Lygios lyčių teisės ir galimybės


Įvadas. Lyčių sistema. Stereotipų įtaka šiuolaikinei lyčiai. Lyčių socialinis statusas. Moterų teisinė padėtis. Moteris ir politika. Lyčių lygybės skatinimas ekonomikos sektoriuje. Lytis ir išsimokslinimas. Lyčių lygių teisių užtikrinimas. Moterys per amžius. Šiuolaikinės lyčių lygių galimybių programos. Išvados. Siūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.


Vyro ir moters santykiai visada rūpėjo žmogui, kadangi jais grindžiamas visas mūsų gyvenimas. Tačiau šiai problemai buvo skiriama per mažai dėmesio, kadangi valstybių mąsto problemos atrodė svarbesnės. Lyčių drama prasidėjo tada, kai vyrai įsitikino savo išrinktumu, kai vyro veiklą ir vyriškumą pradėta sieti su istorijos, visuomenės kategorijomis, o moters normalia būsena laikyti priklausomybę nuo vyro.

Taigi lyčių nelygybė iškyla kaip viena aktualiausių mūsų epochos problemų, kurios išsprendimas greičiausiai priverstų visuomenę, kuri vis dar vadovaujasi stereotipiniu mąstymu, kitaip pažvelgti į lytį, o dėl to neabejotinai pagerėtų žmonių gyvenimo sąlygos ir būtų lengviau išspręsti daugelį demografinių ir socialinių problemų.

Šiame kursiniame darbe tyrimo objektu pasirinkta vyrų ir moterų teisės ir galimybės, lyčių lygybės užtikrinimas. Apibrėžiama lyties sąvoka, analizuojama šiuolaikinės moters socialinė aplinka, padėtis bei socialinė stereotipų įtaka lyties formavimuisi, lyčių lygybių programos.

Šiame darbe keliama lygių lyčių teisių ir galimybių užtikrinimo šiuolaikinėje visuomenėje problema. Siekiama ne vien parodyti, kad tokia problema egzistuoja moteriškosios lyties atžvilgiu, bet taip pat pasiūlyti šios problemos sprendimo būdus, aptarti kokių priemonių buvo ir turi būti imtasi ir jų veiksmingumą.

Pagrindinis darbo tikslas yra įvertinti abiejų lyčių teises ir galimybes. Keliami šie uždaviniai – 1)palyginti lyčių padėtį per visą socialinės raidos istoriją, 2)atskleisti lyčių lygybės problemas, 3)jų spendimo galimybes, 4)įvertinti lyčių lygybės užtikrinimą šiuolaikiniame pasaulyje.

Rašant darbą buvo panaudoti tokie darbo metodai, kaip literatūros, statistinių duomenų (knygų ir informacijos iš interneto) analizė, sisteminimo metodas.

Lytis - tai biologinė sąvoka, apibūdinanti priklausomybę vienai iš dviejų gyvųjų būtybių gimčių: vyriškajai arba moteriškajai. Lytis yra esminis skirtumas tarp tos pačios rūšies individų, sąlygojantis jų anatominį sudėjimą ir reprodukcinę funkciją. Tai yra visuma genetiškai nulemtų individo požymių. Lyčių santykiai sukūrė du asmenų tipus: vyrą ir moterį. Galima būti tik vienos lyties ir niekuomet kitos ar abiejų. Tačiau priklausomybė vienai iš lyčių susijusi ne tik su anatominiais ir fiziologiniais skirtumais, bet skirtinga elgsena bei mąstymu. Lyčių skirtumai visuomenėje pasireiškia įvairiai. Vyrai paprastai būna stipresni, labiau linkę vadovauti, varžytis, rizikuoti ir pan. Moterys labiau rūpestingos, jautresnės, lengviau prisitaikančios, paklusnesnės. Lytis iš dalies lemia ir žmonių aprangą, elgesio normas, mąstymo stereotipus ir kt. Lyčių sistemos paskirtis – konkrečius individus paversti vyrais ir moterimis, įskaitant visas iš čia kylančias socialines, politines ir kitokio pobūdžio pasekmes. Sociologai skirsto lytį į “biologinę” ir “socialinę”. “Biologinė” lytis (sex) apima įvairiais žmogaus biologines charakteristikas, kurias jis įgyja gimdamas.  Chromosominiai, anatominiai, hormoniniai, psichologiniai ir kiti rodikliai apibūdina, ar mes esame vyras ar moteris. O “socialinė” lytis (gender) apibūdina socialinę ir kultūrinę žmogaus prigimtį, kurios šiuo atžvilgiu yra svarbesnės negu fizinės galimybės, apibūdinama įgytomis nuostatomis ir elgesiu, kurio laukiama iš vyrų ir moterų. Lyčių vaidmenys - tai visuomenės lūkesčiai, kaip, atsižvelgiant į socialines ir ekonomines sąlygas, kultūrines tradicijas, turi elgtis, mąstyti, kokia veikla užsiimti moterys ir vyrai. Kitaip tariant, lyčių vaidmenys nurodo į tikėtiną, laukiamą darbo pasidalijimą tarp lyčių ir su lytimi susijusias taisykles, kurios reglamentuoja socialinę sąveiką (t. y. žmonių bendravimą ir tarpusavio santykius). Šių vaidmenų išmokstama jau vaikystėje, socializacijos proceso metu. Iš to galima spręsti, kad biologiniai skirtumai tiesiogiai neveikia lyčių elgesio, bet jais nuo pat gimimo naudojamasi norint pabrėžti, kaip jos bus socializuojamos. Tačiau skirtingose visuomenėse egzistuoja skirtingi su lytimi susiję požiūriai ir vertybės. Netgi pačioje visuomenėje tarp įvairių etninių grupių, klasių ir socialinių sluoksnių požiūris į lyčių vaidmenis labai skiriasi. Apibendrinant galima teigti, kad savęs priskyrimui tam tikrai lyčiai didelės įtakos turi aplinka, kurioje vyrauja nustatytos normos, kiekvienai lyčiai taikomi stereotipai.

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6129 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kriste
  • Lygios lyčių teisės ir galimybės
    10 - 5 balsai (-ų)
Lygios lyčių teisės ir galimybės. (2016 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/lygios-lyciu-teises-ir-galimybes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 07:21
×