Magistro darbų pavyzdžiai

Magistro darbas rašomas norint užbaigti magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Norintiems parengti gerą magistro darbą gali padėti kokybiški magistriniai darbai pavyzdžiai. Magistro darbai yra sudėtingi, reikalaujantys gerai išmanyti savo sritį, atlikti teorinį ir praktinį darbą.

Peržiūrėję magistro darbo pavyzdį DOC ar PDF formatu suprasite kokia yra jo struktūra, apimtis, kokios būna šio darbo temos. Darbus naudokite kaip informacijos ir idėjų šaltinį. Naudojant medžiagą iš darbo teisingai cituokite.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

214 dokumentų
Dabartiniai lietuvių kalbos geležinkelių transporto terminai
Pratarmė. Įvadas. Geležinkelių transporto terminų šaltiniai ir kilmė. Lietuviškos kilmės geležinkelių transporto terminai. Daugiažodžiai sudėtiniai lietuviškos kilmės geležinkelių transporto terminai. Trižodžiai sudėtiniai ...
Kalbos kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 129 puslapiai
2020 06 24
Demokratinės minties raida Pietų Korėjos ir Lietuvos aukštajame moksle: lyginamoji analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Korėjos ir Lietuvos aukštojo mokslo raida. Korėjos švietimas tradiciniu periodu ir Lietuvos švietimas iki 1975 m. Korėjos aukštasis mokslas moderniuoju periodu ir Lietuvos aukštojo mokslo raida. M. - 1990 m. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 63 puslapiai
2015 04 07
Duomenų kompiuterinės statistinės analizės technologijos
Įvadas. Teorinė dalis. Temos analizė. Statistinių tyrimų taikymas. Statistinių paketų apžvalga. Darbo srities analizė. Bendras statistinių paketų palyginimas. Statistinių paketų palyginimas pagal platinimo pobūdį. Statistinių ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 80 puslapių
2020 07 17
Elektrochrominis efektas
Įvadas. Zolis-gelis technologija. Vanadžio pentoksido bei jo gėlio struktūra. Rentgeno fotoelektronų spektroskopija. Rentgeno fotoelektronų spektroskopijos pagrindiniai procesai. Rentgeno spinduliuotė. Rentgeno fotoelektronų spektroskopijos ...
Fizikos magistro darbai, Magistro darbas, 37 puslapiai
2014 05 14
Franšizės pirkimo ir pardavimo sąlygų gerinimo Lietuvoje programa restoranų tinklo „Bernelių užeiga“ pavyzdžiu
Santrauka. Abstract. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Franšizės pirkimo ir pardavimo teorinė analizė. Franšizės samprata. Franšizės rūšys. Franšizės raida ir šiuolaikinės tendencijos. Franšizės privalumai ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 75 puslapiai
2017 04 25
Geležinkelio riedmenų traukos energetinio efektyvumo tyrimas
Paveikslų sąrašas 8 Lentelių sąrašas 10 Santrumpos ir terminai 11 Įvadas. Publikacijų geležinkelių energijos efektyvumo tematika apžvalga. Traukinių energijos sąnaudos. Siūlomi energijos sąnaudų mažinimo būdai. Riedmenų masės ...
