Lyderystė (4)

151 dokumentas
Lyderio asmenybės raiška
Analizuojamas vadybinis reiškinys – lyderio asmenybė. Lyderio asmenybės apibrėžtis. Lyderio asmenybės raiška. Įgimtos ir įgytos lyderio asmenybės savybės. Iš viso 100.
Lyderystės analizės, Analizė, 4 puslapiai
2019 11 11
Lyderio stiliai
Emocinės lyderystės stiliai. Autoritetingas ( įžvalgus lyderis Priverstinis vadovaujantis lyderis. Autoritetingas ( įžvalgus lyderis Koučingo lyderis. Bendruomenės lyderis. Demokratinis lyderis. Raginantis lyderis. Priverstinis ...
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 11 25
Lyderiu gimstama ar tampama?
Lyderiu gimstama ar tampama? Kas yra lyderis? Kuo skiriasi lyderis nuo vadovo? Kokių gebėjimų reikia geram lyderiui? Gimstama ar tampama? Garsūs žmonės - lyderiai. Kaip tapti lyderiu? Lyderių funkcijos. Lyderių tipai. Išvados.
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 12 17
Nevarbalinė komunikacija
Neverbalinė komunikacija. Asmeninės erdvės valdymas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Kūno kalba.
Lyderystės namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 02 24
Sėkmingas lyderis referatas
Įvadas. Lyderio samprata. Sėkmingo lyderio savybės. Lyderio tipai. Sėkmingo lyderiavimo bruožai. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 12 03
Situacinė ir aplinkybinė lyderystės
Situacinė ir aplinkybinė lyderystės. Situacinė lyderystė Aplinkybių teorijos. Situacinė lyderystė. Situacinė lyderystė dėmesį sutelkia į lyderio veiksmus konkrečiomis situacijomis. Situacinės lyderystės privalumas yra jo ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 02
Situacinės lyderystės teorijos, jų esmė, raida
Situacinės lyderystės teorijos, jų esmė, raida. Įvadas Lyderystė ir lyderių. Įvadas. Milijonams žmonių pasaulyje lyderystė yra iššūkis ir atsiverianti galimybė realizuoti save tiek profesiniame. Situacinė lyderystės teorija tampa ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2020 04 14
Šiuolaikinė lyderystė
Įvadas. Šiuolaikinės lyderystės samprata. Lyderystės procesas. Šiuolaikinės lyderystės įtaką organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 12 05
Komandinis darbas (3)
Komandinis Darbas Referatas. Įprastas darbas grupėse. Tema os.Suteikti informaciją.Surinkti informaciją.Geriau susipažinti su problema. Pagerinti tarpusavio sąveiką.Lavinti įgūdžius.Stiprinti mikroklimatą.Visų dalyvių pilnavertis ...
Lyderystės referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 12
Konkrečios organizacijos pavyzdžiu paaiškinkite sąvokas: valdžia, įtaka, lyderis. Ar vadovas toje organizacijoje, kurią jūs analizuojate ir yra tikrasis lyderis
Konkrečios organizacijos pavyzdžiu paaiškinkite sąvokas valdžia, įtaka, lyderis. Ar. Vadovas toje organizacijoje, kurią jūs analizuojate ir yra tikrasis lyderis.
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2015 05 14
Lyderio - nario mainų teorija ir praktinis taikymas
Lyderio - nario mainų teorija ir praktinis taikymas. Lyderystės samprata. Lyderio – nario mainių teorija. Lyderystės sudedamosios dalys. Lyderio vaidmuo. Lyderio vaidmuo kiekvienoje komandos formavimosi pakopoje. Lyderio veiksmai. Vidiniai ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 05 08
Lyderio vaidmuo referatas
Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių tipai. Lyderių veiklos funkcijos. Komandos samprata. Komandos lyderis ir jo vaidmuo. Literatūros sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 04 11
Oratorinio stiliaus ydos, jų vengimo būdai
Įvadas. Oratoriaus stiliaus samprata. Bendrieji oratoriaus stiliaus reikalavimai – kalbėti taisyklingai, aiškiai, tinkamai ir estetiškai. Dažniausiai pasitaikančios balso ir tarsenos ydos. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 7 puslapiai
2017 01 12
Sėkmingo verslo istorija
Sėkmingo Eglės Blekaitytės verslo istorija. Apie E. Blekaitytę. Eglė Blekaitytė 2010 m. baigė ISM Vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijas. Verslo pradžia. Įmonėje pradėjo dirbti 2010 m. Tobulėjimas. Įveikusi keletą atrankos ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 02
Vadovo lyderystės raiškos sąsaja su organizacijos veiklos kokybe
Darbo problema. Darbo objektas. Darbo dalykas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Teorinis darbo reikšmingumas. Situacinis lyderiavimo modelis. Hersey ir. Charizmatinis lyderiavimas.
Lyderystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 02 15
Antanas Guoga
Antanas Guoga. Projektas Antanas Guoga. Aprašymas. Europos Parlamento narys. Esu lietuvis, kuris visa širdimi trokšta. Liberalų sąjūdžio komandoje. Veikla. Išrinktas ES ir Armėnijos, Azerbaidžano bei Gruzijos delegacijos ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 11 10
Aš lyderis
Kiekvienas pasaulio žmogus yra savo gyvenimo lyderis. Lyderis tai žmogus su vizija, su lengvais bendravimo įgūdžiais gebantis lengvai išspręsti problemas, įkvepiantis kitus. Nuo mokyklos laikų buvo galima atskirti kas iš draugų grupės ...
Lyderystės esės, Esė, 1 puslapis
2019 03 30
Bilas Geitsas ir lyderystė
Prieš mesdamas studijas, Bilas Geitsas didžiąją dalį savo laiko universitete praleisdavo prie kompiuterio. Jaunuolis ištisas paras leisdavo kompiuterių klasėje, skaitydavo kompiuterinę literatūrą, rašė programas. Bilas Geitsas buvo ...
Lyderystės esės, Esė, 5 puslapiai
2019 03 24
Gatvės formavimąsi ir pasikeitimai: Nykstantis ir atgimstantis žvėrynas
„Nykstantis ir atgimstantis žvėrynas“. Pasirinkite vieną Žvėryno mikrorajono gatvę. Keliaudami aprašykite pasirinktą gatvę (laisva forma). Orientaciniai klausimai. Pasidomėkite, kaip ši gatvė formavosi, kito. Aprašykite istorinę ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 09 07
Lyderio ir lyderystės sampratos
Lyderystė, kaip reiškinys, žinomas ir aptariamas dar nuo Antikos laikų. Lyderystė nėra ir niekuomet netaps amatu. Lyderystės kilmė. Žodžio lyderystė (angl. Procesinės ir savybių lyderystės schema. Apibrėžimų įvairovė. Daugybė ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 09 13
Lyderio komunikavimo etika
Lyderio komunikavimo etika. Sąvokos. Sąvokos Temos aktualumas. Komunikacijos samprata. Etiškas komunikavimas teoriniu aspektu. Etikos ir komunikacijos tarpusavio sąveika. Etiškos komunikacijos elementai. Etiškos komunikacijos elementai ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2020 04 10
Lyderystės bruožai
Įvadas. Lyderystės teoriniai aspektai. Lyderio samprata. Būdingi lyderio asmenybės bruožai. Lyderio bendravimo savybės. Lyderio įtaka darbuotojų darbo efektyvumui. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 03 03
Svarbiausios lyderio savybės
Svarbiausios lyderio savybės. Atsakomybė. Už darbuotojų ir savo veiksmus atsako lyderis. Savarankiškumas. Lyderis nenori, kad jo sėkmė būtų visiškai priklausoma nuo kitų. Stabilūs veiksmai. Svarbu nesustoti pasitaikius pirmosiomis ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 05 29
Vadovavimo ir lyderystės skirtumai darbo vietoje
Įvadas. Teorinė darbo dalis. Grynojo eksporto samprata. Tarptautinė prekyba. Lietuvos eksportas nuo 2000 iki 2013 metų. Grynasis eksportas ir jo įtaka BVP. Praktinė analitinė darbo dalis. Realiojo prekių ir paslaugų grynojo eksporto įtaka ...
Lyderystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 01 05
Lyderystė ir klausymasis
Ką pasiekiame dėka aktyvaus klausymosi? Kaip klausytis? Asmenybės augimas. Ko reikėtų vengti? Ką reikėtų daryti? Klausytis tam, kad suprastume tikrąją reikšmę. Atsakymas į jausmus. Ką mes perduodame dėka aktyvaus klausymosi? ...
Lyderystės referatai, Referatas, 5 puslapiai
2015 05 14
Lyderystės vystymo modeliai savivaldybėse ir mokyklose
Projekto “Lyderių laikas 2” Kėdainių savivaldybės stažuotė Druskininkuose. Druskininkų “Atgimimo” mokykla. Gimtojo miesto realijų panaudojimas ugdyme. Pamokos kitose erdvėse. Pamokų netradicinėse aplinkose pliusai. Pamokų ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 01
Sėkmingas lyderis
Įvadas. Lyderio samprata. Lyderystės tipai. Sėkmingo lyderio bruožai. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 30
„Motorola“ atvejo analizė, lyderystės klaidos
„Motorola“ atvejo analizė, lyderystės klaidos.
Lyderystės analizės, Analizė, 1 puslapis
2020 04 09
Ar kiekvienas vadovas gali būti lyderiu?
Socialinių mokslų kolegijos vadybos katedra restoranų ir kavinių vadybos studijų programa. Anketinės apklausos „Kokiomis savybėmis pasižymi vadovas lyderis? Analizė. Valdymo ir lyderystės atsiskaitymas. Vilnius. Apklausos metodas ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 05 30
Asmeninės pasipriešinimo priežastys
Asmeninės pasipriešinimo priežastys. Organizacinės pasipriešinimo priežastys. Pasipriešinimo įveikimo priemonės. Vadovavimo strategijos padėsiančios įveikti darbuotojų pasipriešinimą.
Lyderystės konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2020 04 07
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo