Lyderystė

109 dokumentai
Lyderio vaidmuo komandoje
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Lyderiavimo amprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Komandos sampratos analizė. Komandos lyderis ir jo aidmuo. Kaip tampama lyderiu. Komandos narių požiūris į lyderį. Lyderiavimo ...
Lyderystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 14
Lyderystė referatas
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderio savybės. Lyderystės teorijos. Bihevioristinė lyderytės teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Kaip tapti lyderiu? Išvados. Naudotos ...
Lyderystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 14
Aš kaip lyderis
Lyderystė ir komandinis darbas. Įvadas. Savirefleksija aš kaip lyderis.
Lyderystės esės, Esė, 3 puslapiai
2015 05 14
Lyderis
Įvadas. Lyderiavimas. Lyderio sąvoka. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo vaidmuo. Kodėl pralaimi lyderiai. Lyderiavimo teorijos. Lyderiavimo mitai. Lyderio tipai ir stiliai. Lyderio tipai. Netinkamo lyderio tipai. Lyderio savybės. Būtinos ...
Lyderystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 03 20
Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje
Įvadas. Kas yra lyderystė? Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. Vadybos ir lyderystės skirtumai. Požiūris į lyderystę. Lyderystės stilius. Lyderystės teorijos. Fiedlerio modelis. Vroom – Yetton – Jago norminamasis modelis. Kelio – ...
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 05 14
Lyderystė esė
Irena oliver lyderė. Biografija. Situacija lėmusi lyderio iškilimą. Pagrindiniai asmenybės bruožai, lyderystės stilius. Charizmatiškumas. Literatūra.
Lyderystės esės, Esė, 7 puslapiai
2015 05 14
Mano lyderystės samprata
Darbo problema. Darbo uždaviniai. Kas yra lyderis , lyderystė. Ar sunku tapti lyderiu ? O galbūt lyderiu yra gimstama. Kai kurie žmonės šiuo atžvilgiu yra talentingi. Ar lyderis skiriasi nuo vadovo. Lyderystės principai , kurie padeda tapti ...
Lyderystės referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 05 14
Referatas apie Lyderystę
Įvadas. Lyderystės sąvoka. Lyderiavimo stiliai. Lyderiai organizacijose. Lyderystės teorijų raida. Lyderystės ir vadovavimo skirtumai. „ naujosios paradigmos“ lyderystė. Lyderis, kaip organizacijos konstruktorius. Penkios lyderystės ...
Lyderystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 28
Lyderis ir lyderystė skaidrės pristatymas
Lyderio įtaka grupės darbo efektyvumui didinti. Kas yra lyderis? Žmogaus elgsena, įtakojanti sekėjų požiūrį ir veiksmus. Napaleonas. Įžymusis prancūzas. Abraomas linkolnas. Niūrusis intravertas, žmonijai nusipelnęs. Lyderio galimi ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 20
Lyderystes stiliai referatas
Įvadas. Lyderystė yra iššūkis ir atsiverianti galimybė. Efektyviai lyderystei didžiausios įtakos turi. Lyderystės stiliai. Lyderystės samprata. Lyderystei reikalingas. Lyderystės sampratos apibrėžimų grupes. Lyderystės stiliai. ...
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 14
Šiuolaikinio organizacijos lyderio savybės
Santrauka. Įvadas. Lyderystės efektyvumo samprata. Lyderystės, valdymo ir vadovavimo samprata. Lyderio tapsmas ir vystymasis. Kaip išsiugdyti komandos lyderio įgūdžius. Savavaldžios ir sau vadovaujančios komandos. Požiūris į lyderystę ...
Lyderystės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 05 14
Vadovavimas ir lyderystė referatas
Komandos subūrimas. Vadovavimo teorijos. Elgesio teorijos. Kognityvinės teorijos. Socialinė sąveika. Vadovo asmenybė. Sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo ...
Lyderystės referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 05 14
Lyderystės referatas
Lyderystė. Įvadas. Lyderystės ir lyderio sampratos analizė. Lyderystės sampratos analizė. Lyderio sampratos analizė. Lyderio biografija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 14
Lyderiavimo tyrimas X įmonėje
Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Vadovavimas ir vadovas. Būdingiausi lyderio asmenybės bruožai. Šiuolaikinio lyderio konsepcija. Charizmatinis vadovavimas. Šiuolaikinio lyderio ...
Lyderystės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 05 14
Lyderystė pristatymas
Lyderystė. Lyderystė tai – asmeninių savybių visuma, kuri paskatina kitus žmones sekti paskui jį. Lyderis privalo gebėti įkvėpti žmones daryti tai. Lyderis veda bendraminčius pasekėjus. Mitai apie lyderystę. I mitas lyderystė ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 05 14
Lyderio savybės
Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Šiuolaikinio lyderio savybės. Komerciniai gebėjimai. Moralinės savybės. Tyrimas „šiuolaikinio lyderio savybių raiška“. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. ...
Lyderystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 05 14
Lyderis A.Hitleris
Lyderystė. Adolfas Hitleris Lyderis. Adolfo Hitlerio biografija. Didysis politikos veikėjas. Kelias į Olimpą. Adolfo Hitlerio asmenybės aspektai. Adolfo Hitlerio gabumai ir talentai. Apgaulinga išorė. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 14
Mano gyvenimo lyderis rašinys
Šiuo metu dažnai kyla klausimas – kas geriau: lyderis ar vadovas? Daugelis galbūt net nežino, koks skirtumas slepiasi už šių savokų, todėl dažnai renkasi vadovą kaip patikimesnį, saugesnį ir patrauklesnį variantą. Juk vadovas yra ...
Lyderystės rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 11 09
Gyvenimo lyderis
Lyderiavimas reiškia nevienodą galios arba kitaip jėgos paskirstymą tarp lyderio ir grupės narių. Jeigu grupės nariai pasiryžę atlikti užduotis ir turi noro paklusti lyderio nurodymams grupės nariams padeda įsitvirtinti ir apibrėžti ...
Lyderystės esės, Esė, 2 puslapiai
2015 05 14
Kokybės vadyba - Lyderystė
Įvadas. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderystė ir vadovavimas – istorinis ekskursas. Lyderystė kaip vadybos pamatas. Lyderystė ir vadovavimo stiliai. Išvados. Literatūra ir šaltinių sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 14
Lyderis ir jo savybės D.Grybauskaitė
Įvadas. Lyderystės bruožų charakteristika teoriniu aspektu. Lyderystės samprata. Moters lyderės sąvybės. D. grybauskaitės lyderės bruožų analizė. D. Grybauskaitės asmenybė. D. Grybauskaitės lyderės sąvybės. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 24
Žinių valdymo veiklų tyrimas organizacijoje
Įvadas. Žinių valdymo veiklų turinio ir barjerų analizė. „Unicall“ įmonės aprašymas. Diagnostikos rezultatų pristatymas ir analizė. „Unicall“Organizacijos stiprybės ir silpnnybės žinių valdymo aspektu. Praktinės ...
Lyderystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 05 26
Lyderio bruožai ir elgsena
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderio bruožai. Lyderių tipai. Lyderio elgsena organizacijos valdyme. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 05 11
Lyderio vieta personalo valdymo procese
Įvadas. Lyderio samprata. Lyderio asmenybės bruožai. Lyderio tipai. Lyderiavimo samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Šiuolaikinio lyderio koncepcija. Lyderio problemos. Šiuolaiknio lyderio koncepcijos ir problemų ...
Lyderystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 05 14
Vadovo lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybe
Įžanga. Lyderiavimas ir jo teorijos. Lyderio pareigos. Kokybė ir jos supratimas. Lyderio įtaka organizacijos veiklos kokybei. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo charakteristika. Anketos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Tyrimo ...
Lyderystės referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 05 14
Lydersytė sporte
Lyderystė sporte. Pasirinkti nagrinėti moksliniai straipsniai. Lyderystė. A Review of Leadership in SportImplications for Football Management. Futbolo vadybininko vaidmenys. Naujumas. Gilumas. The Nature of Athlete Leadership (Loughead et al., ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2015 05 14
Lyderiavimo teorijos konspektas
Lyderiavimas. lyderiavimo teorijos. Lyderio ir lyderiavimo samprata. Lyderiavimo apibrėžimas. Kuo skiriasi lyderis nuo vadovo. Lyderiavimo stilių samprata. Bruožų lyderiavimo teorija. Situacinė lyderiavimo teorija. Kelio į tikslą lyderiavimo ...
Lyderystės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 05 14
Lyderystė ir lyderiai
Lyderystė ir lyderiai.  Darbo tikslas – kuo daugiau sužinoti ir aprašyti apie lyderystę ir lyderius. Lyderystė. Yra daugybė sakinio “Lyderystė – tai. Nors lyderystės samprata aprašoma labai įvairiai. ALyderystės susijimas su įtaka ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 27
Lyderiavimas: stiliai ir charakteristikos
Įvadas. Lyderiavimo charakteristika. Lyderiavimo stiliai. Įmonių analizė. Maxima. SBA baldų kompanija. Lukoil. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 11 24
Lyderio vaidmuo pokyčių valdyme
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderio vaidmuo pokyčių valdyme. Strateginė lyderystė. Strateginės lyderystės esmė. Gebėjimas valdyti pokyčius. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Lyderystės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 05 14
×