Makroekonominė BVP pusiausvyra ir ją įtakojančių veiksnių analizė


Įvadas. Makroekonomika kaip mokslas. Bvp ir jo skaičiavimo metodai. Makroekonominė bvp pusiausvyrą ir ją įtakojantys veiksniai. Kainų pokyčiai. Nedarbas. Tarptautinė prekyba. Pasiūla ir paklausa. Ištekliai. Imigracija, emigracija. Paslaugų sektorius. Turizmas. Telekomunikacija. Valiutos keitimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Makroekonomika yra ekonomikos mokslo šaka, kurios pagrindinės tyrimų kryptys yra nedarbas, infliacija, užimtumas, BNP bei BVP, kuris yra vienas iš pagrindinių makroekonomikos rodiklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. BVP atspindi šalyje per tam tikrą laikotarpį sukurtą galutinį produktą.

BVP visame pasaulyje skirtingas ir nuolat kintantis. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2008m. BVP sudarė 10 135,076 €. 2009 metais dėl ekonominės krizės padarinių, ekonomikos lygis sumažėjo, 2009m. - 8 427,169 €. Nuo 2010m., ekonomikos lygis Lietuvoje pradėjo vėl kilti 2010m. - 8 946,450€, 2011m. - 10 223,677 €. 2012m. - 11 024,882 €, o 2013m. - 11 696,577€. BVP rodikliai rodo, kad ekonomikos lygis šalyje didėja arba mažėja netolygiai ir negalima tiksliai nusakyti kiek vienais ar kitais metais BVP pakils, ar sumažės.

Šio kursinio darbo tyrimo objektas - makroekonominė BVP pusiausvyra ir ją įtakojantys veiksniai. Darbo tikslas - išanalizuoti BVP pusiausvyrą ir ją įtakojančius veiksnius. Atsižvelgiant į darbo objektą ir tikslą yra iškeliami tokie darbo uždaviniai:

Pagrindiniai panaudoti analizės šaltiniai. Darbe pagrinde buvo remtasi moksline ir kita Lietuvos ir užsienio valstybių akademine literatūra. Taip pat dėmesys buvo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamoms ataskaitoms ir kitiems viešai prieinamiems dokumentams.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje aptariama makroekonomika kaip mokslas, pateikiamos pagrindinės sąvokos ir požymiai. Antroje dalyje nagrinėjamas BVP ir jo skaičiavimo metodai. Trečioje dalyje atliekama makroekonominę BVP pusiausvyrą įtakojančių veiksnių analizė. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamos išvados. Kursinio darbo apimtis – 24 p.

Bendras vidaus produktas - visų šalyje pagamintų galutinių prekių/paslaugų verčių suma,

Infliacijos lygis - tai vidutinis kainų lygis, vertinamas bazinių metų (ar lyginamosios valstybės) kainų atžvilgiu (infliacija, defliacija)

BVP yra rodiklis, kuris bendriausia prasme parodo, už kokią sumą šalyje buvo pagaminta prekių ir suteikta paslaugų per tam tikrą laikotarpį. Skaičiuojant BVP būtina suskaičiuoti viską, kas buvo pagaminta, bet svarbu neįvertinti to paties produkto kelis kartus.

Analizuojant BVP per ilgesnį laiką pastebima, kad jis keičiasi dėl dviejų priežasčių: dėl gamybos apimties fizinių apimčių kitimo ir dėl kainų lygio kitimo. Apskaičiuojant BVP privaloma naudoti prekių kainas. Vadinasi, kuo prekės brangesnės, tuo didesnis bus šalies BVP. BVP didelė taip pat dėl gamybos apimties.

Nominalusis BVP didėja, jei didėja prekių kainos arba (ir) didėja gamybos apimtis. Norint atskirti kainos pokyčius ir apimties pokyčius, yra atliekamas vertinimas palyginamosiomis kainomis. Toks vertinimas reiškia, kad tam tikras rodiklis ataskaitiniu laikotarpiu vertinamas ankstesnio laikotarpio kainomis. Palyginamųjų kainų metodų įvertintas BVP parodo realius gamybos apimties pokyčius, eliminuojant kainų pasikeitimo įtaką, todėl yra vadinamas realiuoju BVP.

Ekonomika niekada nebūna tolygi, jos rodikliai dėl įvairių priežasčių nuolat kinta ir tuo atspindi šalies ekonominį lygį – ekonominį išsivystymą. Ekonomikoje kaip ir visur kitur yra pusiausvyra. Makroekonominė pusiausvyra susidaro, kai visuminė paklausa atitinką visuminę pasiūlą.

Transferos (netiesioginės išmokos skatina vartojimą). Pokyčiai investicinėse išlaidose: Pinigų pasiūla (saikingas pinigų pasiūlos didinimas palaiko žemesnę palūkanų normą, kas skatina investicijas),

Infliacijos perėjimas į defliacija turi įterpinį procesą, kuris vadinamas disinfliacija. Disinfliacija – infliacijos mažėjimas. Pagal statistikas defliacija kaip ir infliacija turi neigiamus padarinius tam tikrais laikotarpiais.

  • Microsoft Word 103 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4847 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marek
  • Makroekonominė BVP pusiausvyra ir ją įtakojančių veiksnių analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Makroekonominė BVP pusiausvyra ir ją įtakojančių veiksnių analizė. (2018 m. Sausio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/makroekonomine-bvp-pusiausvyra-ir-ja-itakojanciu-veiksniu-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Sausio 22 d. 19:32
×