Makro ekonomika


Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Ūkinės veiklos cikliškumas. Kokios islaidu grupes sudaro bnp. Infliacinis tarpsnis. Ekonomikos cikliškumas. Ar sutampa bnp pajamų metodu ir išlaidų metodu. Ese makroekonomika. Pnp ekonomika. Bnp islaidu elementai. Infliacinis tarpsnis ir fiskaline politika.

Bendras nacionalinis produktas (bnp) apibūdina bendrą šalies ūkio veiklos rezultatą. Pastarąjį rodo vartojimo reikmenų ir gamybos veiksnių rinkoje parduotų prekių bei paslaugų suma. Tai pagrindinis nacionalinio produkto (visos pagamintos produkcijos) rodiklis. Jis gali būti skaičiuojamas trimis metodais. Bnp kaip visuminių išlaidų elementų suma (išlaidų metodas). Bnp skaičiuojant šiuo metodu sudedamos visos išlaidos baigtinėms prekėms ir paslaugoms pirkti. Baigtinės produkcijos visumines išlaidas sudaro keturios išlaidų grupės. Bnp kaip visuminių pajamų elementų suma (pajamų metodas). Šiuo būdu bnp apskaičiuojamas sudedant visas pajamas, kurias gauna visų gamybos veiksnių savininkai už savo paslaugas, bei pridedant amortizacinius atskaitymus ir netiesioginius verslo mokesčius. Pajamos susideda iš keturių pagrindinių elementų: atlyginimų, nuomos mokesčio (rentos), palūkanų ir pelno. Nominalusis, realusis ir potencialusis bnp. Kiti nacionalinio produkto rodikliai. Ekonomikos pusiausvyra. Visuminės paklausos kreivė. Klasikinė visuminės pasiūlos kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Pusiausvyros bnp, recesinis ir infliacinis tarpsnis. Ekonominės pusiausvyros susidarymas. Pusiausvyros bnp sutampa su potencialiuoju bnp. (ekonomika veikia esant visiškam užimtumui). Nuosmukio tarpsnio susidarymas. Infliacinio tarpsnio susidarymas. Klasikinis ir keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. Klasikinė pusiausvyra. Pagrindinės makroekonomikos problemos. (nedarbas. Infliacija. Ekonomikos cikliškumas). Nedarbas ir jo rūšys. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacijos esmė ir atmainos (rūšys). Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys. Nedarbas, infliacija ir ekonomikos ciklas šiuolaikinėje ekonomikoje. Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Biudžeto deficito finansavimas ir jo pasekmės. Valstybės fiskalinė politika ir jos realizavimo priemonės. Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Pinigų pasiūla. Šiuolaikinė bankų sistema. Atviros ekonomikos elementai. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos nauda ir prieštaravimai. Valstybės užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės politikos priemonės. Užsienio investicijos ir jų reikšmė šalies ūkiui. Grynosios užsienio investicijos.

Tai pagrindinis nacionalinio produkto (visos pabnp kaip baigtinių prekių ir paslaugų srautas (gamybos metodas). Pagal šį metodą bnp yra visų baigtinių prekių ir paslaugų, pagamintų per tam tikrą laikotarpį (paprastai per metus),piniginių verčių suma.

Taigi bnp apima toli gražu ne visas prekes ir paslaugas, kurias pardav. Vien tik baigtinių prekių ir paslaugų vertė, Be tarpinio produkto (išskyrus investicines prekes, skirtas gamybinių fondų prieaugiui). Baigtinė prekė ar paslauga - tai ta, kuri pasiekia savo galutinį vartotoją, , kuri nėra vartojama kaip.

Sąnaudos kitai prekei ar paslaugai gaminti. Tarpinis produktas - prekės ar paslaugos, firmų naudojamos kaip ištekliai kitų prekių ar paslaugų gamyboje.

. Baigtinės prekės ir paslaugos, kurios kuriamos ir teikiamos vartotojui be pirkimo- pardavimo operacijų ( pvz. , švietimo, policijos, gaisrininkų, ginkluotųjų pajėgų ir kt. Paslaugos). Jų apim į bnp neįeina finansinės transakcijos-vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas. Neįeina ir nelegalūs sandėriai, šešėlinės ekonomikos procesai.

Bnp kaip visuminių išlaidų elementų suma (išlaidų metodas). B nacionalinėje sąskaityboje visi ekonominiai vienetai, atliekantys ūkines operacijas (transakcijas), skirstomi į keturis sektorius.

-namų ūkis (apima gyventojus, šeimas kaip vartotojus, nekomercines organizacijas , profsąjungos, labdaros ir - vyriausybė ( tai visi valstybės valdymo aparato elementai - administracija, teismai, policija, ginkluotosios pajėgos, taip pat mokslo, kultūros, švietimo, sv vadinasi, nacionalinėje sąskaityboje bet kurios prekės ar paslaugos vartojimo pobūdis išreiškiamas per jos naudotojus.

Vartojimas (c). Privačios negamybinio vartojimo išlaidos apima visas išlaidas, kurias padaro namų ūkis (individas ar šeima) bei nekomercinės įstaigos, perkant prekes ir paslaugas (išskyrus gyventojų išlaidas gyvenamajam namui ar butui pirkti - tai priskiriama investicijoms).

Investicijos (i). Tai išlaidos pagrindiniams fondams (gamybiniams pastatams, mašinoms, įrengimams), gyvenamiesiems namams ir papildomoms prekių ir žaliavų atsargoms pirkti. Visa investicijų suma vadinama bendrosiomis investicijomis. Jas sudaro dvi dalys: atstatymo investicijos , skirtos susidėvėjusioms darbo priemonėms atstatyti, ir grynosios investicijos, skiriamos naujoms, papildomoms darbo priemonėms įsigyti. Atstatymo investicijos daromos amortizacinių atskaitymų sąskaita ir užtikrina pagrindinio kapitalo išsaugojimą, grynosios investicijos - jį išplečia.

  • Ekonomika Konspektas
  • Microsoft Word 161 KB
  • 2012 m.
  • 26 puslapiai (11424 žodžiai)
  • Vilija
  • Makro ekonomika
    10 - 3 balsai (-ų)
Makro ekonomika. (2011 m. Lapkričio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/makro-ekonomika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 17:09
×