Lygybės samprata liberalizmo ir socializmo doktrinose


Mykolo romerio universiteto politikos ir vadybos fakulteto politikos mokslų institutas lygybės samprata liberalizmo ir socializmo doktrinose. Temos naujumas. Darbo aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo struktūra. Tyrimo metodas. Liberalizmo istorija. Sąvokos liberalizmas reikšmė. Klasikinis liberalizmas. Ekonominis liberalizmas. Politinis liberalizmas. Socialinis liberalizmas. Lygybės samprata liberalizmo doktrinoje. Socializmo apibrėžimas. Socializmo atsiradimas ir raida. Lygybės samprata socializmo doktrinoje. Lygybės samprata socializmo ir liberalizmo doktrinose. Lygybės sampratos skirtumai. Lygybės sampratos panašumai. Literatūros sąrašas.


Temos naujumas. Liberalizmas ir socializmas kaip politinės ideologijos iškilo XIX a., todėl nemaža darbų, kuriuose dėstomos įvairios filosofų idėjos, kritika, apmąstymai. Kadangi praėjo bene du šimtmečiai galime išskirti pagrindinius lygybės sampratos principus ir paieškoti ribos tarp liberalizmo bei socializmo ginamų lygybės idėjų.

Darbo aktualumas. Šios temos aktualumas yra neabejotinas visų pirma dėl to, kad lygybė yra visais laikais aptariama tema. Žmonės nuolatos diskutuoja įvairiais lygybės klausimais. Taip pat ne mažiau svarbios yra liberalizmo ir socializmo doktrinos, nes tai dvi reikšmingos politinės ideologijos, kurių idėjos išlikusios iki šių dienų. Kaip tik dėl to svarbu aptarti abi doktrinas bei kokios lygybės idėjos priklauso socializmui, o kokios liberalizmui.

Problematika. Socializmas ir liberalizmas keičiantis amžiams susipynė, todėl sunku nurodyti aiškius principus, kurie būdingi vienai ar kitai doktrinai. Savaime suprantama, jog ši problema neaplenkia ir lygybės sampratos, kuri bėgant metams keitėsi, todėl norint žinoti kaip liberalizmas ir socializmas traktuoja lygybę - būtina šių ideologijų lyginamoji analizė.

Darbo tikslas. Išanalizuoti bei palyginti liberalizmo ir socializmo lygybės sampratą.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti liberalizmo ir socializmo pagrindinius principus bei raidą

Išskirti esminius liberalizmo ir socializmo lygybės sampratos principus

Aptarti liberalizmo ir socializmo lygybės sampratos panašumus ir skirtumus

Darbo struktūra. Rašto darbą sudaro įvadas, kuriame pagrindžiama šio darbo tema, pateikiamas darbo tikslas ir keliami konkretūs šiam tikslui išsikelti uždaviniai, nurodomas temos naujumas, aktualumas, problematika bei metodai. Toliau seka dėstomoji dalis, kurioje nagrinėjamos išsikeltos problemos, pateikiamos išvados ir literatūros sąrašas.

Tyrimo metodas. Aprašomasis – analitinis bei lyginamosios analizės metodas.

Liberalizmas, kaip politinis terminas, pradėtas vartoti Europoje nuo XIX a. pradžios. Galima sakyti, jog liberalizmo ideologijos susikūrimo data yra sietina su 1848 metais, kuomet vyko „Tautų pavasario“ sąjūdžiai Europoje, tačiau pačios liberalizmo idėjos yra gerokai ankstyvesnės. Kaip intelektualinė tradicija, minties ir praktikos raiška, jis sutapo su feodalinių santykių irimu ir modernios, kapitalistinės visuomenės sukūrimu. Kai kurių tyrinėtojų manymu, pirmieji ,,liberalai“ buvo radikalūs protestantai, kurie iškėlė idėją, kad paprasti žmonės yra kompetetingi pasirinkti savo kelią į išganymą. Politiniame gyvenime tai peraugo į nuostatą, kad kiekvienas gali dalyvauti valdyme. Nuo to laiko liberalizmas yra judėjimas, kuris skatina politinę, religinę, ekonominę, kultūrinę individo laisvę. Liberalai nuolatos siekia visuomenės, kuri būtų atvira, tolerantiška, įvairi, ne tokia paternalistinė ir autoritariška1.

Liberalizmas – politinio mąstymo tradicija, pabrėžianti asmens laisvės pirmenybę prieš valdžią ir viešąją nuomonę2. Lotyniškas žodis liber pirmiausia reiškia laisvų, nepriklausomų žmonių grupę. Kartais jis vartojamas kaip kilnus, dosnus sinonimas. Liberteus reiškia toleranciją vertinant mintis ir poelgius, atvirumą įvairioms mintims ir idėjoms3. Lietuviškai išvertus žodį liberalizmas – būtų laisviškumas, liberalas – laisviškas, ar net laisvininkas. Tai rodo, kad laisvė yra liberalaus mąstymo, liberalių pažiūrų bei liberalios laikysenos pagrinde4.

Kalbant apie konkrečią liberalizmo idėjų išraišką socialiniame politiniame gyvenime, galima skirti dvi susijusias liberalizmo dalis – politinį ir ekonominį liberalizmą. Šis išskyrimas yra labai santykinis, nes ekonominis liberalizmas neegzistuoja be politinio, bet leidžia atskleisti realią liberalizmo idėjų reikšmę. Ekonominis liberalizmas svarsto valstybės veiklą ekonomikos srityje. Svarbiausias idėjas išdėstė Adamas Smithas. Socialinis fonas ekonominio liberalizmo idėjoms kilti buvo besiformuojantys kapitalistiniai ekonominiai santykiai.

  • Politologija Referatas
  • Microsoft Word 52 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3372 žodžiai)
  • Universitetas
  • Klaudija
  • Lygybės samprata liberalizmo ir socializmo doktrinose
    10 - 2 balsai (-ų)
Lygybės samprata liberalizmo ir socializmo doktrinose. (2016 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/lygybes-samprata-liberalizmo-ir-socializmo-doktrinose.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 16:02
×