LR Vyriausybė, vaiko privatumo apsauga internete


Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vyriausybės vieta valdžių pasidalinime. Vyriausybės funkcijos. Ministras pirmininkas jo skyrimo ir atleidimo tvarka. Ministrai. Ministro skyrimas, atleidimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės sudarymo tvarka. Vyriausybės sudėtis. Atskirų ministerijų funkcijos. Vaiko privatumo apsauga internete. Asmens duomenų samprata. Apsaugos teisinis reguliavimas. Vaiko privatumas ir tėvų vaidmuo. Vaiko (duomenų subjekto) teisių įgyvendinimas. Vaiko auklėjimas ir apsauga. Asmens duomenų ugdymo įstaigos interneto svetainėje skelbimas. Reikalavimai skelbiant vaiko atvaizdą. Situacija. Literatūra ir šaltiniai.

Pavyzdžiui, mokykla planuoja savo interneto svetainėje paskelbti geriausiai besimokančių ar nė vienos pamokos per trimestrą nepraleidusių mokinių vardus ir pavardes, nurodyti klases ir pateikti jų nuotraukas. Vadovaudamasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų teisėto tvarkymo reikalavimais mokykla turi įvertinti, ar būtina tokį sąrašą skelbti internete padarant mokinių asmens duomenis viešai prieinamus. Ji privalo pasirinkti tokį asmens duomenų tvarkymo būdą, kuris būtų proporcingas tokiu asmens duomenų tvarkymu siekiamiems tikslams. Mokinių asmens duomenų tvarkymo tikslas – informuoti apie geriausiai besimokančius ar nepraleidusius pamokų mokinius ir juos pasveikinti bei paskatinti – galėtų

Darbo kodekso 127 str. 1 dalyje numatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Pagal 26 str. 1 dalį terminas apibrėžtas tam tikru laikotarpiu prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. Kadangi Aleksandra B. savo prašymą atleisti ją iš darbo pateikė 2006 m. rugsėjo 2d. darbdavys ją galėjo atleisti iš darbo, ne anksčiau tik rugsėjo 16 d. Darbdavys darbuotoją gali atleisti iš darbo anksčiau nei per 14 dienų, jei prašyme dėl atleidimo nurodyta konkreti atleidimo data. Tačiau ši data negali būti trumpesnė nei 3 darbo dienos, nes darbo kodekso 127 str. 4 dalis numato, kad darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymątik darbdavio sutikimu. Kadangi Aleksandra B. tik po 8 metų tai yra 2014m. rugsėjo 4d. parašė naują prašymą, kuriuo atšaukė 2006 m.rugsėjo 2d. prašymą, darbdavys teisingai pasielgė netenkindamas jos prašymo. Teismas tokiu atveju turėtų netenkinti Aleksandros B. ieškinio, nes jau yra suėjusi ieškinio senatis, tai yra 3 metų senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Jei Aleksandra B. būtų pateikus prašymą darbdaviui, nepraėjus 3 darbo dienoms nuo jos atleidimo, darbdavys turėtų grąžinti ją į darbą dėl 127 str. 4 dalies nurodytų galimybių. Jei darbdavys atsisakytų grąžinti į darbą, toki darbuotoją į darbą grąžintų teismas savo sprendimu.

Darbdavys atsižvelgdamas į Aleksandros B. prašyme nurodytą datą, atleido ją iš darbo. (Kokiais argumentais ją atleido).

Gavęs Aleksandros B. prašymą, darbdavys galėjo ją atleisti ne aksčiau kaip rugsėjo 6d. arba reikalauti, kad Aleksandra B. dirbtų dar 14 dienų, ir tik po to ją atleisti. Vadovaujamasis darbo kodekso 127 str. 2 dalimi darbdavys galėjo Aleksandrą B. atleisti iš darbo per darbo dienas, tačiau turėjo pareikalauti dokumentų pagrindžiančių Aleksandros B. teise nutraukti darbo sutartį, minėtame straipsnyje numatytais pagrindais.

LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Elektrononių ryšių įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimas. 2013, Nr. 69-2382.

  • Microsoft Word 27 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (3288 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aušra
  • LR Vyriausybė, vaiko privatumo apsauga internete
    10 - 5 balsai (-ų)
LR Vyriausybė, vaiko privatumo apsauga internete. (2015 m. Spalio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/lr-vyriausybe-vaiko-privatumo-apsauga-internete.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 01:12
×