Maceinos studijos. Jobo drama 2. Konspektas ir analizė


Jobo drama analize. Jobo dramos analize. Maceina jobo drama. Jobo drama maceina. Dramos analize. Žmogiškosios egzistencijos problema a. maceinos filosofijoje. Jobo knyga santrauka. Žmogiškoji egzistencija škėmos baltoji drobulė. Drama mazvydas konspektas. Maceinos jobo drama analize.

Maceinos studijos "jobo drama" konspektas ir analizė. Egzistencializmu šiandien yra vadinama toji filosofijos srovė, kurios problemų centre stovi ne tiek amžinoji žmogaus esmė, kiek laikinis ir žemiškasis jo buvimas. Ilgaamžiai esmės nagrinėjimai mums davė puikią žmogaus apibrėžtį, žinomą jau nuo aristotelio laikų: žmogus yra protingas gyvūnas - animal rationale. Tačiau čia pasiliko neatsakytas klausimas, o kaipgi būna šis protingas gyvūnas, kokia yra jo būtis šioje tikrovėje, kuriai yra skirta aną amžinąją esmę nešti, apreikšti ir skleisti. Į šį klausimą atsakyti, surasti esmines egzistencijos savybes, kurios žmogų skirtų nuo bet kurio kito padaro, kaip tik ir ryžosi pastaroji dar visai jaunutė dabarties filosofija , gavusi egzistencializmo vardą.

Dėstytojas: e. Čiuldė.

jobo drama taip pat mėgina susimąstyti ties žmogiškąją šios tikrovės būtimi. Buvimo klausimą ji irgi stato į savo svarstymų centrą, tuo būdu ji įsijungia į dabarties pastangas buvimo sklaidoje rasti atsakymą, kas yra žmogus.

Daugelis jobo knygą laiko didaktine, vadinasi, turinčia paskirtį pamokyti žmones kantrumo, pasitikėjimo dievu, nuolankumo ir kitų jobo asmenyje besireiškiančių dorybių. Jobas turįs parodyti, kad kiekvienas, kuris priima viešpaties siunčiamus smūgius ir juos kantriai neša nepiktažodžiaudamas dievui, galų gale laimi: visagalis išklauso jo prašymą, atitraukia baudžiamąją savo ranką ir grąžina net dvigubai to, ko žmogus buvo netekęs. Ne vienas taip pat šią knygą laiko istorine. Tačiau savo turiniu ir savo prasme jobo knyga yra idėjinė. Jos pagrinduose glūdi tam tikra problema, tam tikra filosofija, tiesa, išreikšta vaizdais ir simboliais, bet ne mažiau gili ir vertinga.

Egzistencija yra klausimas, atvertas transcendencijos akivaizdoje. Autorius savo studijoje teigia, kad kraštinės situacijos yra tikrieji keliai į dievą, gal net tikresni ir sėkmingesni negu loginiai įrodymai. Tai ypač akivaizdu jobo knygoje, nes ji ir savo viršine sąranga, ir savo dvasia yra drama. Dramos pokalbių metu sprendžiasi pačių besikalbančiųjų likimas. Žmogus yra pokalbio objektas tarp dievo ir velnio; žmogus yra objektas jobo ginčų su draugais; žmogus galop yra objektas smūgių ir kančios. Todėl šiuo atžvilgiu jobo asmuo nepaprastai būdingas, nes jame kaip tik ir vyksta transcendencinės rungtynės, jis iš tikro yra laukas, kur dievas kovoja su velniu. Ir tai nėra išimtinis atsitikimas. Tai yra kiekvieno žmogaus likimas. Visa mūsų istorija, visas mūsų gyvenimas, galop individuali mūsų prigimtis yra scena, kurioje vyksta amžinas ir ligi visuotinio išsprendimo neišvengiamas grūmimasis tarp dievo ir velnio. Taigi jobo drama yra žmogaus gyvenimo drama.

Jobo personažas yra grynai žmogiškas, ir jo keliamos idėjos jau liečia visą žmoniją. Jo mąstymas kyla iš savo paties egzistencijos. Aukštesnės galybės įsikišimu į jo gyvenimą jis neteko savo sveikatos, savo šeimos, savo turto, atsidūrė varge ir nelaimėje. Jo situacija pakito. Laimė virto nelaime, ir džiaugsmas - suspaudimu. Liūdesys apgaubė visą jo būtį. Šitos tad pakitusios situacijos akivaizdoje jis ir susimąsto. Kančios šviesoje jis kelia žmogaus egzistencijos klausimą ir mėgina į jį atsakyti. Tačiau čia jam rūpi ne žmogus pats savyje, bet jis pats; ne žmogaus gyvenimas apskritai, bet jo paties asmeninis buvimas ir likimas.

  • Microsoft Word 17 KB
  • 2012 m.
  • 8 puslapiai (3111 žodžiai)
  • Universitetas
  • Klaudijus
  • Maceinos studijos. Jobo drama 2. Konspektas ir analizė
    9 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Maceinos studijos. Jobo drama 2. Konspektas ir analizė. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/maceinos-studijos-jobo-drama-2-konspektas-ir-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 21 d. 16:22
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo