Magistro darbai (7)

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Parsisiuntę magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra magistrų darbo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

194 dokumentai
Regioninio galios balanso formavimasis rytų Azijoje XXI a. Kinijos ir Japonijos santykių kontekste
Santrumpų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Regioninis galios balansas. Galios balanso sąvokos apibrėžimas. Galios balanso sistemos principai. Regioninio saugumo susiformavimas. Regioninio saugumo sistemos principai ir galios balanso ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 91 puslapis
2019 05 07
Rezonansinis dainavimas Pedagogo uždaviniai formuojant dainininko balsą
Krūtinės ląsta. Trachėja ir bronchų medis. Gerklos. Ryklė. Burnos ertmė. Nosies ertmė. Sinusai. I-asis – pradinis – balso instrumento ir vokalinės technikos pamatinių įgūdžių formavimo etapas. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2015 06 02
Šalies įvaizdžio formavimas Lietuvos ir Suomijos oficialiose internetinėse svetainėse
Santrauka. Summary. Įvadas. Empirinio tyrimo metodologija. Įvaizdžio formavimas šalies vertinimo rodikliai ir kryptys. Įvaizdžio formavimas ir jį įtakojantys veiksniai. Įvaizdžio formavimo kryptys. Turizmas. Viešoji diplomatija. ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 106 puslapiai
2019 05 25
Šešėlinės ir nusikaltimų ekonomikos makroekonominė analizė
Santrauka. Abstract. Įvadas. Šešėlinės ir nusikaltimų ekonomikos sampratos ir vertinimo teorinė analizė. Šešėlinės ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos priežasčių teorinė analizė. Nusikaltimų ekonomika ir jos ryšys su ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 88 puslapiai
2019 05 07
Turinys. Skurdo egzistavimo prielaidos Gerovės valstybės modelio kontekste. Skurdo sampratos teorinis pagrindimas. Skurdo atsiradimo priežastys ir jo matavimo būdai. Gerovės valstybės modeliai. Keturių „gerovės valstybės“ modelių ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 58 puslapiai
2019 04 19
Smurto žiniasklaidoje poveikis nepilnamečiams ir jo prevencija
Įvadas. Žiniasklaidos samprata ir funkcijos. Poveikio teorijos. Užsienio šalių mokslininkų poveikio teorijos. Albert Bandura. L. Rowell Huesmann. Leonard Berkowitz. W. James Potter. Joachim Rumpf. Klaus Hurrelman. Seymour Feshbach. Dolf ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2014 11 18
Socialinių mokslų krypties absolventų kvalifikacijų atitikimas darbo rinkos poreikiams
Aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinamumo problema žmogiškojo kapitalo teorijos požiūriu. Lietuvos darbo rinkos galimybių spąstai Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventams. Lietuvos darbo ir profesijų rinka. Investicijos ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2017 12 17
Tarptautinio valiutos fondo įtaka azijos politinei ekonomijai 1997m. krizės metu. japonijos ir p.korėjos atvejis
Tarptautinio valiutos fondo įtaka azijos politinei ekonomijai 1997m. Krizės metu. Japonijos ir p. Korėjos atvejis. Santrauka. Summary. Santrumpos. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Grafikų sąrašas. Įvadas. Politinės ekonomijos teoriniai ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 86 puslapiai
2014 05 20
Trauminė atmintis Lietuvos žydų romanuose
Trauminė atmintis Lietuvos žydų romanuose (Grigorijus Kanovičius, Icchokas Meras, Markas Zingeris) (santraukaTraumatic Memory in The Novels of Lithuanian Jews (Grigory Kanovich, Icchokas Meras, Markas Zingeris) (summaryĮvadas. Trauminės ...
Lietuvių magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2019 03 17
UAB „Automagija” komunikacinio proceso reklamoje modeliavimas tenkinant vartotojų poreikius
Įvadas. Komunikacinio proceso reklamoje ir vartotojų poreikių tenkinimo dermė. Reklamos kaip komunikacinio proceso priemonės panaudojimas ir Modeliavimas. Komunikacinio proceso reklamoje modeliavimas vartotojų poreikių tenkinimo Aspektu. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 56 puslapiai
2019 05 08
Užsienio gamintojų kino kūrimo ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Kino gamybos samprata ir raida. Kino gamybos samprata. Kino gamybos raida Lietuvoje ir ją įtakojantys faktoriai. Užsienio gamintojų kino kūrimo priežastys Lietuvoje ir nauda Lietuvos kino gamybai. Lietuvos finansinė lengvata ...
Kino magistro darbai, Magistro darbas, 48 puslapiai
2019 07 23
Užskaitos samprata ir jos taikymo problemos bankroto kontekste
Uţskaitos samprata ir jos taikymo problemos bankroto kontekste. Įvadas. Sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių sudaryti uţ birţos ribų. Finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių santykis. Esminiai uţbirţinių ...
Verslo magistro darbai, Magistro darbas, 71 puslapis
2013 05 20
Žaliojo marketingo strategijos rengimas: žaliųjų produktų pirkimo tendencija
Žaliojo marketingo strategijos rengimas. Darbo tyrimo objektas. Darbo tyrimo eiga. Magistro baigiamojo darbo rezultatų skelbimas. Teorinė žaliojo marketingo analizė. Marketingo mokslo genezė. Etapas – gamybos orientacija. Etapas – ...
Marketingo magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2018 12 03
Zarządzanie usługami według standardu itil
Wstęp. RozdziaŁ 1. itil. Modele ITSM i ich zastosowania. Różnica pomiędzy Help Desk a Service Desk. Incydenty i ich zarządzanie. Problemy i ich zarządzanie. Zlecenia i ich zarządzanie. Service Level Agreement (SLA). Configuration ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 56 puslapiai
2017 04 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema