. Krovinio transportavimo charakteristikos. Transporto rūšies parinkimas. Įvairių transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Krovinių transportavimo dokumentacija. Vežamo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 12 28
Prekių kilmė
Įvadas. Prekių kilmės sąvoka. Nepreferencinė (nelengvatinė) prekių kilmė. Preferencinė (lengvatinė) prekių kilmė. Lietuvos eksporto ir importo palyginamoji analizė. Prekių kilmės vartojimo tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodas. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2013 03 28
Prekių kilmės dokumentai
Kilmės įrodymo dokumentai ir supaprastinta kilmės dokumentų išdavimo tvarka. Įvadas. Prekių kilmės dokumentai. Lengvatinės prekių kilmės įrodymo dokumentai. A formos kilmės sertifiktas. Pakaitinių a formos kilmės sertifikatų ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 04 03
Sandėlių reikšmė logistikos įmonėje
Įvadas. Sandėlių logistikos reikšmė. Sandėlių strategija. Sandėlių funkcijos. Išlyginamosios funkcijos. Spekuliatyvinės funkcijos. Sandėlių rūšys. Išdėstymo vietos. Judėjimas. Išorės Vidaus veiksniai. Sandėlių kaštai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 10 13
Tarptautino transportavimo maršruto optimizavimas
Tarptautinio transportavimo maršruto optimizavimas. Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. „UAB Reavita“ veiklos aprašymas. Transportuojama prekė ir jos ypatumai. Vežėjo atsakomybė. Krovinio vežimo dokumentai. Teisės aktai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 05 21
Tiekėjų pasirinkimas
Įvadas. Derybos. Konkursinės derybos. Derybos tarp pirkėjo ir tiekėjo raštu. Tiekėjo pasirinkimo kriterijai. Tiekėjų valdymo strategijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 11 25
Aprūpinimo logistika
Aprūpinimo logistika. (paskistymo logistika). Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Vertikalioji marketingo sistema. Marketingo logistika, marketingo logistikos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 06 28
Logistikos įmonės praktikos ataskaita
Bendra organizacijos charakteristika. Veikla ir jos pubūdis Lietuvoje. Išorinė verslo aplinka. Vidinė įmonės aplinka. Įmonės veiklos planavimas, organizavimas bei kontrolė. Rinkodaros kompleksas ir logistikos procesai. Konkurentų analizė. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2015 02 20
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo