Makroekonomikos samprata konspektas


Ekonomiką kaip visumą apibūdina šios pagrindinės charakteristikos. Ekonomikos sistemas vienijantys tikslai. Ekonomine politika kryptys. BVP apskaičiavimo metodai. Bnp = c + i + g + ( x – z. Į BVP neįtraukiami. Bvp defliatorius nominalusis bnp. Realusis BNP –. Cikliniai ekonomikos svyravimai Kas tai yra ekonomikos verslo ciklai. Ekonomikos verslo ciklas. Ekonomikos ciklų etapai. Viršūnė ( pikas bumas ). Krizė lūžis depresija. Ekonomikos verslo ciklų kaitos priežastys ir dėsningumai. Klasikinės ekonomikos teorijos. Dž. Keinso ir jo šalininkų nuomone. Fiskalinės politikos rūšys Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos tikslas. Biudžeto deficito reguliavimas. Kas yra valstybės skola ? Svarbesnės pereinamojo laikotarpio pamokos. Pinigai bankai pinigai. Pagal nuosavybės formas. Pagal veiklos pobūdį. Bankai atlieka šias funkcijas. Kredito būtinumą lemia. Kreditų rūšys priklauso nuo klasifikavimo kriterijų. Kreditų skirstymas pagal formas. Kredito veikimo principas. Kreditus suteikiančios licencijuotos finansinės organizacijos Lietuvoje Lietuvoje veikia. Kaip kreditas veikia ekonomikos ciklo svyravimus. Akceleratoriaus efektas sustiprina verslo ciklo svyravimus. Veiksniai įtakojantys kreditus. Palūkanų normos ir infliacijos kitimo tendencijos Pagrindinės rizikos namų ūkių mokumui. Pagrindinių priežasčių pabloginusių namų ūkių padėtį kitimo tendencijos. Monetarinė politika pinigų politika. Monetarinės politikos priemonės. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos neigiami padariniai. Infliacijos teigiami padariniai. Infliacijos pavyzdžiai Vokietija. Nedarbas Nedarbas bedarbystė. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Tarptautinės prekybos pagrindiniai bruožai.


Ekonominiai sprendimai, strategija ir kontrolė, pasirenkamos priemonės ūkiui reguliuoti, nukreipiantys ūkio vystymąsi viena ar kita kryptimi

AP =NP – SODRA – pelno mok. – nep. Pelnas + transferiniai mokėjimai

Makroekonomikos rodikliai yra svarbūs, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija.

Jeigu krizė užsitęsia kelis metus, jinai vadinama depresija. Jai būdinga:

Pagyvėjimas (pakilimas) - Tai etapas, einantis po krizės, kada gamyba pradeda augti. Atnaujinami pasenę ar nusidėvėję įrengimai, kyla užimtumo, pajamų ir vartojimo išlaidų lygis. Pagerėja gamybos, realizavimo ir pelno perspektyvos, pagausėja investavimo motyvų. Po tam tikro laiko ekonomika vėl suklesti.

Nėra vieningos teorijos, kuri paaiškintų ekonomikos ciklų kaitos priežastis ir jų dėsningumus. Yra išskiriamos trys teorijos:

Monetaristinė teorija - ekonomikos nestabilumo pradinė priežastis - pinigų ūkio nestabilumas.

Ekonomikos cikliniai svyravimai yra natūralus ir neišvengiamas daugelio veiksniu įtakojamas dalykas, todėl nereikėtu stebėtis nuosmukiu ar užmigti ant laurų pagyvėjimo metu, o dėti asmenines ir valstybines pastangas, kad būtų sumažintos skaudžios pasekmės ir svyravimų įtaka žmonių ir valstybės gyvenimui.

Visuma piniginių santykių, kurie susiklosto antrinio BVP perskirstymo metu, sudarant ir panaudojant valstybinio biudžeto fondą

Nediskretinė fiskalinė politika –savaiminiai stabilizatoriai, tiesiogiai nesusiję su biudžeto pajamų reguliavimu.

reguliuoti vyriausybės išlaidas ir įplaukas, bei panaikinti nedarbą ir infliaciją.

Pirmiausia pinigus pradėjo saugoti bažnyčios ir vienuolynai. Vėliau pinigus palikdavo saugoti auksakaliams. Pradėjo iš likusius pinigus skolinti.

KREDITAS - Tai piniginiai santykiai, kurie susikolosto mobilizuojant laikinai laisvas įmonių, įstaigų bei gyventojų pinigines lėšas ir paskirstant jas grąžintinumo principu

Įvertinus pagrindines rizikas namų ūkių mokumui nustatyta, kad palūkanų normų kilimas daro didžiausią neigiamą įtaką namų ūkių gebėjimui vykdyti įsipareigojimus.

Anglų ekonomistas A.V. Filipsas atskleidė ryšį tarp nedarbo ir infliacijos. Jis teigia , kad kuo mažesnis nedarbas , tuo didesnė infliacija.

Ryšį grafiškai rodo Filipso kreivė. Infliacija kaip reiškinys pasireiškia kainų bendru augimu ir piniginių vienetų cirkuliacijoje nuolatiniu gausėjimu.Ji priklauso nuo daugelio veiksnių.

Tarptautinės prekybos apimtys pasaulyje vidutiniškai augo 3,9 kartus; tuo tarpu Kinijoje – 14,6 kartų, Tailande - 10 kartų, Meksikoje - 9 kartus, Turkijoje – 6 kartus; Europos Sąjungoje ir JAV tarptautinės prekybos apimtys padidėjo po 3 kartus.

  • Microsoft Word 343 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (2674 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agne
  • Makroekonomikos samprata konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Makroekonomikos samprata konspektas . (2017 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/makroekonomikos-samprata-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 24 d. 07:16
×