Inžinerijos magistro darbai, Magistro darbas, 57 puslapiai
2020 06 22
Internetinių aplinkų kūrimo modelis panaudojant šablonus ir duomenų abstrakcijas
Įžanga. Žiniatinklio (web) šablonų taksonomija ir analizė. Standartinėmis priemonėmis paremtas šablonų įgyvendinimas. Stiliaus, turinio ir struktūros atskyrimas. Turinio pasirinkimas naudojant PHP kintamuosius. Įterpiamų puslapių ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 78 puslapiai
2019 11 29
Investicijų į UAB „Arema“ veiklos plėtrą finansinis vertinimas
Santrauka. Investicijų į UAB „Arema“ veiklos plėtrą finansinis vertinimas. Summary. Financial evaluation of investment to activity expansion of Arema UAB. Darbo uždaviniai. Realiųjų investicijų ir jų finansinio vertinimo teoriniai ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 95 puslapiai
2020 06 23
Islamo ekonomika: šiandieninio vystymosi galimybės ir ribos
Įvadas. Islamo ekonominės minties priešistorė. Islamo ekonominės minties raidos etapai. Islamo ekonominė pasaulėžiūra. Pasaulėžiūros reikšmės socioekonominėje erdvėje. Lentelė. Pasaulėžiūrų skirtumai. Šiuolaikinė islamo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2019 05 07
Kolegija ir socialinė aplinka bendravimas ir bendradarbiavimas
Įvadas. Aukštosios mokyklos veikla. Ir socialinė aplinka. Šiuolaikinio aukštojo mokslo ypatumai. Žinios. Aukštoji mokykla ir socialinė aplinka. Kolegijos ir jų paskirtis. Kolegijos ir socialinės aplinkos bendradarbiavimo galimybės. ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2013 11 05
Kredito Unijų ir bendruomenės socialinės partnerystės tyrimas
Tyrimo respondentų charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. UAB „ Investicijų ir verslo garantijos “ INVEGA pristatė projektą „ Verslumo skatinimas “. Šešto klausimo pirma dalis. Šešto klausimo antra dalis. Šešto klausimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 26 puslapiai
2017 12 30
Lietuvoje registruotų valdymo įmonių investiciniai fondai
Įvadas. Problemos analizė. Investicinių fondų pelningumo ir rizikos problematika. Požiūris į investicinius fondus. Investicinių fondų tyrimų apžvalga Lietuvoje. Investicinių fondų problematika Lietuvoje. Tyrimo metodika. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2020 06 11
Meloksikamo išsiskyrimo iš tirpalų pro dializės membraną metodo sukūrimas ir vertinimas
Meloksikamo išsiskyrimo iš tirpalų pro dializės membraną metodo sukūrimas ir vertinimas. Įvadas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Darbo naujumas ir praktinė reikšmė. Literatūros apţvalga. Meloksikamas, jo gydomasis poveikis, struktūra ir ...
Chemijos magistro darbai, Magistro darbas, 47 puslapiai
2015 03 10
Miško verslo įmonių miško apsaugos vystymo strategija: Šiaulių miškų urėdijos pavyzdžiu
Įvadas. Gamtos apsauga. Gamtos apsaugos samprata. Gamtos apsaugos raida Lietuvoje. Miškų apsaugos politika užsienio šalyse. Kenksmingi faktoriai ir miškų apsaugos veiksniai. Miškų reikšmė ir valdymas. Miškai ir jų tipai. Ekologinis ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2014 03 31
Mobilių įrenginių programavimo priemonių galimybių analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Sutrumpinimų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Programavimo priemonės. Java ME programavimo aplinka. Eclipse ide Netbeans ide.
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 57 puslapiai
2020 04 25
Moteriškų drabužių kokybinės charakteristikos mados ir technologiškumo aspektais
Santrauka. Lentelių sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Mados ir rūbų siuvimo technologijos vystimosi istorinė raida. Aprangos siuvimo techniniai – technologiniai pokyčiai xxi amžiaus pradžioje. Drabužių gamybos ypatybės ir ...
Dizaino magistro darbai, Magistro darbas, 87 puslapiai
2018 10 18
Oro eismo paslaugų teikimo organizavimą veikiančių faktorių tyrimas
Santrumpų sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Literatūros analizė. Skrydžių vadovų darbo veiklos apibūdinimas. Regiono skrydžių valdymo centras. Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras. Kauno ...
Aviacijos magistro darbai, Magistro darbas, 40 puslapių
2018 04 23
Pašto siuntų registravimo ir klientų informavimo sistemos tyrimas
Įvadas. Analitinė dalis. Bendras probleminės srities aptarimas. Sistemos veikimo principai. Posistemių, sudarančių visą sistemą, tyrimas. Vėlavimų nuo grafiko fiksavimas ir kliento informavimas. Kiti sistemos variantai. Projektinė dalis. ...
Informatikos magistro darbai, Magistro darbas, 51 puslapis
2016 01 15
Pirkėjų kreditavimo sistemos kūrimas įmonėje
Įvadas. Pirkėjų kreditavimo sistema ir jos rizikos valdymas. Kredito esmė, funkcijos ir rizika. Kredito esmė, reikalingumas ir funkcijos. Kreditų klasifikavimo problema. Kreditų formų įvairovė. Pirkėjų kreditų rizikos valdymas. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 62 puslapiai
2019 03 30
Populizmo apraiškos Baltijos šalių politinių partijų rinkiminėse programose 2011 - 2012 m.
