Logistikos diplominis


Marsruto nagrinejimas. Ekspediavimo pagrindus.

Praktinės įmonės veiklos teisiniai pagrindai. Prektinės įmonės veiklos teisinis organizavimas. Praktinės įmonės atskirų organizacijos padalinių uždaviniai. Praktinės įmonės atskirų organizacijos padalinių tarpusavių sąveika. Praktinės įmonės įstatiniai dokumentai. Praktinės įmonės padalinių veiklos tvarkymo dokumentai. Praktinės įmonės organizacinė struktūra. Praktinės įmonės valdymo struktūra. Praktinės įmonės veikos planavimas. Praktinės įmonės strateginis planas. Praktinės įmonės operatyvinis planas. Praktinės įmonės padalinių trumpalaikis planavimas. Praktinės įmonės personalo teisės. Praktinės įmonės personalo pareigos. Praktinės įmonės personalo išsilavinimo struktūra. Praktinės įmonės darbų saugos reikalavimai. Praktinės įmonės civilinės saugos reikalavimai. Užsakymo priėmimas. Maršruto sąlygų įvertinimas. Maršruto registravimas. Maršruto optimizavimas. Transporto priemonės parinkimas atitinkamam kroviniui. Krovinio parinkimas atitinkamai transporto priemonei. Maršruto vykdymo kontrolė. Kompiuterinių programų, maršrutams organizuoti, nagrinėjimas. Maršruto vykdymas. Krovinių pervežimų kelių transportų sąlygų nagrinėjimas. Krovinių pervežimų geležinkelių transport sąlygų nagrinėjimas. Pervežimo tarifų taikymas vežant krovinius kelių transportu. Pervežimo tarifų taikymas vežant krovinius geležinkelių transportų. Dokumentacijos gavimas iš siuntėjo. Dokumentų registravimas. Krovinių draudimo organizavimas. Transporto priemonių draudimo organizavimas. Susipažinimas su praktikos įmonės sandėliavimo technologiniu procesu. Susipažinimas su praktikos įmonės sandėliavimo ir krovinio įranga. Krovinių priėmimas į sandėlį. Krovinių rūšiavimas. Siuntų formavimas. Krovinio svorio ir tūrio nustatymas. Siuntų identifikavimas. Siuntų įpakavimas. Siuntų markiravimas. Terminalų paskirtis. Krovinio apdorojimas terminaluose. Sandėliavimo sutarčių paruošimas. Sandėliavimo sutarties sudarymas. Sandėliavimo dokumentacijos tvarkymas. Sandėliavimo dokumentacijos registravimas. Muitinės TIR garantinės sistemos funkcionavimas. Muitinės dokumentų paruošimas. Muitinės procedūrų organizavimas. Muito tarifo nustatymas. Ekspediavimo sutarties ypatumai, organizuojant krovinių pervežimus kelių transportu. Ekspediavimo sutarties ypatumai, organizuojant krovinių pervežimus geležinkelių transportų. Ekspediavimo sutarties ypatumai, organizuojant krovinių pervežimus oro transportu. Sutarties nevykdymas, reklamacijų pateikimas. Reklamacijų panaudojimas. Nuostolių nustatymas.

Kasdienėje įmonės veikloje turi būti atliekamas taktinis (trumpalaikis arba operatyvusis) planavimas. Taktinis planavimas atliekamas parengiant detalius trumpalaikius (1-3 metų) planus visai kompanijai ir atskiriems jos padaliniams. Taktinis planas – tai taktinių veiksmų planas, nukreiptas į fundamentinių įmonės problemų sprendimą. Taktiniai planai yra išvestiniai iš strateginio plano ir apima tokias funkcines įmonės darbo sritis, kaip realizacija, gamyba, personalas, finansai ir apskaita. Taktinis planas turi atitikti strateginį planą, taip pat visus finansinius įmonės darbo rodiklius bei dokumentus, kuriuose jie nustatyti. Trumpalaikiai planai rengiami taktinių planų pagrindu, gamybos programos forma. Juose rodikliai nustatomi ketvirčiui ir konkretizuojami atskiriems padaliniams vienam mėnesiui. Trumpalaikio planavimo uždavinys – materialinis techninis gamybos aprūpinimas ir aprūpinimas darbo ištekliais su minimaliomis sąnaudomis. Operatyvinis planavimas – tai taktinio ir trumpalaikio gamybos planavimo tęsinys, formuojantis gamybos programas ir detalius padalinių uždavinius pagal konkrečias darbo vietas. Pagrindiniai operatyvinių planų tipai: operatyvinis kalendorinis planas, pamainos paros užduotis ir produkto judėjimo gamybos proceso ribose planas-grafikas.

Atstovauti bendrovei užmezgant ir palaikant ryšius su fiziniais, juridiniais asmenimis, valdžios ir savivaldos institucijomis;

Disponuoti įmonės turtu ir resursais, kaip tai reglamentuoja įstatymai, įmonės įstatai, kiti normatyviniai aktai;

Reikalauti, kad darbuotjai laikytųsi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų norminių aktų reikalavimų vykdymo laiku ir kokybiškai.

Atsisakyti vykdyti užduotis bei nurodymus, jei jie prieštarauja LR teisės aktams, įmonės įstatams bei darbo tvarkos taisyklėms. Atsisakymo motyvus išdėstyti raštu;

Tikrinti, ar pateikti pirminiai dokumentai užpildyti teisingai, ar jie įforminti nepažeidžiant nustatytos tvarkos.

Tikrinti, ar pateikti pirminiai dokumentai užpildyti teisingai, ar jie įforminti nepažeidžiant nustatytos tvarkos;

Rinkti ir teikti įmonės vadovybei duomenis apie klientų pageidavimus ir pretenzijas;

Sudaryti laiku ir įmonei naudingus sandėrius (esant transporto vadovo įgaliojimui) ir kontaktus su kitomis įmonėmis, organizacijomis, suteikti arba parduoti savo paslaugas;

Esant galimybei ir poreikiui įforminti (sutvarkyti) griežtos apskaitos buhalterinius dokumentus.

Darbuotojas privalo laikytis darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis yra supažindinamas priimant į darbą, vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus;

Reikalauti, kad padalinio vadovas aprūpintų darbo drabužiais, avalyne ir užtikrintų darbo vietoje saugą ir sveikatą;

Vykdydami Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą, kiekvieno ūkio subjekto vadovas atsako už civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte. Tuo tikslu jis rengia civilinės saugos parengties planą, prireikus organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja. Būtina įvardinti visus aktualius tai vietovei pavojus ir grėsmes, o darbuotojai turi žinoti ne tik veiksmus pagal civilinės saugos signalus, bet ir mokėti veikti ekstremalios situacijos metu, maksimaliai apsaugodami save ir iki minimumo sumažindami galimus įmonės materialinius nuostolius.

Vežimo sutartis įforminama važtaraščiu. Ji įgalioja, kada krovinį priėmė išsiuntimo stotis kartu su važtarščiu taip pat jis yra pagrindinis vežimo dokumentas, kuris turi ir juridinę ir atsiskaitomąją reikšmę. Prie važtaraščio turi būti pridėti dokumentai, kurie numatyti atskirų krovinių vežimo taisyklėse taip pat muitinės ir kitose administracinėse taisyklėse. Važtaraštis su kelio žiniaraščiu lydi krovinį iki paskirties stoties, o vėliau atiduodami kartu su kroviniu gavėjui. Kelio žiniaraštis – tai dokumentas, kuris atsiskaitant su gavėju turi finansinę reikšmę, nes jame yra pateikti duomenys apie krovinio pristatymo terminą, apie perėjimo punktų pervežimą nuo vieno kelio ant kito kelio.

  • Logistika Diplominis darbas
  • Microsoft Word 161 KB
  • 2013 m.
  • 55 puslapiai (13243 žodžiai)
  • Mokykla
  • Wenom1000
  • Logistikos diplominis
    10 - 2 balsai (-ų)
Logistikos diplominis. (2013 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/logistikos-diplominis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 18:36
×