Logistikos veikla konspektas


Žinių standartai norint gauti FIATA ekspeditoriaus diplomą. Transportas ir logistika. Interneto ir verslo plėtra. Verslo susivienijimu steigimas. Greitai kintancios gamybos ir informacinės technologijos. Naudingumas vietos atžvilgiu. Naudingumas laiko atžvilgiu. Transportavimas ir ekonomika. Transportavimo modeliai Transportavimo modeliai. Valstybinių institucijų atsakomybė. Šiuolaikinės transporto plėtros tendencijos Transporto plėtra ir paslaugų lygis. Transportinio darbo matavimo vienetai. Klientų aptarnavimo poreikio nustatymas. Kita vartotojų tyrimo metodika pagrįsta konkrečių aptarnavimo elementų prioritetiniu naudingumu , palyginti su kitais elementais. Išorinis klientų aptarnavimo patikrinimas. Vidinis klientų aptarnavimo patikrinimas. Reguliavimo įtaka transporto efektyvumui. Reguliavimo įtaka transportavimo kainai. Ieškinių ir pretenzijų , susijusių su krovinių vežimu teisinis reguliavimas. Sutarties transportinės logistinės sąlygos. Prekių kiekis masė. Pagal technines sąlygas. Pateikimo terminas ir data. Prekės kainos tipai. Slenkančios kainos būdas. INCOTERMS naudojimas sudarant pirkimo pardavimo sutartį. INCOTERMS sąlygos būtinos pardavėjui. INCOTERMS sąlygos būtinos pirkėjui. Susitarimai priskiriami transportinėms sąlygoms. Rizikos analizė ir įvertinimas. Partnerio patikimumo rizika. Rinkodaros , informacinė , inovacinė , realizacijos ir muitinės procedūrų rizikos.


Logistikos raida- 1956m. oro transporto ekonomikos tyrimai pirmą kartą atskleidė logistikos privalumus.

Aplinkosaugos reikšmė, nors transportas yra būtinas ir ekonomiškai naudingas , neapsieinama ir be neigiamų pasekmių. Transportas teršia aplinką, naudoja gamtos išteklius, tačiau daug žmonių galvoja jog iš transporto gaunama nauda atperka šias išlaidas. Transporto sistemos ir aplinkos sinergiją nagrinėja tiek gamtosaugininkai tiek transporto planuotojai visai valstybiniais lygiais. Atsirado teisinių apribojimų , kurie padeda nustatyti pusiausvyra tarp skleidžiamo triukšmo ir efektyvaus transportavimo, saugios ir švarios aplinkos.

Valstybinių institucijų atsakomybė, Valstybinės institucijos yra atsakingos už visų keleivių ir krovinių vežimo sistemų funkcionavimą, ypač ten kur kainos nepadengia visų transportavimo išlaidų. Valstybės institucijos planuodamos transporto infrastruktūros plėtrą, kuri padės šalies gyventojams efektyviai plėtoti savo verslą, turi veikti atstovaudama visuomenės interesams.

Esant gerai organizutam verslui, aptarnavimas gali tapti pagrindiniu kriterijumi konkurenciniam pranašumui įgyti.

Pirmiausia, įvertinant savo įmonės ir konkurentų veiksmus, yra sudaryti kie-kvieno veiksnio reikšmingumo įvertinimo lentelę.

Klientų aptarnavimo vadybininko užduotis yra visų pirma nustatyti realų klientų gebėjimą duoti pelną ir tobulinti aptarnavimo strategijas, didinančias klientų, atnešančių pelną, skaičių. Kaip ir pelnas, turi būti nustatytos aptarnavimo išlaidos, gau-namos iš teikiamo klientams aptarnavimo.

−aptarnavimo lygis įvertinamas remiantis jo palyginimu su analogais pagal rodiklių visumą. Kaip pagrindinės imamos vadinamųjų standartinių aptar-navimo operacijų ar kitų įmonių aptarnavimo operacijų rodiklių reikšmės;

−aptarnavimo kokybę galima traktuoti ir įvertinti pagal įvairius aspektus: pri-einamumas, funkcinis tinkamumas, patikimumas, saugumas, technologišku-mas, aplinkos apsauga, išteklių naudojimas;

−įvertinimo rezultatus galima naudoti sprendžiant bendrojo logistinio aptar-navimo kokybės uždavinius.

Rodikliai: Aptarnavimo politika, Klientų aptarnavimo organizavimas, Apmokymai susiję su aptarnavimo sistema ir jos valdymu, Aptarnavimo kokybinė analizė, Aptarnavimo standartai, Kontrolė, Aptarnavimo rezultatai, Aptarnavimo planavimas.

Ši teisinė sistema yra teisių normų ir principų bei administracinių taisyklių visuma, apimanti:

Transportas yra viena iš labiausiai reguliuojamų gamybos šakų Europoje. Būtina sukurti tokią tiek techniniu, tiek įstatyminiu požiūriu patrauklią transporto sistemą, kuri pritrauktų tranzitinius transporto srautus ir užtikrintu efektyvų jų pralaidumą per šalį.

įėjimas į rinką: vežėjo galimybės ir sąlygos pradėti transporto verslą;

Reguliavimas transporto efektyvumui daro daug didesnį poveikį nei vežimo kokybei ar transporto šakos patrauklumui. Pervežimo efektyvumas yra tiesiogiai susijęs su automobilių greičiu, įkrovumu, ridos panaudojimu, darbo laiko trukme per parą ir logistikos tinklų organizavimo efektyvumu. Greičio, gabaritų, ekologiniai apribojimai ir kontrolė gali būti organizuoti vietinės administracijos ar šalies vyriausybės ir taikomi praktiškai visų rūšių transportui. Panaikinus, kaip ir ES šalyse, sienų pervažiavimo formalumus, iš karto labai sutrumpėtų pristatymo laikas, tačiau ateityje vežant krovinius kelių transportu jis po truputį ilgės dėl greičio apribojimo ir griežtesnių gamtosaugos reikalavimų. ES šalių krovininių automobilių gamintojai naujuose automobiliuose privalo įrengti greičio ribotuvus, kurie ribotų ribotų didžiausią sunkiasvorių automobilių greitį. Daugelyje šalių ir kai kuriuose Baltijos šalių regionuose susiekimo greitis mažėja dėl didelio eismo intensyvumo ir tankaus apgyvendinimo. Dėl sienų pervažiavimo formalumų panaikinimo ir geresnio darbo organizavimo, logistikos sistemų įdiegimas sutrumpėjo apie 2 kartus.

Jeigu krovinys vežamas be palydovų, tai už jo praradimą, trūkumą ar sužalojimą atsako vežėjas. Vežėjo tikslas- įrodyti priešingai, kad dėl krovinio neišsaugojimo nėra kaltės. Vežėjui galima priskirti atsakomybės pirmumo teisę, tačiau gali susidaryti tokios krovinių vežimo sąlygos ir ypatumai, kada už krovinių praradimą, trūkumą ar sužalojimą turi atsakyti priešinga pusė.

  • Microsoft Word 51 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (5680 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vladislav
  • Logistikos veikla konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Logistikos veikla konspektas . (2017 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/logistikos-veikla-konspektas.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 27 d. 08:56
×