Magistro darbai (2)

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Parsisiuntę magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra magistrų darbo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

194 dokumentai
Kompleksinis kompetencijos vertinimas
Kompleksinis darbuotojų kompetencijos. Vertinimas lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių. Specialistų atvejis. Tyrimo problema ir jos aplinka. LK VR specialistų kompetencijos vertinimo aplinka. Mokslinė tyrimo problema. Kompetencijos vertinimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 123 puslapiai
2013 11 25
Korupcijos prevencijos kelių policijoje nušvietimas žiniasklaidoje
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Pagrindinių sąvokų sąrašas. Pagrindinių santrumpų sąrašas. Įvadas. Korupcija kaip socialinis reiškinys. Korupcijos prevencijos esmė. Pagrindinės prevencinės priemonės prieš korupciją. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2016 02 19
Lietuvos mokesčių sistemos teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. Metodologinės apmokestinimo problemos. Mokesčiai, jų ekonominė ir socialinė reikšmė. Mokesčių raidos bruožai. Apmokestinimo instrumentarijus. Mokesčio elementai. Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Mokesčių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2014 06 18
Strateginio valdymo sistemos tyrimas
Įvadas. Strateginio valdymo sistemos teoriniai aspektai. Strategijos sąvokų interpretacijos. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos. Strateginio valdymo sistemos etapai ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 109 puslapiai
2015 03 18
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos efektyvumo ir perspektyvų ekonominis vertinimas
Įvadas. Šilumos gamybos įmonių veiklos efektyvumo vertinimo ypatumai. Pagrindinių sąvokų analizė. Šilumos energetikos vieta nacionalinės energetikos strategijoje. Aplinkosauginių sprendinių svarba šilumos gamybos sektoriui. Europos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2017 03 15
Darbuotojų motyvacija Kauno muitinėje
Nuostatų samprata ir pasitenkinimas darbu. Nuostatų reikšmė bei pakeitimo būdai. Pasitenkinimo darbu sąvoka. Pasitenkinimo darbu vieta motyvacijos teorijose. Pasitenkinimo darbu šaltiniai bei pasekmės. Pasitenkinimo darbu įvertinimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2015 11 13
Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai
Įvadas. Mokslinės literatūros apžvalga. Požiūris į intelekto sutrikimų turinčius vaikus amžių bėgyje. Intelekto sutrikimų priežastys. Teisinė bazė. Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai. Specialaus ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 50 puslapių
2015 02 20
Darbuotojų kaitos mažinimas mažmeninės prekybos tinklo savitarnos parduotuvėje
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų kaitos organizacijose teorinė analizė. Darbuotojų kaitos ir jos priežasčių organizacijose samprata. Darbuotojų kaitos sampratos analizė. Darbuotojų kaitos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2018 11 15
Korupcijos įtaka policijos sistemoje
Įvadas. Kovos su korupcija būdų policijos sistemoje teoriniai aspektai. Korupcijos samprata ir jos atsiradimo priežastys. Korupcijos rūšys, lygiai, formos ir korumpuoto elgesio bruožai policijos sitemoje. Kovos su korupcija būdai policijos ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 76 puslapiai
2015 12 16
Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas
Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo vartinimo teoriniai aspektai. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo metodai. Įmonės veiklos vertinimo metodų įvairovė ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2017 12 27
AB „Achema“ logistikos sistemos kūrimas Airijoje
Santrauka. Abstract. Įvadas. Tarptautinės logistikos sistemos teoriniai pagrindai. Logistikos sampratos raida ir logistikos sistemos sąvoka. Tarptautinės logistikos sistemos, jų funkcijos ir tikslai. Logistikos sistemos, orientuotos į ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2017 12 11
Daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo Lietuvoje tyrimas
Įvadas. Lietuvos būsto sektoriaus apžvalga. Gyvenamosios aplinkos samprata. Gyvenamųjų namų fondas. Šilumos ūkis Lietuvoje. Daugiabučių namų modernizavimo programos analizė. Daugiabučių namų modernizavimo programos tikslai ir ...
Statybos magistro darbai, Magistro darbas, 99 puslapiai
2015 01 13
Lietuvos 2007-2013m. ES paramos panaudojimo strategijos. Magistro darbas
Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos II-sios prioritetinės krypties – konkurencinga ekonomika – perspektyvų numatymas. Įvadas. Ekonomikos konkurencingumo koncepcija. Ekonomikos konkurencingumo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 108 puslapiai
2011 03 30
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Socialinio darbuotojo kompetencijų teoriniai aspektai. Socialinis darbas ir jo teisinis reglamentavimas. Šiuolaikinės kompetencijos samprata. Kompetencijų teorinė analizė. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 80 puslapių
2017 02 19
Kūrybiškumas ir inovacijos įmonėje
Įvadas. Kūrybiškumo ir inovacijų samprata. Kūrybiškumo samprata. Inovacijų samprata. Kūrybiškumo ir inovacijų sąryšis. Inovacijos smulkiame ir vidutiniame versle. Smulkios ir vidutinės įmonės apibrėžimas. Didėjanti inovacijų ...