Santrauka. Summary. Lentelių ir diagramų sąrašas. Įvadas. Populizmo samprata ir tyrimų raida politikos moksluose. Populizmo tyrimų raidos bruožai aktualumas ir ištakos. Populizmo fenomeno teorinio aiškinimo raida. Populizmo ir ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 96 puslapiai
2018 11 06
Proaktyvios ir reaktyvios strategijos taikymo įtaka pusiausvyrai ir eisenos greičiui pacientams, patyrusiems galvos smegenų insultą
Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Insultas. Pusiausvyra. Eisena. Eienos ir pusiausvyros sutrikimai po insulto. Eisenos reabilitacija. Judesių valdymas. Judesių valdymo teorijos. Tyrimo metodika ...
Medicinos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2018 05 18
Regioninio galios balanso formavimasis rytų Azijoje XXI a. Kinijos ir Japonijos santykių kontekste
Santrumpų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Regioninis galios balansas. Galios balanso sąvokos apibrėžimas. Galios balanso sistemos principai. Regioninio saugumo susiformavimas. Regioninio saugumo sistemos principai ir galios balanso ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 91 puslapis
2019 05 07
Rezonansinis dainavimas Pedagogo uždaviniai formuojant dainininko balsą
Krūtinės ląsta. Trachėja ir bronchų medis. Gerklos. Ryklė. Burnos ertmė. Nosies ertmė. Sinusai. I-asis – pradinis – balso instrumento ir vokalinės technikos pamatinių įgūdžių formavimo etapas. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2015 06 02
Šalies įvaizdžio formavimas Lietuvos ir Suomijos oficialiose internetinėse svetainėse
Santrauka. Summary. Įvadas. Empirinio tyrimo metodologija. Įvaizdžio formavimas šalies vertinimo rodikliai ir kryptys. Įvaizdžio formavimas ir jį įtakojantys veiksniai. Įvaizdžio formavimo kryptys. Turizmas. Viešoji diplomatija. ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 106 puslapiai
2019 05 25
Smurto žiniasklaidoje poveikis nepilnamečiams ir jo prevencija
Įvadas. Žiniasklaidos samprata ir funkcijos. Poveikio teorijos. Užsienio šalių mokslininkų poveikio teorijos. Albert Bandura. L. Rowell Huesmann. Leonard Berkowitz. W. James Potter. Joachim Rumpf. Klaus Hurrelman. Seymour Feshbach. Dolf ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2014 11 18
Socialinių mokslų krypties absolventų kvalifikacijų atitikimas darbo rinkos poreikiams
Aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinamumo problema žmogiškojo kapitalo teorijos požiūriu. Lietuvos darbo rinkos galimybių spąstai Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventams. Lietuvos darbo ir profesijų rinka. Investicijos ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2017 12 17
Tarptautinio valiutos fondo įtaka azijos politinei ekonomijai 1997m. krizės metu. japonijos ir p.korėjos atvejis
Tarptautinio valiutos fondo įtaka azijos politinei ekonomijai 1997m. Krizės metu. Japonijos ir p. Korėjos atvejis. Santrauka. Summary. Santrumpos. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Grafikų sąrašas. Įvadas. Politinės ekonomijos teoriniai ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 86 puslapiai
2014 05 20
Trauminė atmintis Lietuvos žydų romanuose
Trauminė atmintis Lietuvos žydų romanuose (Grigorijus Kanovičius, Icchokas Meras, Markas Zingeris) (santraukaTraumatic Memory in The Novels of Lithuanian Jews (Grigory Kanovich, Icchokas Meras, Markas Zingeris) (summaryĮvadas. Trauminės ...
Lietuvių magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2019 03 17
UAB „Automagija” komunikacinio proceso reklamoje modeliavimas tenkinant vartotojų poreikius
Įvadas. Komunikacinio proceso reklamoje ir vartotojų poreikių tenkinimo dermė. Reklamos kaip komunikacinio proceso priemonės panaudojimas ir Modeliavimas. Komunikacinio proceso reklamoje modeliavimas vartotojų poreikių tenkinimo Aspektu. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 56 puslapiai
2019 05 08
Universitetinių klinikų darbuotojų profesinės ekspozicijos krauju vertinimas
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Medicinos personalo profesinės ekspozicijos krauju dažnis pasaulyje. Infekcijų kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje. Profesinės ekspozicijos krauju registravimo organizavimas. ...
Medicinos magistro darbai, Magistro darbas, 75 puslapiai
2019 12 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo