Lyderystė

Viskas apie lyderystę ir lyderius. Kaip tapti lyderiu. Žymiausių lyderių pavyzdžiai. Moksline informacija ir mokslo darbai lyderystės tema.
93 dokumentai
Lyderio vaidmuo komandoje
Įvadas. Lyderiavimo amprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Komandos sampratos analizė. Komandos lyderis ir jo aidmuo. Kaip tampama lyderiu. Komandos narių požiūris į lyderį. Lyderiavimo komandoje problemos. Efektyvi komanda – lyderio nuopelnas išvados literatūros sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 psl.
2011 02 08
Lyderystė referatas
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderio savybės. Lyderystės teorijos. Bihevioristinė lyderytės teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Kaip tapti lyderiu? Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 psl.
2013 01 08
Lyderis
Įvadas. Lyderiavimas. Lyderio sąvoka. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo vaidmuo. Kodėl pralaimi lyderiai. Lyderiavimo teorijos. Lyderiavimo mitai. Lyderio tipai ir stiliai. Lyderio tipai. Netinkamo lyderio tipai. Lyderio savybės. Būtinos lyderio savybės. Išskirtinės lyderio savybės. Sėkmės lydimo lyderio bruožai. Lyderiai ...
Lyderystės projektai, Projektas, 25 psl.
2013 10 25
Aš kaip lyderis
Lyderystė ir komandinis darbas. Įvadas. Savirefleksija aš kaip lyderis.
Lyderystės esė, Esė, 3 psl.
2014 12 09
Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje
Įvadas. Kas yra lyderystė? Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. Vadybos ir lyderystės skirtumai. Požiūris į lyderystę. Lyderystės stilius. Lyderystės teorijos. Fiedlerio modelis. Vroom – Yetton – Jago norminamasis modelis. Kelio – tikslo teorija. Lyderystės atribucijos teorija. Transakcinė lyderystė. Charizmatinė lyderystė. ...
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2013 12 03
Lyderystė esė
Irena oliver lyderė. Biografija. Situacija lėmusi lyderio iškilimą. Pagrindiniai asmenybės bruožai, lyderystės stilius. Charizmatiškumas. Literatūra.
Lyderystės esė, Esė, 7 psl.
2015 01 15
Lyderis ir lyderystė skaidrės pristatymas
Lyderio įtaka grupės darbo efektyvumui didinti. Kas yra lyderis? Žmogaus elgsena, įtakojanti sekėjų požiūrį ir veiksmus. Napaleonas. Įžymusis prancūzas. Abraomas linkolnas. Niūrusis intravertas, žmonijai nusipelnęs. Lyderio galimi bruožai. Nėra tikslai nustatyta. Ar daug kalbantis žmogus gali tapti lyderiu? Lyderio įtaka grupės ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 04 17
Mano lyderystės samprata
Darbo problema. Darbo uždaviniai. Kas yra lyderis , lyderystė. Ar sunku tapti lyderiu ? O galbūt lyderiu yra gimstama. Kai kurie žmonės šiuo atžvilgiu yra talentingi. Ar lyderis skiriasi nuo vadovo. Lyderystės principai , kurie padeda tapti sėkmingu lyderiu. Klaidos pasitaikančios lyderystėje , kurių būtų naudinga išvengti. ...
Lyderystės referatai, Referatas, 7 psl.
2015 04 20
Referatas apie Lyderystę
Įvadas. Lyderystės sąvoka. Lyderiavimo stiliai. Lyderiai organizacijose. Lyderystės teorijų raida. Lyderystės ir vadovavimo skirtumai. „ naujosios paradigmos“ lyderystė. Lyderis, kaip organizacijos konstruktorius. Penkios lyderystės disciplinos. Tyrimas. Lyderystės kaip švietimo organizacijos efektyvausvaldymo prielaidos tyrimo ...
Lyderystės referatai, Referatas, 23 psl.
2012 10 18
Lyderystes stiliai referatas
Įvadas. Lyderystė yra iššūkis ir atsiverianti galimybė. Efektyviai lyderystei didžiausios įtakos turi. Lyderystės stiliai. Lyderystės samprata. Lyderystei reikalingas. Lyderystės sampratos apibrėžimų grupes. Lyderystės stiliai. Vadovavimo stilius. Lyderystės stilius. Autokratinio lyderystės stiliaus atstovas. Demokratinis. ...
Lyderystės referatai, Referatas, 13 psl.
2014 03 05
Šiuolaikinio organizacijos lyderio savybės
Santrauka. Įvadas. Lyderystės efektyvumo samprata. Lyderystės, valdymo ir vadovavimo samprata. Lyderio tapsmas ir vystymasis. Kaip išsiugdyti komandos lyderio įgūdžius. Savavaldžios ir sau vadovaujančios komandos. Požiūris į lyderystę būdingųjų lyderio bruožų, arba kompetencijų aspektu. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 24 psl.
2012 05 02
Vadovavimas ir lyderystė referatas
Komandos subūrimas. Vadovavimo teorijos. Elgesio teorijos. Kognityvinės teorijos. Socialinė sąveika. Vadovo asmenybė. Sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Asmeninės savybės. Kaip tapti geru vadovu?
Lyderystės referatai, Referatas, 27 psl.
2015 05 05
Lyderystė pristatymas
Lyderystė. Lyderystė tai – asmeninių savybių visuma, kuri paskatina kitus žmones sekti paskui jį. Lyderis privalo gebėti įkvėpti žmones daryti tai. Lyderis veda bendraminčius pasekėjus. Mitai apie lyderystę. I mitas lyderystė įgimta. Lyderystė tai – socialinis įgūdis, kuris atsiranda nuosekliai lavinantis. II mitas lyderis. ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 05 02
Lyderystės referatas
Lyderystė. Įvadas. Lyderystės ir lyderio sampratos analizė. Lyderystės sampratos analizė. Lyderio sampratos analizė. Lyderio biografija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 psl.
