LR Transporto draudikų biuro veikla ir su ja susijusių teisės aktų apžvalga ir įvertinimas


Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai. Lr transporto priemonių draudikų biuras. Motorinio biuro paskirtis. Pagrindinės Biuro funkcijos. Biuro nariai ir taryba. Biuro pajamos. Biuro išlaidos. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazė. Tarptautinė transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistema. Biurų taryba. Žaliosios kortelės sistema. Žaliosios kortos reikšmė. Žaliosios kortos sistemos tikslai. Europos sąjungos transporto priemonių draudimo direktyvos. Lietuvos respublikos transporto priemonių draudikų biuro veiklos reglamentavimas. Teisės aktai. Lietuvos respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas. Įstatymo tikslas ir paskirtis. TPVCA teikiama apsauga. Biuro ir veiklos reglamentavimas įstatyme. Lietuvos respublikos draudimo įstatymas. Įstatymo tikslas ir paskirtis. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės. Lietuvos respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. 123 straipsnis „Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas". Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygos. Žaliųjų kortų žaloms administruoti paskiriamų atstovų patvirtinimo ir jų veikimo tvarka. Transporto priemonių draudimo direktyva. Įstatymų įvertinimas. Literatūra.

Draudimas šiomis dienomis tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje užima nemažą vaidmenį šalies ekonomikos, finansų ir socialinių santykių vystymosi užtikrinime. Draudimas ne tik besidraudžiančių juridinių bei fizinių asmenų apsauga nuo nelaimingų atsitikimų, bet ir ekonominių sričių apsauga, kurios dėka į šalies ekonomiką pritraukiama dideli investicijų ištekliai. Taip pat tai ūkio šaka, kuri kuria naujas darbo vietas ir mažina šalies nedarbo lygį.

Tyrimo aktualumas. Panagrinėti draudimą ir su juo susijusių institucijų veiklą yra naudinga ne tik šioje srityje dirbantiems asmenims, bet ir tiems, kurie kasdien į darbą važiuoja automobiliu, turi turto, kurį nori apdrausti ir suvokia, kokia yra svarbi sveikata bei gyvybė. Taip pat ši tema aktuali ir studentams, kurie studijuoja ekonomiką, nes draudimas yra itin susijęs su šia sritimi.

Tyrimo objektas. LR Transporto priemonių draudikų biuro veikla ir su ja susiję teisės aktai bei tarptautinės įmonės.

Tyrimo tikslas. Supažindinti studentus apžvelgiant ir įvertintinant LR Transporto priemonių draudikų biuro veiklą bei su ja susijusius teisės aktus.

Tyrimo uždaviniai. Išsiaiškinus pagridines su draudimu susijusias sąvokas pristatyti LR Transporto priemonių draudikų biuro veiklą; išsiaiškinti kokioms institucijos priklauso Biuras; pateikti pagrindinius teisės aktus, su kuriais susijusi minimo biuro veikla; įvertinti teisės aktus.

Tyrimo metodai. Išanalizavus mokomąją medžiagą patyrinėti LR Transporto draudikų biuro tinklalapį ir jame nurodytus teisės aktus,organizacijas, kurioms priklauso biuras ir teisės aktus, kuriais remiasi ši įmonė vykdydama savo veiklą.

tarptautinė organizacija – tai tarptautine sutartimi įsteigta organizacija.

Atsiradus poreikiui 2001 metais spalio 1 dieną Lietuvoje buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (Motorinis biuras), kuris yra pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą veikianti draudikų asociacija. Šis biuras vienija visus Lietuvoje ne gyvybės draudikus, kurie teikia transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugas.

Vienos daugiau, kitos mažiau iš šių draudimo bendrovių yra kone kiekvienam Lietuvos gyventojui, kuris naudojasi LR TPVCA privalomuoju draudimu, žinomos. Remiantis AB „Lietuvos draudimas“ pateiktais duomenimis, ši draudimo įmonė yra didžiausia ir populiariausia renkantis kur apdrausti savo turtą Lietuvoje. Verta paminėti, jog tik AB „Lietuvos draudimas“ ir AB „PZU SA“ yra registruotos Lietuvoje, o visos kitos išvardintos draudimo įmonės yra tik įkūrę filialus Lietuvoje.

Biuro taryba yra sudaryta iš visų draudimo įmonių, kurios veikia Lietuvoje, atstovų. Visi atstovai yra pasispirstę pareigomis nuo tarybos pirmininko ir paprasto nario ir turi lygias teises dalyvauti Biuro veikloje.

Biurų taryba (Council of Bureaux (CoB)) yra organizacija, kuri koordinuoja įvairių Nacionalinių draudikų biurų dalyvavimą žaliosios kortos sitemoje. Šis Biuras taip pat atlieka Sekretoriato funkciją žalos atlyginimo įstaigose, garantiniuose fonduose ir informacijos centruose, kurie priklauso Europos ekonominei erdvei, kuriai taikoma Tai nėra politinė organizacija.

Biurų taryba veikia pagal Jungtinių Tautų globą ir taip pat bendradarbiauja su ES institucijomis siekiant gerinti laisvą transporto priemonių judėjimą ir vidaus transporto priemonių avarijų žalų atlyginimo sureguliavimą. Biurų tarybos nacionaliniai biurai yra sudaryti išdaugiau nei 2000 transporto priemonių draudikų 47 šalyse Europoje, Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Žaliosios kortos sistema yra bendras apsaugos sistemos nukentėjusiems tarptautiniuose keliuose įvykusiuose eismo įvykiuose pavadinimas. Ši sistema susideda iš 47 šalių narių, kurias atstovauja 46 nacionaliniai draudikų biurai.

Žalioji korta yra tarptautinis draudimo liudijimas. Ji yra priimama be jokios kliūties ar papildomo mokesčio visų šalių institucijų, kuriose galioja Žalioji korta. Žaliąja korta patvirtinama, kad atvykęs vairuotojas turi bent minimalų privalomąjį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisą, kurio reikalauja lankomų šalių įstatymai.‏

Žalioji korta gali būti išduota tik draudimo įmonės arba brokerio, kuris yra įgaliotas tai daryti pagal nacionalinę biuro instituciją.‏

Žalia kortelė turėtų būti parašyta išduodančiosios nacionalinės biuro šalies kalba, su dokumento pavadinimu papildomai parašytu anglų ir prancūzų kalbomis, nes abi kalbos yra oficialiosios Biurų tarybos kalbos.

Supaprastinti žalos atlyginimo sureguliavimą: užtikrinti, kad tretieji asmenys, kurie nukentėjo tarptautiniuose keliuose įvykusiose avarijose nenukentėtų atlyginant žalą dėl patirtų traumų ar žalos, kurią sukėlė šalyje besilankantis vairuotojas, kuris nebuvo apsidraudęs tos šalies transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

  • Draudimas Referatas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5128 žodžiai)
  • Universitetas
  • Silvija
  • LR Transporto draudikų biuro veikla ir su ja susijusių teisės aktų apžvalga ir įvertinimas
    10 - 7 balsai (-ų)
LR Transporto draudikų biuro veikla ir su ja susijusių teisės aktų apžvalga ir įvertinimas. (2015 m. Spalio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/lr-transporto-draudiku-biuro-veikla-ir-su-ja-susijusiu-teises-aktu-apzvalga-ir-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 01:46
×