Lotynų kalba

40 dokumentų
Lotynų kalbos žodynas
Lotynų lietuvių kalbos žodynas pdf formatu. 1650 lotyniškų žodžių su vertimais. Geras lotynų kalbos žodynas.
Lotynų konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2014 10 22
Lotynų gramatikos taisyklės
Lotynų kalbos taisyklės. Kirčiavimas. Linksniavimas, linksniuotės. Iii linksniuotė. Iii linksniuotės būdvaržiai (būna tik balsinio tipo. Priebalsinis tipas pasitaiko labai retai).
Lotynų konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 02 05
Sentencijos lotynų kalba.
70 sentencijų lotynų kalba. Iš fakto atsiranda teisė. Dura lex, sed lex. Nulla regula sine exceptione. Bonum initium est dimidium facti. Extremis malis extrema remedia. Quot capita, tot sententiae. Iniuria non excusat iniuriam. Ubi culpa est, ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 12 29
Lotynų kalbos tarimo taisyklės
ae ir oe, kai sujungti, tariami e: cæli et terræ (čeli et tere), sæculum(sekulium), æternus (eternus), pœna (pena)c prieš e, i, y, æ, œ tariamas č, kitais atvejais – k: cælis (čelis),concede (končede), Christus ...
Lotynų aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2014 11 12
Lotyniškos frazės
Įvairios lotyniškos frazės su vertimais. Absolūta sententia expositore non indiget – aiški prasmė nereikalauja aiškinimo. Ad hominem (personam) – tik šiam asmeniui. Ad impossibilia lex non cogit – įtatymas neverčia daryti to, kas ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 07 22
Realijos
10 lotyniškų realijų, išsamiai paaiskintos. Achilo kulnas – silpna, pažeidžiama vieta, pagrindinis trūkumas. Augėjo arklidės – didžiulė netvarka, užleisti nesutvarkyti darbai ar pataplos. Damoklo kardas – nuolat gresiantis pavojus. ...
Lotynų referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 08 10
Lotynų kalbos gramatika
Lectio tertia veiksmažodžio veikiamoji rūšis ir esamasis laikas bendratis infivinitivus skirstoma į 4 asmeuotes. I – mus. I – tis. U - nt. ASMENŲ GALŪNĖS asmenų galūnės sudarant esamąjį laiką. Imperativus prasents activi esamojo ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 10 08
Lotynų egzamino pavyzdys: Sakiniai ir jų nagrinėjimas
Lotynų egzaminas. Sakiniai ir jų nagrinėjimas.
Lotynų pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2020 01 28
Kodėl žmogus kuria išgyvendamas ribinę situaciją?
Kodėl žmogus kuria išgyvendamas ribinę situaciją?
Lotynų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2020 04 15
Lotyniškos realijos
Realijos. Achilo kulnas. Trojos arklys. Augėjo arklidės. Damoklo kardas. Gordijo mazgas. Herostrato šlovė. Pandoros skrynia. Prokrusto lova. Pyro pergalė. Sisifo darbas (sisifo akmuo). Išvengti acheronto, išjudinti acherontą. Nukauti, ...
Lotynų šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 05 07
Lotynų gramatika konspektas
Luxátio [luksatjio] , circumfléxus [cirkumfleksus], praesentátio [praesentutjio], phalanx [falanks], Thermopsis [termopsis], rectificatus [retefikatus], articulátio [artikulesio], frequens [freguens], oesóphagus [oeofagus], haemorrhágicus [ ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 01 25
Lotynų kalbos žodžiai su vertimais
Lotynų kalbos žodžiai su vertimais. Diem eximere. Dies, ei, m, f – diena; eximo, exemi, exemptum, exemere – išimti dieną išimti. (atšaukti posėdį). Dies annua. Annus, a, um – metinismetinė diena. Est rerum omnium magister usus. Res, ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 22
Maironio asmenybė ir kūryba: studijos, visuomeninė veikla, žanrinė kūrybos įvairovė
Maironio asmenybė ir kūryba. Studijos, visuomeninė veikla, žanrinė kūrybos įvairovė. Tikslas. S Tėvas - Aleksandras Mačiulis. „Kančia – tai didvyrių mokykla“. M. „Dienos slenka palengva metai bėga risčia“. M. Baigė ...
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2018 03 24
Lotyniški posakiai
Non est medicína sine lingua Latína. Persóna non grata. Per aspera ad astra. Pigritia mater vitiorum. In vino véritas , in aqua sánitas. Ótium post negótium. Cogito , ergo sum. Salve! Salvéte! Vale! Valéte. Primum non nocére. Qui ...
Lotynų namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 02 01
Lotynų kalbos frazeologizmai
Arba iðduoti, arba teisti (ekstradicijos taisyklë: valstybës pareiga svetimà nusikaltusá pilietá teisti arba perduoti já tai valstybei, kurios pilietis jis yra).Teisës aktø galia yra nukreipta á ateitá, ástatymø ir kitø ...
