Maisto produktų gamybos įmonių ekonominės veiklos analizė


Imones ekonomines veiklos analize. Maisto produktų analizė. Imoniu veiklos analizes rusys. Maisto gamybos imoniu finansiniai rodikliai. Apsirūpinimo ilgalaikiu materialiuoju turtu analizė. Maisto gamybos įmonės veiklos analizė. Ilgalaikio turto struktūros pasikeitimai. Imones verslo analize. Receptūros analizė. Maisto produktų receptūrų analizė.

Įvadas. Turto struktūra ir jos pasikeitimas. Ilgalaikio turto struktūra ir jos pasikeitimas. Ilgalaikio materialiojo turto struktūra pagal turto rūšis. Ilgalaikio materialiojo turto kaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Apsirūpinimas ilgalaikiu materialiuoju turtu ir jo panaudojimas. Išvados. Ilgalaikio nematerialiojo turto struktūra pagal turto rūšis. Trumpalaikio turto struktūra ir jos pasikeitimai. Trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Gamybos išlaidų struktūra ir jos pasikeitimai. Pelno susidarymo struktūra. Pelningumo rodikliai ir jų pasikeitimas. Finansinės būklės analizė. Apibendrinimas.

Siekdami pažinti gamtos ir visuomenės reiškinius bei procesus žmonės nuo neatmenamų laikų juos analizuodavo. Žodis analizė iš graikų kalbos analysis reiškiantis sudėtingų reiškinių ar daikto suskirstymas į sudėtines jo dalis. Plačiąją prasme analizė tai mokslinis daiktų ar reiškinių bei jų tarpusavio ryšių ir priklausomybių nagrinėjimas. Įvairiuose mokslo srityse analizės turinys skirtingas. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos analizė – ūkinio vyksmo tyrimas naudojant mokslo ir praktikos sukurtus būdus. Įmonės veiklos duomenys tyrinėjami norint objektyviai atsakyti į klausimus kokie verslo rezultatai per tiriamąjį laikotarpį, kodėl tokie rezultatai ir kokie resusisteminti analitinę informaciją pateikti išvadas ir alternatyvius pasiūlymus ūkiniai – finansiniai veiklai gerinti.

Suteikti tokią informaciją kurią remiantis galima būtu numatyti perspektyvą ir daryti racionalius valdymo sprendimus susijusius tiek su vidiniu įmonės gyvenimu tiek su išorine jos veikla.

įmonės sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Finansinė analizė yra apibendrinantis įmonės veiklos rezultatų vertinimas, kuris remiasi įmonės finansinių rezultatų duomenimis, taip pat kitais finansinės apskaitos rodikliais. Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas.

Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan.

Nė viena finansinė analizė neapsieina be finansinių koeficientų arba santykinių rodiklių panaudojimo. Tai grindžiama tuo, kad koeficientai parodo santykį tarp turtas (ekonomine prasme) – ištekliai, naudojami žmonių ir visuomenės gerovei. Teisine prasme turtas yra vi analizuojant įmonės turtą svarbu išanalizuoti kokią įmonės turto dalį užima ilgalaikis ir trumpalaikis įmonės turtas.

Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad ilgalaikis turtas šios rūšies įmonėse 2008 m. Sudarė 52,9%, tuo tarpu trumpalaikis 47,1% viso įmonės turimo turto. Lyginant su 2007 m. Ilgalaikio turto dalis padidėjo 0,3%, o trumpalaikio tiek pat sumažėjo.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 44 KB
  • m.
  • 18 puslapių (4640 žodžiai)
  • Kolegija
  • Zivile
  • Maisto produktų gamybos įmonių ekonominės veiklos analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Maisto produktų gamybos įmonių ekonominės veiklos analizė. (2010 m. Gruodžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/maisto-produktu-gamybos-imoniu-ekonomines-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 23:41
×