Logistinės įmonės finansinė analizė


Įmonės finansinė analizė logistikos kursinis darbas Lentelių sąrašas. Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas pagal pateiktus UAB „X“ metinius finansinius duomenis atlikti pateiktų ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę, apskaičiuoti veiklos pelningumo, finansinio statuso, finansinio valdymo ir išteklių valdymo rodiklius, apskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę ir pagal gautus duomenis įvertinti įmonės veiklą. Darbo uždaviniai. Į Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Tumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Vidinė analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.


Pagal tai kas organizuoja ir atlieka finansinę analizę, yra išskiriamos dvi rūšys:

Finansinių koeficientų, arba santykinė analizė yra paplitusi atliekant analizę tarp įmonių ir lyginant tam tikro laikotarpio finansinių ataskaitų rodiklius.

Tai palengvina finansines ataskaitas. Tiek finansinių ataskaitų sudarytojams, tiek jų vartotojams yra lengviau suprantama ir analizuojama informacija apie įmonės veiklą;

Jie leidžia palyginti skirtingų dydžių įmonių veiklą. Naudojantis šiais koeficientais, įvairių įmonių finansinė, ūkinė ir komercinė veikla gali būti palyginta neatsižvelgiant į jų dydį;

Jie padeda analizuoti įmonių veiklos tendencijas. Paėmus ne mažiau nei 3 ankstesnių metų įmonės rezultatus finansinių rodiklių pagalba galima aiškiai matyti kitimo tendencijas pelningumo, likvidumo, finansų valdymo ir kitų rodiklių atžvilgiu;

Pabrėžia svarbią bei aktualią informaciją paprastoje formoje. Įmonės rezultatais suinteresuoti asmenys gali greitai pakankamai aiškia forma sužinoti jiems svarbią informaciją.

Tačiau finansiniai koeficientai turi ne tik privalumus, bet ir trūkumus. Galima išskirti kelis pagrindinius finansinių koeficientų trūkumus:

Finansinių koeficientų analizė paaiškina praeities informacijos ryšį, o vartotojams aktualesnė yra dabartinė ir būsima informacija;

Dviejų skirtingų įmonių pramonės šakų palyginimas gali būti gan netikslus ar klaidinantis;

Finansinės apskaitos informacija yra veikiama vertinimų ir prielaidų. Apskaitos standartuose gali būti naudojami skirtingi apskaitos principai, kurie susilpnina palyginamumą, taigi ir pati rodiklių analizė gali prasčiau atspindėti realią padėtį.

Iš horizontaliosios analizės matome, kad įmonės visa turto vertė kasmet augo. Per 2013 metus padidėjo 310.518,00 Lt, t.y. 17,07 proc, o per 2014 metus padidėjo 66proc. – 45.162,00 Lt. Per nagrinėjamus metus šiam turto padidėjimui įtaką padarė trumpalaikio, ilgalaikio turto bei sukauptų (gautinos) pajamų ir ateinančio laikotarpio sąnaudų padidėjimas. 2012 ir 2013 metais iš viso ilgalaikis turtas padidėjo 4,29 proc. (62.374,00 Lt), o per 2014m. ilgalaikio turto dydis sumažėjo 2,6 proc. (39.321,00 Lt) dėl ženklaus transporto priemonių mažėjimo 2014m. (-6,18 proc.). Trumpalaikis turtas visais metais augo. 2013m. sumažėjo atsargų, nebaigtų vykdyti sutarčių ir atsiskaitymų su tiekėjais, tačiau nepaisant to, bendras trumpalaikis turtas padidėjo 73,07 proc. (246.911,00 Lt). 2014m. sumažėjo nebaigtų vykdyti sutarčių, atsiskaitymų su klientais bei kitų gautinų sumų, tačiau bendras trumpalaikis turas išaugo 17,30 proc. (101.182,00 Lt).

Vertikalioji 2012-2014 m. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė rodo, kad didžiąją dalį visos nuosavybės ir įsipareigojimų sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai. Nors jie yra pagrindiniai, tačiau laiko perspektyvoje jų dydis nuolat mažėjo: 2012m. sudarė 66,57proc. (1.210.635,00 Lt), 2013m. sumažėjo 5,42proc. ir sudarė 61,14proc. (1.301.903,00 Lt) visų įsipareigojimų, o 2014m. sumažėjo dar 15,18proc. ir sudarė tik 45,96proc. (999.346,00 Lt) visų įsipareigojimų. Mažėjant ilgalaikiams įsipareigojimams, 2013m. padidėjo rezervų dydžiai (6,69proc. lyginant su 2011m.), o 2014m. smarkiai išaugo trumpalaikių įsipareigojimų dalis (padidėjo 16,70proc. ir sudarė 40,65proc. visos nuosavybės ir įsipareigojimų). Didžiausią įtaką trumpalaikių įsipareigojimų kitimui turėjo avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis.

Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analinė 2012-2014m. rodo, kad pardavimo pajamų santykinis rodiklis nuolat didėjo. 2013m. lyginat su 2012m. pardavimai padidėjo 0.472proc. ir sudarė 11,136proc. viso pelno (nuostolio), o 2014m. jis dar padidėjo 0,419proc. ir sudarė 11,973 proc. viso pelno (nuostolio). Tuo pačiu metu mažėjo ir parduotų prekių ir paslaugų savikaina: 2013m. lyginant su 2012m. ji sumažėjo 0,472proc. o 2014m. dar nukrito 0,419 punktais. Santykinai mažėjant pardavimų pajamos bei mažėjanti savikaina reiškė, kad buvo taupomi pinigai produkto gamyboje, dėl to bendrasis pelnas, lyginant su bendrąja pelno rodiklių suma, kito labai nežymiai. Veiklos pelno (nuostolio) rodiklis augo kiekvienais metais: 2013m. padidėjo 4,387proc. o 2014m. padidėjo 1,17proc.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 608 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (11838 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jovita
  • Logistinės įmonės finansinė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Logistinės įmonės finansinė analizė . (2017 m. Spalio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/logistines-imones-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 20:53
×