Lotynų aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2015 05 29
Teisėkūra sąvoka būdai ir rūšys
Teisėkūros sąvoka, būdai ir rūšys. Teisėkūros sąvoka ir tikslai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros principai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros juridinė technika. Išvados.
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 20
Lotyniškos sentncijos
Surinkta įvairių lotyniškų sentencijų su vertimu į lietuvių kalbą. Apie 400 lotyniškų sentencijų su vertimu.
Lotynų konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2013 04 11
Lotynų kalbos užrašai konspektas
Tirpalas Q. Išnyrimas Y. Kitais atvejais. Nervo uždegimas. Išbėrimas Kitais atvejais. Laringitas , gerklės uždegimas Tariamas ti ] ir prieš balsį , jei. Ištiso , vientiso. Ryklės uždegimas. Sąnario uždegimas. Sg vienaskaita Pl ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 05 11
Ar šeima dabartiniame gyvenime vis dar yra vertybė?
Ar šeima dabartiniame gyvenime vis dar yra vertybė?
Lotynų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2019 05 19
Lotynų sentencijos
1Accusare nemo se debetNiekas neprivalo kaltinti pats savęs2Bonus intra, melior exiGeras įeik, geresnis išeik3Cave amicum credas, nisi eum probaverisVenk pasitikėti draugu, kol jį pažinsi4Dies levat luctum ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 01 21
Kai kurie lotynų kalbos žodžiai
Substantiva. Adiectiva, pronomina. Verba. Alia. Unus, a, um - vienas. Uter, tra, trum - katras nonnullus, a, um - kai kuris. Novus, a, um - naujas. Proximus, a, um - artimiausias. Iucundus, a, um - malonus. Laetus, a, um - linksmas. Rusticus, a, um ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2011 12 29
Lotynų gramatika
Asmenuotė coniugatione Kamienas Laikas Skaičius Nuosaka modus. Participium praesentis activi. Participium perfecti passivi. Būdvardis nomen adiectivum linksniavimas i grupė. Kiekinių skaitvardžių linksniavimas. Unus , , um duo , duae , ...
Lotynų aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 01 24
Romėnų literatūra
Romėnų literatūra. Šioje pamokoje sužinosite apie. Romėnų literatūros atsiradimą Kas būdinga literatūrai Pirmuosius daigus Poetus Ką perėmė iš graikų. Atsiradimas. Skirtomas į du laikotarpius Respublikos literatūra (III a. ...
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 09 18
Tarp dviejų aušrų skaidrės
Vincas Mykolaitis - Putinas. Mykolaitis - Putinas. Ką žinote apie rinkinio ,,Tarp dviejų aušrų” poetinį pasaulį? Eilėraštis „Tarp dviejų aušrų”. Eilėraštis „Rūpintojėlis”. Poema „Vergas”. 1dalis. Lyrinis subjektas ...
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 11 19
Lotyniškos linksniuotės
Termometrija. Kokios yra termometrų rūšys. Kokia yra normali kūno temperatūra. Kiek laiko matuojama temperatūra skaitmeniniu termometru? Kas nulemia kūno temperatūros matavimo trukmę? Kuriuo termometru reikėtų matuoti temperatūrą ...
Lotynų namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 06 08
Lotyniškos sentencijos
Abeunt studia in mores. Actam rem agis. Aequam memento rebus in arduis servare mentem. Amat victoria curam. Amicus cognoscitur amore , more , ore , re. Amor omnia vincit. Avaritia scelerum mater. Bonum intium est dimidium facti. Cognosce te ...
Lotynų namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 01 02
Lotynų kalbos sentencijos
Retro agere (ago) - veikti atgal [anuliuoti anksčiau priimtą sprendimą]Lex prospicit (prospicio), non respicit (respicio) - įstatymas žiūri į priekį, o ne atgalUt sentimus (sentio), ita dicere debemus (debeo) - kaip ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 12 03
Medicininiuose terminuose sutinkamos priesagos
Medicininiuose terminuose sutinkamos priesagos. Lotyniškos priesagos 129 130ps. Daiktavardžių priesagos priesaga reikšmė ir pavyzdžiai priesaga. Arium , i orium , Ismus , Ia , ae itas , atis. Ities , ei itudo , inis. Iculum , i -( culus , i ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 05 11
Gaudemus
Ktu himnas. Lotyniškai ir lietuviškai. Po smagios jaunystės,. Po sunkios senatvės mus turės žemė. Mūsų gyvenimas trumpas yra,. Greitai bus pabaigiamas,. Ateina mirtis veržliai, griebia mus žiauriai, nieko nebus pasigailėta. Tegyvuoja ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2011 12 29
Jono Biliūno biografija ir kūryba
Bilūnas yra lietuvių psichologinės prozos pradininkas. Biliūno kūrybai būdingas glaustas pasakojimas , dėmesys detalėms. Pasakotojas Jaunas , sergantis vyras , vaikystėje pažinojęs Sabaliūną ir dabar sutikęs jį jau elgetaujantį. ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2021 02 02
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo