Logistinės grandinės analizė (2)


Įvadas. Informacija apie įmonę. Gelžbetonio gaminiai. Sijos. Marketingas. Aprūpinimo logistika. Pirkimų planavimas. Medžiagų poreikio apskaičiavimas. Tiekėjų parinkimas ir vertinimas. Reversinė logistika. Sandėliavimas. Dokumentų ir duomenų įrašų valdymas. Produkcijos priėmimas į sandelį. Transportavimo logistika. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbe nagrinėjama uždaroji akcinė bendrovė „BETONIKA“. Tai stambi įmonė, kurioje dirba gausus būrys specialistų .Kiekvieno jų veikla atskirai susijusi ne tik tarpusavyje, bet ir su pačia logistika. “. Gelžbetoninių konstrukcijų rinkoje “Betonika” siekia būti konkurentabili, teikti aukščiausios kokybės gelžbetonio konstrukcijų sprendimus, geriausiai atitinkančius klientų poreikius. Todėl labai svarbu, kad kiekvienas šių specialistų, atlikdamas savo funkcijas ir priiminėdamas sprendimus, gerai išanalizuotu kiekvieną savo žingsnį. Kitaip sakant, logistinės grandinės analizė būtina siekiant įgyvendinti įmonės užsibrėžtų tikslų.

Vidinis termoizoliacinis sluoksnis, kurio storis nuo 50 mm iki 300 mm

Gamybos mąsto didinimas, tuo būdu mažinant savikainą ir kainą;

išteklių užpirkimo ir atsargų valdymo kaštų minimizavimą, medžiagų pristatymo

optimizavimą, logistinės rizikos mažinimą (dėl tiekimų parametrų nesilaikymo) ir optimalų

Vadovaujantis koncerno politika įmonėje nustatyta darbuotojų kompetencija tvirtinti paraiškas, išlaidas ir sutartis. Kompetencija išskiriama pagal išlaidų pobūdį – investiciniai pirkimai (priedas Nr.1 investicinio pirkimo srauto diagrama), medžiagų ir paslaugų gamybai pirkimai, kitų medžiagų ir paslaugų pirkimai.

Sprendimas sukurti investicinio projekto grupę priimamas vadovybė posėdžio metu. Vadovybė paskiria grupės narius ir vadovą. Grupės vadovas paruošia projekto įgyvendinimo darbų grafiką ir reguliariai pristato vykdomų darbų eigą.

Pagrindinių pirkimo objektų sąrašas pateikiamas (priede Nr.2). Priede taip pat nurodyti atsakingi už reikalavimų pirkiniams nustatymą darbuotojai, vykdytojai, paraiškų teikėjai ar iniciatoriai ir kompetencija tvirtinti paraiškas.

Užsakant chemines medžiagas, būtina reikalavimus suderinti su vadovybės atstovu aplinkos apsaugai (VAA). Užsakant įrengimus, įrenginius, darbo įrankius, reikalavimus būtina suderinti su vadovybės atstovu darbų saugai (VAS).

Medžiagoms, kurių poreikį galima suplanuoti pagal planuojamas gamybos apimtis (cementas, inertinės medžiagos) paraiškas einamiesiems metams iki vasario 10 d. pateikia gamybos planavimo padalinys (GPP).

GPP pateikia ir įtempiamosios armatūros poreikį metams ( pagal Consolio nustatytą grafiką, jis patikslinamas kiekvienam metų ketvirčiui).

Ilgalaikis turtas perkamas pagal investicinius planus vadovybės posėdžio sprendimu, vadovaujantis CONSOLIO politika. Investicinių pirkimų planas sudaromas ruošiant metų biudžetą.

Atsiradus poreikiui pirkti medžiagas, kurių atsarga nėra pastoviai laikoma sandėlyje, paslaugas ar darbus pirkimo iniciatorius pateikia nustatytos formos paraišką pirkimo ir logistikos padaliniui ar kitam padaliniui, įgaliotam atlikti atitinkamos rūšies pirkimus. Kartu su paraiška pateikiami reikalavimai, techninės sąlygos, brėžiniai ir kita pirkimo objektui apibūdinti reikalinga informacija.

Atsiradus poreikiui vykdyti investicini pirkimą, iniciatorius nustatytos formos paraišką teikia vadovybės posėdžiui tvirtinti.

Paraiškas gamybinėms medžiagoms tvirtina paraišką teikiančio padalinio vadovas.

Gamybos proceso organizavimui bus apskaičiuotas betono ir armatūros kiekis reikalingas pagaminti 10-iai neįtemtų sijų .

Šių medžiagų poreikiui apskaičiuoti bus naudojama formulė:

Norint pagaminti 1 kūbinį metrą betoninės sijos reikia 2400 kg. skysto betono ir 120 kg. armatūros. Apskaičiuosime kiek medžiagų reikia pagaminti 10 sijų, kai viena 12000x890x280 mm. dydžio sija būna 2 kubinių metrų ir sveria 2 tonas. Dar įmonės reikmėms reikia 6000 kg. betono, naujam produktui 9000 kg. betono ir 1500 kg. armatūros, laikotarpio pradžioje įmonė turi 5000 kg. betono ir 1000 kg. armatūros. Laikotarpio pabaigoje turi likti 5000 kg. betono ir 2500 kg. armatūros. Medžiagos reikalingos savaitei.

Norint per savaite pagaminti 10 sijų ir kitoms įmonės reikmėms reikės 5,4 tonos armatūros.

Tiekėjus Consolis SAS centralizuotai perkamoms medžiagoms parenka ir sutartis sudaro Consolis SAS Pirkimų direktoriaus įgalioti asmenys.

Su tiekėjais monopolistais (pvz.: cemento) sudarytos sutartys kas metai peržiūrimos, apibrėžiant metinius perkamų medžiagų kiekius ir kainas. Su šiais tiekėjais stengiamasi palaikyti gerus partnerystės ryšius, siekiant užsitikrinti pastovų reikalingų medžiagų tiekimą.

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 2559 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (6069 žodžiai)
  • Universitetas
  • Domas
  • Logistinės grandinės analizė (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Logistinės grandinės analizė (2). (2016 m. Vasario 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/logistines-grandines-analize-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 09:56
×