Lyginamosios ekonomikos konspektas


Linijiniai ir augimo vystimosi modelių etapai. Tarptautinė priklausomybė nuo revoliucijos. Neoklasikinės priklausomybės modelis. Klaidingas paradigmos modelis. Išvados ir pasekmės. Neoklasikinė kontrrevoliucija. Ginčija statinį modelį. Tradicinė neoklasikinė augimo teorija. Raidos teorijos suderinamumo skirtumai. Tema šiuolaikiniai išsivystymo ir neišsivystymo modeliai daugialypė pusiausvyra grafinis požiūris. Pirmasis žingsnis Grafinis modelis , 6 prielaidos. Tema skurdas , nelygybė ir vystymasis nelygybės matavimai. Absoliutaus skurdo matavimas. Kaip sumažinti skurdą. Politikos paketo reikalingumas. Tema gyventojų skaičiaus augimas ir ekonominė plėtra priklausomybės , pasekmės bei prieštaravimai pasaulio populiacijos struktūra. Didelio gimstamumo priežastys besivystančiose šalyse Maltuso modelis. Maltuso modelio kritika. Buitinis modelis. Mikroekonomikos namų vaisingumo teorija. Poreikis vaikams besivystančiose šalyse. Didelio gimstamumo pasemkės Prieštaraujančios nuomonės. Populiacijos augimas nėra rimta problema , tikra problema. Nepaisant prieštaringų nuomonių , yra keletas bendrų sutarimų. Ką gali padaryti besivystančios šalys ? Ką gali padaryti išsivysčiusios šalys. Kaip išsivysčiusios šalys gali padėti besivystančioms šalims dėl gimstamumo. Tema urbanizacija ir migracija iš kaimo į miestą teorija ir politika. Visapusiška migracijos ir užimtumo strategija. Tema žmogiškasis kapitalas išsilavinimas ir sveikata ekonominio vystymosi procese sveikatos ir švietimo gerinimas kodėl augančių pajamų nepakanka ? Investavimas į švietimą ir sveikatą žmogiškojo kapitalo požiūriu. Švietimo sistema ir jos plėtra. Tema ŽEMĖS ŪKIO TRANSFORMACIJA IR KAIMO VYSTYMASIS Trys vienas kitą papildantys žemės ūkio ir užimtumo strategijos elementai.


Ekonominių teorijų klasės (yra 4 vystimosi požiūriai): Linijinis augimo modelio etapas, struktūrinio keitimosi teorijos ir pavyzdžiai(modeliai), tarptautinis-priklausomybė revoliucija, neoklasikinis, laisvosios rinkos kontrevoliucija.Linijiniai ir augimo vystimosi modelių etapai: Rostowo augimo etapai; Harrodo Domaro augimo modeliai.Tarptautinė priklausomybė nuo revoliucijos. Neoklasikinės priklausomybės modelis: nelygi galia, pagrindinė periferija. Klaidingas paradigmos modelis: naudojant "Expert" patarėjus, dualistinės plėtros tezės, auksčiausi ir žemiausi elementai gali egzistuoti kartu. Išvados ir pasekmės: nėra kūrimo įžvalgos tai emperinis įrodymas.Neoklasikinė kontrrevoliucija. Ginčija statinį modelį: Laisvosios rinkos požiūris; Visuomenės pasirinkimo metodas; Palankių rinkų požiūris. Tradicinė neoklasikinė augimo teorija: Solowo modelis. Išvados ir pasekmės: Institucinės ir politinės įžvalgos besivystijančiame pasaulyje.Raidos teorijos: suderinamumo skirtumai: Plėtros ekonomika neturi visuotinai priimtos paradigmos; Įžvalgos ir susitarimai nuolat vystosi; Kiekviena teorija turi tam tikras stiprybes ir kai kuriuos trūkumus.

Daugialypė pusiausvyra: grafinis požiūrisDažniausiai, tokie modeliai grafiškai yra atvaizduojami kaip S formos funkcija ir 45°kampu pasvirusi tiesė.Pusiausvyra yra: Stabili: funkcija kerta 45° kampo tiesę iš viršaus, nestabili: funkcija kerta 45° kampo tiesę iš apačios.Pirmasis žingsnis: Grafinis modelis, 6 prielaidos: Vienas gamybos veiksnys, du sektoriai, ta pati gamybos funkcija kiekvienam sektoriui, kiekvienos prekės suvartojama vienodai, uždara ekonomika, tobula konkurencija, veikianti su tradicinėmis įmonėmis, ribotos kainodaros monopolistas su moderniom įmonėm.

5 tema: SKURDAS, NELYGYBĖ IR VYSTYMASISNelygybės matavimai: Didžių paskirstymai (kvintiliai, deciliai); Lorenz‘o kreivės (Kuo didesnis Lorenz‘o kreivės išlenkimas tuo didesnis yra santikinės nelygybės laipsnis); Gini koeficientaiAbsoliutaus skurdo matavimas:

Darbuotojų skaičiaus indeksas. Bendras skurdo atotrūkis (total poverty gap)/Kur Yp – absoliuti skurdo riba; Yi - žmogaus I pajamos

Vidutinis skurdo atotrūkis (average poverty gap)/Kur H – žmonių skaičius; TPG – bendras skurdo atotrūkis

Kaip sumažinti skurdą. Intervencijos sritys: Keičiant pajamų paskirstymą, sušvelninant pajamų dydžio paskirstymą, sumažinti pajamų paskirstymą viršutinio lygmens asmenims, padidinti pajamų paskirstymą apatinio lygmens asmenimsPolitikos galimybės: Santykinės gamybos kainų koeficiento keitimas, progresinio mokesčio paskirstymas turto nuosavybei, progresiniai mokesčiai, tiesioginiai transferiniai mokėjimai (pašalpos) ir viešųjų prekių ir paslaugų aprūpinimas.POLITIKOS PAKETO REIKALINGUMAS: Politika ištaiso kainų koeficiento iškraipymus; Politika, kuria siekiama pakeisti turto paskirstymą, sugebėjimų ir priėjimo prie švietimo, ir įsidarbinimo galimybes; Progresinio apmokestinimo politika ir transferiniai mokėjimai; Politika siekiama sukurti sugebėjimus, žmogiškąjį ir socialinį kapitalą vargšams.

6 tema: GYVENTOJŲ SKAIČIAUS AUGIMAS IR EKONOMINĖ PLĖTRA: PRIKLAUSOMYBĖS, PASEKMĖS BEI PRIEŠTARAVIMAIPasaulio populiacijos struktūra: Geografinis regionas, gimstamumo ir mirštamumo tendencijos, populiacijos augimo greitis, bendras gimstamumo lygis, amžiaus struktūra ir priklausomybės našta.Demografinis perėjimasI Etapas: Aukšti gimstamumo ir mirtingumo rodikliai.II Etapas: Vis dar aukštas gimstamumas , mažėjantis mirtingumas.III Etapas: Smunkantys gimstamumo ir mirtingumo rodikliai galiausiai stabilizuojasi.Didelio gimstamumo priežastys besivystančiose šalyse: Maltuso modelis - Idėja, kad augantis gyventojų skaičius ir mažėjanti grąža fiksuotų veiksnių rezultatas žemuose pragyvenimo sluoksniuose (gyventojų spąstai).

  • Microsoft Word 114 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (2768 žodžiai)
  • Universitetas
  • Solveiga
  • Lyginamosios ekonomikos konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Lyginamosios ekonomikos konspektas. (2017 m. Sausio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/lyginamosios-ekonomikos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 03:45
×