Verslo magistro darbai, Magistro darbas, 58 puslapiai
2016 04 25
Logistikos procesų valdymo gerinimo kryptys UAB „Vylaista“ magistro darbas
Turinys. Santrauka. Abstract. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos veiklos organizavimas. ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2018 04 29
Santykių su klientais valdymas transporto paslaugų įmonėse
Įvadas. Santykių su klientais valdymo santykių marketingo kontekste teoriniai aspektai. Santykių marketingo koncepcijos pagrindimas. Santykių marketingo definicijos ir esmė. Santykių marketingo dimensijos. Santykių su klientais valdymo ...
Viešojo administravimo magistro darbai, Magistro darbas, 55 puslapiai
2015 01 15
Išorinės ir vidinės aplinkos įtaka imonės strateginių veiklos krypčių formavimui
Išorinės ir vidinės aplinkos itaka imonės “joring” strateginiu veiklos krypciu formavimui. Ivadas. Strateginio valdymo pagrindiniu nuostatu analizė strateginio valdymo sampratos vertinimas skirtingais laikotarpiais. Strateginio valdymo ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 123 puslapiai
2013 03 11
VĮ Registrų centro Kauno filialo darbuotojų motyvacija ir motyvavimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinis pagrindimas. Motyvacijos ir motyvavimo samprata. Motyvacijos teorijų apžvalga. Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvavimo teorijos. F. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2018 11 15
Krašto muziejaus edukacinė veikla kaip regiono kultūros veiksnys
Įvadas. Muziejus kultūros kontekste. Kultūros kontekstas. Muziejaus samprata. Muziejaus apibrėžimas, istoriniai aspektai. Krašto muziejaus reikšmė. Regioniniai muziejai užsienyje. Krašto muziejų teisinė bazė. Edukacinė veikla krašto ...
Menų magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2014 02 13
Sausumos krovininio transporto paslaugų paklausą lemiančių veiksnių poveikio analizė ir vertinimas ES šalyse
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Krovininio transporto paslaugų paklausos ir ją lemiančių veiksnių poveikio teorinė analizė. Krovininio transporto paslaugų paklausos samprata ir pagrindinės charakteristikos. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 77 puslapiai
2017 04 06
Kokybės valdymo tobulinimas AB „Dolomitas“ pavyzdžiu
Įvadas. Kokybė – konkurencingumo palaikymo rinkoje įrankis. Pagrindinių sąvokų analizė. Kokybės samprata. Visuotinės kokybės vadyba. Pasaulinės kokybės vadybos raida. Europos Sąjungos kokybės politika. Lietuvos kokybės politika. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2019 03 11
Lietuvos lizingo rinkos ypatumai
Privalumai ir trūkumai. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Teoriniai sprendimai. teoriniai lizingo aspektai. Lizingo raida pasaulyje ir Lietuvoje. Lizingo klasifikacija. Lizingo įmokų skaičiavimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2017 01 02
Organizacijos vystymosi valdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ pavyzdžiu)
Įvadas. Organizacijos vystymosi valdymas. Organizacijos vystymosi samprata bei vystymosi etapai. Organizacijos vystymosi ir funkcionavimo santykis. Kultūra organizacijos vystymosi kontekste. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 105 puslapiai
2015 01 24
Restruktūrizavimas
Ar įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimas be kreditorių pritarimo nepažeidžia įmonės kreditorių interesų? Įvadas. Dėstymas. Įmonių restruktūrizavimas. Įmonių restruktūrizavimo paskirtis. Nemokumas ir gresiantis ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 39 puslapiai
2014 05 16
UAB „Linalis“ santykių su vartotojais gerinimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Santykių su vartotojais gerinimo teorinis pagrindimas Vertės ir jos poveikio vartotojui nustatymas. Vartotojo suvokiama vertė. Bendras vartotojų pasitenkinimas ir jo ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 83 puslapiai
2017 05 02
Ab „Montuotojas“ marketingo strategijos formavimas
Ab „montuotojas“ marketingo strategijos formavimas. Santrauka. Abstract. Įvadas. Pagrindinės baigiamojo darbo sąvokos ir terminai. I. Teoriniai paslaugų organizacijos marketingo strategijos formavimo ir įgyvendinimo aspektai. Marketingo ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2014 10 07
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas
Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos tvarkymo plano analizė ir vertinimas. Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos apžvalga. Lietuvos saugomų teritorijų tinklo raida. Lietuvos saugomų teritorijų steigimo tikslai. Lietuvos ...
Ekologijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2013 03 13
Norvegijos tiesioginės investicijos Lietuvoje
Pagrindinių, Norvegijos TUI modelio Lietuvoje, aspektų pagrindimas porinės koreliacijos metodu. Įvadas. Norvegijos tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo svarba Lietuvos ekonominiam vystymuisi. Tiesioginių užsienio investicijų ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 80 puslapių
2013 09 03
Spalvos įtaka vartotojo pasirinkimui
Abstract. Įvadas. Spalvų naudojimo marketinge teoriniai aspektai. Spalvinio matymo ir suvokimo samprata. Psichologinis spalvų poveikis vartotojų elgsenai. Spalvinių asociacijų reikšmė. Spalvų reikšmės. Spalvų suvokimą įtakojantys ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 94 puslapiai
2015 05 13
×
Namų darbų pagalba 24/7