Makroekonominė politika konspektas


Valstybės politika ekonomikos ir jos raidos. Šios politikos ypatumai. Ir jos raidos rodikliai. Ekonominėje sistemoje sukuriami produktai bei jų įvertinimas rengiant ir įgyvendinant valstybės ekonominę politiką. Jos elementų bei joje pasiekiamų raidos rezultatų samprata. Valstybės fiskalinės politikos esmė.


Produktų gamybos ir naudojimo bei paklausos ir pasiūlos galimybių įvertinimas rengiant ir įgyvendinant valstybės ekonominę politiką

Investicijų paklausos ir jų galimybių samprata.Produktų paklausos ir pasiūlos pusiausvyros samprata

Fiskalinė politikai valstybės ekonominės politikos sistemoje Valstybės fiskalinės politikos, esmė

Valstybės fiskalinės politikos poveikis socialinei ir ekonominei raidai bei jo įvertinimas

Diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika ir jos poveikis socialinei, ir ekonominei raidai

Bankų sistema ir jos vaidmuo veikiant situaciją pinigų rinkoje Monetarinės politikos poveikis į socialinę ir ekonominę raidą

Valstybės politika plėtojant tarptautinį verslą bendrojoje ekonominės politikos sistemoje Valstybės politikos plėtojant tarptautinį verslą samprata Valstybės politikos plėtojant tarptautinį verslą prioritetai

Valstybės ekonominės politikos poveikiai pokyčiams visuomenėje bei šių poveikių įvertinimo prasmė Įvairiomis politikomis įtakojamų pokyčių, vykstančių visuomenėje, įvertinimas

Visuomenėje vykstančių pokyčių įvertinimui naudojamų kriterijų, rodiklių ir juosįtakojančių veiksnių charakteristika

Valstybė, išreikšdama visuomenės interesus ir lūkesčius, nustato visuomenės raidos tikslus, kurių įgyvendinimo dėlei ji kryptingai veikia pačią visuomenę bei jos gyveninio aplinką.

- valstybės gebėjimas adekvačiai reprezentuoti ir išreikšti visos visuomenės interesus ir lūkesčius,

Ekonomika ir jos raida kaip valstybės politikos objektas. Valstybė, formuodama ir įgyvendindama savo politikai, veikia įvairias jos reguliuojamas gyvenimo sritis, Šių sričių tarpe viena svarbiausiųjų yra ekonomika.

Kartu pažymėtina, jog formuojant, įgyvendinant bei tobulinant valstybės politiką ekonomikos ir jos raidos srityje yra taip pat atsižvelgtina ir į makroekonominį lygį. Viena vertus, pati. valstybė gali būti suvokiama kaip atskiras subjektas, veikiantis bendrojoje visuomenės gamybinių santykių bei ūkio sistemoje;, o tai reikalauja mikroekonominio požiūrio į valstybės, kaip atskiro subjekto, veiklą. Kita vertus,, formuojant, įgyvendinat bei tobulinant valstybės politiką adekvačiai, makroekonominiam lygiui neturi btiti ignoruojamos atskirų subjektų bei jų veiklos aplinkybes.

Išdėstyta ekonomikos ir tos raidos, kaip valstybės politikos objekto., samprata gali būti suvokiama kaip pagrindas nagrinėti pačią ekonomiką ir jos raidą kaip sistemą ir svarstyti valstybės politikos, skirtos ekonomikai ir jos raidai, turinį. Tokiu atveju gali būti vartojama „ekonominės sistemos" sąvoka, charakterizuojanti konkrečią gamybinių santykių ir ūkio sistemą, kuri veikia kaip valstybės poveikio objektas. Savo ruožtu, valstybės politika, skirta ekonomikai ir jos raidai, gali būti apibūdinama kaip valstybės ekonominė politika .

Valstybės politika ekonomikos ir jos raidos srityje pasižymi daugeliu ypatumų, kuriuos lemia šiuolaikinės valstybės ir visuomenės prigimtis.

Visų pirma, suvokiant, jog valstybė turi adekvačiai reprezentuoti ir išreikšti, visos visuomenės interesus ir lūkesčius, valstybės politika ekonomikos ir jos raidos srityje turi būti orientuota į visuomenės ekonominių interesų ir lūkesčių tenkinimą. Tai reiškia, kad. šios politikos prioritetais turi būti visuomenėje išryškėjusių ekonominių poreikių tenkinimas, ekonominio gerbūvio didėjimas, taip pat ekonominių prielaidų sudarymas tenkinti poreikius ir didinti gerbūvį visose kitose visuomenės gyvenimo srityse - socialinėje, kultūros, saugumo užtikrinimo ir kitose.

Be minėtųjų aplinkybių yra pažymėtina ir ta, jog valstybė reiškiasi kaip valdymo subjektas, betarpiškai įtakojantis situaciją visuomenėje ir jos gyvenimo aplinkoje.Situacijos įtakojimas politinėmis priemonėmis ekonomikos ir jos raidos srityje gali apimti įvairias valstybės veiklos, tuo pačiu ir valstybės politikos kryptis:

Tolimesnis valstybės politikos ypatumų ekonomikos ir jos raidos srityje nagrinėjimas leis giliau suvokti šios politikos aktualijas ir plėtojimo galimybes.

  • Microsoft Word 108 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 43 puslapiai (19578 žodžiai)
  • Universitetas
  • Olga
  • Makroekonominė politika konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Makroekonominė politika konspektas . (2017 m. Balandžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/makroekonomine-politika-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 12:20
×