Maisto produktų technologijos baigiamoji praktika


Įvadas. Žaliavos ir maisto priedai. Įvertinti žaliavas, jų priėmimo ir laikymo sąlygas remiantis teisės aktais. Išanalizuoti žaliavų juslinius, fizikinius-cheminius, mikrobiologinius rodiklius. Technologinio proceso planavimas ir įgyvendinimas. Išanalizuoti technologinio proceso schemas. Parengti konkretaus gaminio technologinio proceso schemą. Technologiniai įrenginiai. Atlikti naudojamų įrenginių analizę (įrenginių techninės charakteristikos, pritaikymas). Susipažinti su įrenginių išdėstymu įmonės gamybinėje patalpoje. Sanitarija, higiena ir maisto saugos kokybės valdymo sistema. Gebėti pritaikyti įrenginius konkretaus gaminio gamyboje. Susipažinti su įmonės rvasvt sistema ir įvertinti jos funkcionavimą. Įvertinti (rv) rizikos veiksnius. Gebėti nustatyti svt (svarbius valdymo taškus) konkretaus gaminio gamyboje. Įvertinti įmonės higieninę sanitarinę būklę (reikalavimai patalpoms, įrenginiams, asmens higiena ir kt. ). Maisto produktų pakavimas, ženklinimas, laikymas, gabenimas. Organizuoti ir atlikti konkretaus gaminio pakavimą, ženklinimą, laikymą ir gabenimą. Analizuoti šių operacijų atitikimą teisės aktams. Verslo aplinka ir galimybės. Aprašyti maisto gamybos įmonės veiklos charakteristiką (įmonės veiklos sritis, gaminamos produkcijos asortimentą, gamybinį pajėgumą ir kt. ). Įvertinti įmonės verslo perspektyvas ir plėtros galimybes.

Laboratorijos plotas 7 kvadratiniai metrai, sienos mūro, tinkuotos, dažytos aliejiniais dažais, lubos gelžbetoninės, grindys glazūruotų grindų plytelių, langai užtamsinti, įrengtos žaliuzės, yra praustuvas su privestu šiltu ir šaltu geriamuoju vandeniu, dozatorius skystam muilui, vienkartinių rankšluosčių laikiklis, kabyklos chalatams.

Darbininkai ir vet, gydytojas inspektorius aprūpinti specialiais darbo rūbais, kurie skalbimui išnešami į atskirą patalpą esančią ne skerdykloje.

Skerdykloje vykdoma integruoto kenkėjų kontrolės valdymo programa, programos paruošėjas ir vykdytojas UAB Dezinfa.

Vykdoma Sanitarijos programa, programos paruošėjas ir plovimo – dezinfekavimo priemonių tiekėjas UAB AlsTeda, Beržų g.8, Panevėžys.

Visi skerdykloje esantys įrankiai ir įranga yra skirti konkrečiai kiaulių skerdimui ir (arba) skerdenų apdorojimui. Esantys sterilizatoriai naudojami dezinfekuoti įrankius naudotus skerdimui.

RVASVT sistema įteisinta ES direktyvose ir yra pati veiksmingiausia prevencinė priemonė, neleidžianti kilti su maistu susijusiems biologiniams, cheminiams ar fiziniams pavojams.

Sistemos tikslas – pateikti vartotojui saugų ir sveiką produktą, garantuoti, kad gamybos proceso eigoje nekilo pavojaus gatavo produkto kokybei ir saugai.

22. Prevencinių priemonių, susijusių su spongiforminėmis encefalopatijomis vykdymas SVT 4B.

Įmonės teritorija, pastatai, įrengimai ir yra švarūs, tvarkingi, suremontuoti. Privažiavimai ir praėjimai nuolat valomi: žiemą – valomas sniegas, ledas, barstoma smėliu. Įmonės teritoriją prižiūri atsakingi asmenys, gamybines ir buitines patalpas – valytojos, o darbo vietas ir įrengimus – patys darbuotojai. Drėgnu būdu nuvalomos durys, palangės, vamzdynai, o po to valomos grindys. Gamybinių patalpų grindys, sienos, durys valomi, plaunami, dezinfekuojami naudojant SAM patvirtintas ir leidžiamas naudoti medžiagas maisto pramonės įmonėse. Valymo inventorius laikomas atskiroje patalpoje. Persirengimo patalpos ir tualetai yra visada švarūs. Šalia plautuvių prie tualetų iškabinti užrašai, primenantys personalui, kad nusiplautų rankas ir jas dezinfekuotų.

Valymo, plovimo dezinfekcinėmis medžiagomis darbai R.LIUBINIENĖS ĮM.– skerdykloje atliekami baigus gamybą kiekvieną darbo dieną. Už valymo, plovimo, atlikimą atsakingi asmenys, atlikę jiems priskirtus darbus pasirašo “Patalpų, įrengimų, inventoriaus valymo, plovimo, registracijos žurnale”. Patalpos, gamybos įranga valoma ir plaunama dezinfekcinėmis medžiagomis vadovaujantis kiekvienos įrangos rūšies aptarnavimo instrukcijose ir eksploatavimo taisyklėse nurodytais reikalavimais bei dezo medžiagų naudojimo instrukcijomis. Visose apruošiamose patalpose esanti įranga taip pat valoma, plaunama, dezinfekuojama. Atsakingas asmuo pasirašo ne tik už apruoštų patalpų, bet ir už jose esančios įrangos bei inventoriaus sanitarinį apruošimą. Įrengimų išardymas plovimui aprašytas įrengimų eksploatacijos instrukcijose.

Dezinfekcijų darbai skerdykloje atliekami ne rečiau kaip kartą savaitėje. Už dezinfekcijos atlikimą atsakingi asmenys, atlikę jiems priskirtus darbus pasirašo “patalpų, įrengimų, inventoriaus dezinfekcijų registracijos žurnale”. Patalpos, gamybos įranga dezinfekuojami vadovaujantis kiekvienos įrangos rūšies aptarnavimo instrukcijose ir eksploatavomo taisyklėse nurodytais reikalavimais.

Visos transporto priemonės, vežančios gyvulius , skerdenas valomos ir plaunamos, naudojant dezinfekcines medžiagas. Duomenys atžymimi registracijos žurnale.

turi asmens medicinines knygeles F Nr. 048/A su gydymo įstaigos atitinkamais įrašais,

išklauso higienos žinių minimumo kursus ir gauna higienos žinių atestavimo pažymėjimus,

stojant į darbą įgaliotose institucijose, turinčiose tam reikalui sertifikatą, asmenys apmokyti higieninių įgūdžių, atestuoti higieninio elgesio klauisimais ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, mokymus kartoja kas du metai, ir esant reikalui,

po darbo sutarties pasirašymo, susipažinę darbo vietoje su įmonės instrukcija

  • Technologijos Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2013 m.
  • 18 puslapių (3793 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simona
  • Maisto produktų technologijos baigiamoji praktika
    10 - 3 balsai (-ų)
Maisto produktų technologijos baigiamoji praktika. (2013 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/maisto-produktu-technologijos-baigiamoji-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 23:56
×