2013 06 26
Lyderiavimo tyrimas X įmonėje
Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Vadovavimas ir vadovas. Būdingiausi lyderio asmenybės bruožai. Šiuolaikinio lyderio konsepcija. Charizmatinis vadovavimas. Šiuolaikinio lyderio problemos. Šiuolaiknio lyderio koncepcijos ir problemų tyrimas. Uab“skydmedis“. Tyrimo metodika ...
Lyderystės referatai, Referatas, 25 psl.
2011 05 05
Lyderis A.Hitleris
Lyderystė. Adolfas Hitleris Lyderis. Adolfo Hitlerio biografija. Didysis politikos veikėjas. Kelias į Olimpą. Adolfo Hitlerio asmenybės aspektai. Adolfo Hitlerio gabumai ir talentai. Apgaulinga išorė. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 psl.
2015 01 27
Mano gyvenimo lyderis rašinys
Mano gyvenimo lyderis rašinys.
Lyderystės rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2015 11 05
Žinių valdymo veiklų tyrimas organizacijoje
Įvadas. Žinių valdymo veiklų turinio ir barjerų analizė. „Unicall“ įmonės aprašymas. Diagnostikos rezultatų pristatymas ir analizė. „Unicall“Organizacijos stiprybės ir silpnnybės žinių valdymo aspektu. Praktinės rekomendacijos. Naudota literatūra. Priedas Nr 1. Žinių valdymo veiklų vyksmo/raiškos organizacijoje ...
Lyderystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2015 05 24
Gyvenimo lyderis
Mano gyvenimo lyderis.
Lyderystės esė, Esė, 2 psl.
2014 10 28
Lyderio savybės
Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Šiuolaikinio lyderio savybės. Komerciniai gebėjimai. Moralinės savybės. Tyrimas „šiuolaikinio lyderio savybių raiška“. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas anketa. Priedas tyrimo instrumentarijus.
Lyderystės referatai, Referatas, 23 psl.
2012 05 25
Lyderio vieta personalo valdymo procese
Įvadas. Lyderio samprata. Lyderio asmenybės bruožai. Lyderio tipai. Lyderiavimo samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Šiuolaikinio lyderio koncepcija. Lyderio problemos. Šiuolaiknio lyderio koncepcijos ir problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Duomenų interpretavimas ir analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Lyderystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 02 11
Lyderis ir jo savybės D.Grybauskaitė
Įvadas. Lyderystės bruožų charakteristika teoriniu aspektu. Lyderystės samprata. Moters lyderės sąvybės. D. grybauskaitės lyderės bruožų analizė. D. Grybauskaitės asmenybė. D. Grybauskaitės lyderės sąvybės. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 11 psl.
2015 11 23
Kokybės vadyba - Lyderystė
Įvadas. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderystė ir vadovavimas – istorinis ekskursas. Lyderystė kaip vadybos pamatas. Lyderystė ir vadovavimo stiliai. Išvados. Literatūra ir šaltinių sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 20 psl.
2014 09 27
Lyderio bruožai ir elgsena
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderio bruožai. Lyderių tipai. Lyderio elgsena organizacijos valdyme. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 psl.
2016 05 09
Vadovo lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybe
Įžanga. Lyderiavimas ir jo teorijos. Lyderio pareigos. Kokybė ir jos supratimas. Lyderio įtaka organizacijos veiklos kokybei. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo charakteristika. Anketos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Tyrimo organizavimas. Anketa ir klausimai. Duomenų analizė. Išvados, patarimai. Literatūra. Mūsų ...
Lyderystės referatai, Referatas, 27 psl.
2011 06 22
Lydersytė sporte
Lyderystė sporte. Pasirinkti nagrinėti moksliniai straipsniai. Lyderystė. A Review of Leadership in SportImplications for Football Management. Futbolo vadybininko vaidmenys. Naujumas. Gilumas. The Nature of Athlete Leadership (Loughead et al., 2006). Straipsnio temos naujumas, aktualumas. Straipsnio temos naujumas, aktualumas. Lyderio ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2014 04 06
Lyderiavimas: stiliai ir charakteristikos
Įvadas. Lyderiavimo charakteristika. Lyderiavimo stiliai. Įmonių analizė. Maxima. SBA baldų kompanija. Lukoil. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 16 psl.
2015 11 21
Lyderiavimo teorijos konspektas
Lyderiavimas. lyderiavimo teorijos. Lyderio ir lyderiavimo samprata. Lyderiavimo apibrėžimas. Kuo skiriasi lyderis nuo vadovo. Lyderiavimo stilių samprata. Bruožų lyderiavimo teorija. Situacinė lyderiavimo teorija. Kelio į tikslą lyderiavimo teorija.
Lyderystės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2015 04 10
Lyderystė ir lyderiai
Lyderystė ir lyderiai.  Darbo tikslas – kuo daugiau sužinoti ir aprašyti apie lyderystę ir lyderius. Lyderystė. Yra daugybė sakinio “Lyderystė – tai. Nors lyderystės samprata aprašoma labai įvairiai. ALyderystės susijimas su įtaka yra būtinas dalykas lyderystei. C Lyderystė atsiranda. Pagal šiuos teiginius galima parašyti ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 12 06
Lyderio vaidmuo pokyčių valdyme
Įvadas. Lyderystės samprata. Lyderio vaidmuo pokyčių valdyme. Strateginė lyderystė. Strateginės lyderystės esmė. Gebėjimas valdyti pokyčius. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Lyderystės referatai, Referatas, 9 psl.
2015 05 10