Logistikos vadybos studentų kompetencijų vertinimas darbdavių požiūriu


Įvadas. Logistika ir studentams reikalingos kompetencijos. Logistikos sąvoka. Logistikos studentams reikalingos kompetencijos. Panevėžio kolegijos logistikos studijų programa. Logistikos vadybos studentų kompetencijų vertinimo darbdavių požiūriu tyrimas. Tyrimo etapai. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir siūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Šiais mokslo metais Logistikos vadybos studijų programą baigia pirmoji vadybininkų laida. Todėl tobulinant studijų kokybės procesą yra svarbu išsiaiškinti, kaip potencialūs darbdaviai vertina būsimų specialistų pasirengimą darbui, jų profesinius ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius. Kadangi Logistikos vadybininkai per visą studijų laikotarpį atlieka 3 išorines praktikas, buvo nuspręsta apklausti darbdavius, kurių įmonėse ir įstaigose studentai atliko praktikas.

Pagrindinis tyrimo klausimas – kaip Panevėžio regiono įmonių darbdaviai vertina Panevėžio Kolegijos logistikos vadybos studentų kompetencijas praktikų metu.

Tyrimo objektas: Logistikos vadybos studijų programos studentų kompetencijos demonstruojamos praktikos metu.

Tyrimo tikslas: Įvertinti studentų kompetencijas pademonstruotas praktikos metu darbdavių požiūriu.

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, Internetinių informacijos šaltinių ir Panevėžio kolegijos logistikos vadybos studijų programos ir dalykų aprašų analizė; anketinė apklausa.

Darbo praktinė reikšmė: išanalizavus turimą informaciją bus galima prognozuoti kokios kompetencijos reikalingos logistikos vadybininkui, kad galėtų lengviau integruotis darbo rinkoje, tyrimo rezultatai bus pateikti Panevėžio kolegijos Verslo ir vadybos katedros Logistikos vadybos studijų programos komitetui ir galės būti panaudoti logistikos vadybos programos praktikų organizavimo tobulinimui.

Logistikos vadybos studijų programos studentas privalo turėti tam tikras kompetencijas, reikalingas kokybiškai atlikti darbą. Studentas turi gebėti vertinti logistinio verslo aplinką, jos galimybes ir perspektyvas. Logistikos vadybos studentas turi išmanyti įmonių steigimą, jų veiklą reglamentuojančius įstatymus, suvokti veiklos tobulinimo ir konkurencingumo didinimo būdus ir priemones, mokėti organizuoti logistikos padalinio veiklą, vadovauti jo darbuotojams, analizuoti ir vertinti finansinę įmonės būklę ir ekonominius finansinius veiklos rodiklius, atlikti rinkos tyrimus ir vertinti rinkos tendencijas.

Studentas turi gebėti valdyti informaciją ir organizuoti logistikos informacijos srautus, išmanyti kompiuterio programinę įrangą, naudotis duomenų bazėmis, vykdant logistinius procesus.

Logistikos vadybos programos studentas turi gebėti valdyti užsakymus, vertinti klientų pateiktus užsakymus, tvarkyti užsakymų duomenų bazę, planuoti užsakymų vykdymą, įvertinant materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, analizuojant klientų aptarnavimo išlaidas ir ekonominius rodiklius, kontroliuoti užsakymų vykdymo procesą.

Studentas privalo gebėti valdyti produktų sandėliavimą, organizuojant logistinio produkto priėmimą ir iškrovimą, valdyti atsargas sandėlyje, organizuoti logistinio produkto pakavimo ir išsiuntimo procesus.

Studentas turi gebėti vykdyti ir valdyti logistinio produkto vežimo technologinį procesą, planuojant jį, pagrindžiant rengiamus planus ekonominiais skaičiavimais.

Logistikos vadybos studijų programos studentas turi gebėti užtikrinti logistinio produkto kokybę ir saugumą, pervežant logistinius produktus, juos sandėliuojant, taikant tarptautinių konvencijų reikalavimus.

Studentas turi gebėti pritaikyti kalbos kultūros ir specialybinės užsienio kalbos įgūdžius ir žinias bendraujant su klientais.

2012 metais Panevėžio kolegija pradėjo vykdyti Logistikos vadybos studijų programą. Studijų programą vykdo Panevėžio kolegijos Vadybos ir verslo katedra. Logistikos vadybos studijų programos siūloma forma yra nuolatinė ir ištęstinė. Nuolatinės studijų formos trukmė yra 3 metai, o ištęstinės studijų formos – 4 metai. Baigus šią studijų programą yra suteikiamas vadybos profesinis bakalauras. Logistikos vadybos studijų programos apimtis yra 180 ECTS kreditų.

Pirmais studijų metais studijuojami dalykai: užsienio kalba (anglų k.), psichologija, aplinkos ir žmonių sauga, matematika ir statistika, vadyba, informacinės sistemos, marketingas ir paskirstymas, kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija, apskaitos ir finansų vadyba, teisė, ekonomikos pagrindai, antroji užsienio kalba A1 (vokiečių k., prancūzų k.).

  • Logika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 474 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5694 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karolina
  • Logistikos vadybos studentų kompetencijų vertinimas darbdavių požiūriu
    10 - 3 balsai (-ų)
Logistikos vadybos studentų kompetencijų vertinimas darbdavių požiūriu. (2017 m. Sausio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/logistikos-vadybos-studentu-kompetenciju-vertinimas-darbdaviu-poziuriu.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 16:37
×