Magistro darbai (4)

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Parsisiuntę magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra magistrų darbo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

192 dokumentai
UAB „Kauno keliai“ įvaizdžio valdymas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. ĮVAIZDŽIO valdymo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir struktūra. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. Įvaizdžio valdymas. Žiniasklaidoje analizė. UAB ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2018 05 30
Valstybės skola (4)
Įvadas. Temos aktualumas. Valstybės skolos samprata, klasifikacija ir skolinimosi priemonės. Valstybės skolos ir jos valdymo teoriniai aspektai. Valstybės skolinimosi poreikį lemiantys veiksniai. Tybės skolos valdymas. Baltijos šalių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 120 puslapių
2017 12 21
Vertybinių popierių biržos akcijų indekso laiko eilučių analizė ir prognozės
Turinys. Santrauka. Abstract. Įvadas. Analitinė dalis. OMX Vilnius Indeksas. Naudojami terminai Indekso skaičiavime. Nasdaq omx group. Indekso formulė. Indekso skaičiavimui naudojamos akcijų kainos. Metodologinė dalis. Laiko eilučių ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 123 puslapiai
2017 03 10
Vyresnio amžiaus pacientų vaistų vartojimas Medicinos magistro darbas
Įvadas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Literatūros apţvalga. Vaistų vartojimą vyresniame amţiuje lemiantys veiksniai. Vyresnių ir pagyvenusių ţmonių gydymo vaistais ypatumai. Vaistų vartojimo būdai ir dozavimas. Farmakokinetikos ypatumai ...
Medicinos magistro darbai, Magistro darbas, 85 puslapiai
2013 09 27
Alternatyvų ekonominė analizė. Magistro darbas.
Įvadas. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 45 puslapiai
2012 01 10
Draudimo išmoka dėl neturtinės žalos: teorinės ir praktinės problemos
Šiuolaikinės neturtinės žalos atlyginimo, kaip civilinių teisių gynimo būdo ir civilinės atsakomybės rūšies, koncepcijos plėtra nulemta demokratinės visuomenės raidos ir teisinės valstybės idėjos, kuri numato būtinybę tinkamai ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 53 puslapiai
2017 01 02
Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Magistro darbas.
Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2011 12 28
Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytos žalos atlyginimas
Įvadas. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 72 puslapiai
2016 02 19
Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: prielaidos technologijų plėtrai. Magistro darbas.
Įvadas. Lisabonos strategijos reformų būtinybė Europos sąjungos nacionalinėse valstybėse. Lisabonos strategijos atsiradimo 2000 metais būtinybė ir tikslai. Nacionalinių valstybių prioritetai Lisabonos strategijos atžvilgiu. Nacionalinių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2011 12 28
Pataisos įstaigos ir policijos pareigūnų pasitikėjimo Lietuvos teismais, tikėjimo teisingumu ir požiūrio į nuteistuosius ypatumai
Pratarmė. Pataisos įstaiga ir policija – teisėsaugos institucijos. Teisingumo samprata. Tikėjimas pasaulio teisingumu. Pasitikėjimo samprata. Pasitikėjimą teismais sąlygojantys psichologiniai veiksniai. Procedūrinis teisingumas. ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 49 puslapiai
2017 04 20
Restruktūrizuotos UAB veiklos finansinė analizė 2008 - 2013 m. ir plėtros galimybių įvertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos finansinės analizės esmė. Įmonių veiklos finansinės analizės reikšmė, būtinumas ir tikslai. Įmonių veiklos finansinės analizės rūšys, uždaviniai ir būdai. Įmonių finansinės veiklos vertinimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2018 11 16
Skirtingo amžiaus mergaičių fizinio aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir požiūrio į kūno kultūrą kaita priklausomai nuo jų biologinio amžiaus
Skirtingo amžiaus mergaičių fizinio aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir požiūrio į kūno kultūrą kaita priklausomai nuo jų biologinio amžiaus. Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinis aktyvumas, jo samprata. Socialiniai ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2013 05 30
Vartotoju požiuris i moteriškų striukių asortimentą ir kokybę
Vartotoju požiuris i moterišku striukiu asortimenta ir kokybe. Santrauka. Lenteliu sarašas. Iliustraciju sarašas. Ivadas. Vartotoju elgsena - vienas svarbiausiu tyrimu objektu. Vartotoju elgsenos interpretacija. Vartotojo sprendimo primimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2013 03 09
AB „Mažeikių nafta“ logistinės sistemos galimybių studija
Turinys. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorijos apžvalga ir analizė. Šiuolaikinė logistikos samprata. Logistikos ir tiekimo grandinės valdymo tarpusavio ryšys. Logistikos vieta kompanijos veikloje. Transporto reikšmė ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 puslapis
2018 10 04
Darbuotojų materialinė atsakomybė: bylos
Įžanga. Darbuotojų materialinės atsakomybės samprata. Darbuotojų materialinės atsakomybės sąlygos Yra pažeidėjo kaltė. Pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2018 05 08
Darbuotojų paieška ir atranka draudimo bendrovėje BTA
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Priedų sąrašas. Įvadas. Darbuotojų paieškos procesas organizacijoje. Darbuotojų paieškos samprata. Darbuotojų paieškos procesą lemiantys veiksniai. Darbuotojų paieškos šaltiniai ir būdai. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2019 03 31
Erdvinių vaizdų generavimo objektinių modelių tyrimas. Magistro darbas.
Erdvinių vaizdų generavimo objektinių modelių tyrimas. Įvadas. Uždavinio aplinkos analizė. Evom modelio koncepcija. Vrml ir x3d technologijos. Erdvinių vaizdų generavimo objektinis modelis (evom) cad sistemoje. Programinės įrangos ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 60 puslapių
2012 08 31
Gelžbetonis tilto projektas paskaičiuotos apkrovos
Viaduko artumo gabaritų parinkimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Kai ant tilto du vežimėliai 1 variantas. Kai ant tilto du vežimėliai 2 variantas. Perdangos plokštės įrąžų skaičiavimas pagal 2-ąjį apkrovos modelį. Armatūros ...
Inžinerijos magistro darbai, Magistro darbas, 34 puslapiai
2017 11 10
Hibridinės vėjo ir saulės sistemos modeliavimas
Hibridinės vėjo ir saulės sistemos modeliavimas. Tinkamos vietos parinkimas. Meteorologiniai statistiniai duomenys. Reikalingi vėjo matavimų duomenys. Vėjo elektrinių klasifikacija. Jėgainės darbas prie skirtingų vėjo greičių. ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2018 05 03
Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse socialistinis ir posocialistinis Lietuvos kontekstas
Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse socialistinis ir Posocialistinis Lietuvos kontekstas. Įvadas. Teorinė – metodologinė dalis. Teorinė dalis. (Homo)seksualumo antropologijos šaka. Darbo samprata antropologijoje. ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 102 puslapiai
2015 04 30
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė
Turinys. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodiklį įtakoję veiksniai. Lentelė Duomenys, reikalingi Trendo funkcijai apskaičiuoti. Lentelė UAB „Skuodo šiluma“ 2008 -2010 m. IMT apyvartumo rodikliai. Lentelė UAB „Skuodo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2018 12 29
Lietuvos konstitucinio teismo jurisprudencija nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais
Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencija 2002 – 2005 metais nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais. Įžanga. Nuosavybės teisės problemos Lietuvos respublikos ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 69 puslapiai
2016 07 23
Mobilios programos transformavimas iš vienos platformos į kitą
Įvadas. Analitinė dalis. Egzistuojantys sprendimai. Modeliais pagrįsta architektūra (MDA). Testais pagrįsta modelių transformacijos karkasas. Simplian karkasas. Teresa. Nepriklausoma įrenginių žymėjimų kalba (Device-Independent Markup ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 64 puslapiai
2017 09 22
Prekių kategorijų valdymo sprendimai
Summary. Įvadas. Prekių kategorijų valdymo problemos analizė. Prekių kategorijų valdymo konceptualioji esmė. Prekių kategorijų valdymo tyrimo problematika. Teoriniai prekių kategorijų valdymo sprendimai. Prekių kategorijų valdymas kaip ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 76 puslapiai
2013 10 11
Rusijos įtaka ES energetikos politikai
Įvadas. Europos sąjungos energetinių išteklių priklausomybė nuo rusijos. Geoenergetikos zonos. Energetinių išteklių importo priklausomybė (statistika). Kodėl Dujos svarbios? Rusijos strategija Europoje. Rusijos energetikos strategija. ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 55 puslapiai
2017 01 09
Tempiamų betonšerdžių elementų tyrimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Betonšerdžiai elementai, jų taikymas, tipas ir efektyvumas. Sąveika tarp metalo vamzdžio ir betono šerdies. Tempiamų betonšerdžių elementų skaičiavimas. Centriškai tempiamų betonšerdžių ...
Statybos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2014 02 06
Santrauka. Summary. Santrumpos. Įvadas. Darbo aktualumas. Darbo naujumas. Darbo hipotezė. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Literatūros apžvalga. Nugaros skausmo etiologija. Nugaros skausmo klasifikacija ir atsiradimo priežastys. Liemens ...
Medicinos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2016 12 05
Prekybos įmonės įvaizdžio kūrimas ir valdymas: UAB „Murestos prekyba“ atvejis
Įvadas. Įmonės įvaizdžio kūrimo ir valdymo teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio tipai. Įmonės įvaizdžio kūrimo modeliai. Identifikuojantys įmonės įvaizdį veiksniai. Reputacija. Identitetas ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 125 puslapiai
2018 04 25
UAB „Kelias“ finansinės veiklos būklė ir strateginės plėtros galimybės
Įvadas. UAB “Kelias“ veiklos už 2006 – 2008 metus analizė. Įmonės veiklos samprata. Finansinės veiklos reikšmėir uždaviniai. Finansų veiklos analizių rūšys. UAB “Kelias“ veiklos už 2006 – 2008 metus analizė. UAB ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 35 puslapiai
2019 01 07
Vaikų (9 – 10 metų), kaip vartotojų, kritinio požiūrio į tv reklamą ugdymas (is)
Summary. Įvadas. Teoriniai vaiko, kaip vartotojo, kritiško požiūrio į tv reklamą ugdymo(si) aspektai. Reklamos samprata. Reklamos apibūdinimas skirtinguose literatūros šaltiniuose. Reklamos poveikio teorijos. Reklamos poveikis vaikui, kaip ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 91 puslapis
2014 11 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema