Logistikos procesų poveikis


Logistikos procesų poveikis. Temos aktualumas ir naujumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Logistikos procesų visuma. Logistikos procesai ir jų poveikis. Informacijos apdorojimas. Logistikos procesų komponentai. Transportavimas - pagrindinis logistikos proceso komponentas. Atsargų ir žaliavų valdymas. Sandėliavimo reikšmė logistikos sistemoje. Informacijos apdorojimo ir tvarkymo svarba Informacijos apdorojimas. Success factors. Cost management strategies. Logistics outsourcing.


Galima teigti, kad logistika buvusi gana siauros srities disciplina, dabar išsivystė į sistemą, apimančią visus įmonės procesus. Teoriniuose šaltiniuose akcentuojama, kad svarbiausi aspektai, kalbant apie logistiką, yra procesai, vykstantys produkto ir informacijos judėjime nuo tiekėjo iki galutinio vartotojo bei optimalūs šių procesų valdymo sprendimai. Nuo logistinių sprendimų efektyvumo priklauso įmonės veiklos rezultatai. Svarbiausios logistinės sistemos dalys yra tiekimas (aprūpinimas), atsargos, gamyba, transportas, paskirstymas, informacijaLogistikos procesai užtikrina visų šių veiklų tarpusavio sąveiką.

Darbo objektas – logistikos procesai.

Darbo tikslas: įvertinti logistikos procesų poveikį visai logistinei sistemai.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti logistikos sistemos esmę siekiant identifikuoti logistikos procesų visumą.

2. Aptarti transportavimo, sandėliavimo bei pakavimo vaidmenį ir jų poveikį.

3.Apibrėžti atsargų ir žaliavų valdymo bei informacijos apdorojimo ir tvarkymo svarbą.

Pasak R. Palšaičio „Klientų aptarnavimas – siejanti ir vienijanti jėga visose logistinės veiklos srityse“(2010, p.15). Užsakymų tvarkymas ir sparta lemia klientų aptarnavimo lygį, o tai įtakoja ir pačią įmonės veiklą. Greitas ir tikslus klientų aptarnavimas, padeda greičiau įvykdyti užsakymus ir ateityje sutaupo dalį įmonės išlaidų. Greitam ir kokybiškam klientų aptarnavimui taip pat yra būtinas sėkmingas atsargų kontroliavimas. Transportavimas yra viena svarbiausių logistikos funkcijų, kaip teigia R. Palšaitis „transportavimo išlaidos tarp kitų logistinių išlaidų dažnai turi didžiausią lyginamąjį svorį, todėl šiai veiklos rūšiai turi būti skiriama daugiausiai dėmesio“(2010, p. 16). Sandėliavimas ir saugojimas yra veikla, susijusi su erdvės, reikalingos laikyti ir išlaikyti atsargas valdymu.

V. Paulauskas (2005) taip pat išskiria šias logistikos proceso funkcijas:

Remiantis apibrėžimais iš įvairių knygų ir kitų šaltinių galima teigti, kad skirtingi autoriai šiek tiek skirtingai pateikia logistikos sampratą, apibrėžimą ir logistikos funkcijas. Tačiau visi šie apibrėžimai suprantant bendrąją prasme, tai gaminių ar žaliavų kelias nuo gamintojo iki vartotojo, pajungiant daugybe logistikos funkcijų. Tačiau vieni autoriai labiau išskiria tranportavimo svarbą, kiti sandėliavimo ar informacinių ryšių tinklo svarbą. Nors visos šios funkcijos, sujungiant jas, sudaro bendrąją logistikos sistemą. Galima teigti, jog logistikos procesų visuma bei jų sėkmingas atlikimas daro poveikį visai logistinei sistemai.

Šiandien logistika ir jos procesai daugelio įmonių suprantama kaip strateginė priemonė konkurencinėje kovoje. Marketingo specialistai pripažįsta logistiką kaip pirminę priemonę konkurenciniam pranašumui įgauti ir išlaikyti. Įmonės, kurios įjungia logistikos planavimą ir valdymą į ilgo laikotarpio strategiją, gali pasiekti didelius pelnus. Nuolat sudėtingėjančios šalies ūkinės reformos raidoje ypatingą reikšmę turėtų įgauti naujos vadybos mokslo šakos - logistikos - panaudojimas. Tai dar viena valdymo tobulinimo priemonė. Logistinio valdymo sistemų metodologiniai ir konceptualieji pagrindai turi universalų pobūdį, sprendžiant atskiros įmonės ar net visos šalies ūkio valdymo klausimus, nes jais moksliškai pagrindžiami priimami sprendimai.

Pavyzdžiui, transporto srityje logistika suprantama kaip žaliavų, nebaigtos produkcijos ar gatavų gaminių racionalaus judėjimo planavimas bei parinkto maršruto kontrolė. Todėl skaičiavimo ir mąstymo meną perkeldami į realią veiklos sritį, sukuriame verslo logistiką, kurios prasmė yra daug platesnė ir apima ne vien tik transporto sferą.

Logistikos procesai turi tiek taktinę, tiek strateginę dimensijas:

· pirma, logistikos procesai sprendžia fizinių srautų optimizavimo uždavinius,

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3312 žodžiai)
  • Universitetas
  • Orinta
  • Logistikos procesų poveikis
    10 - 6 balsai (-ų)
Logistikos procesų poveikis. (2016 m. Gegužės 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/logistikos-procesu-poveikis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 10:59
×