Marijampolės kultūros centro strateginio plano analizė


Vadybos analizė. Įvadas. Marijampolės kultūros centro pristatymas. Marijampolės kultūros centro tikslo, misijos ir vizijos analizė. Marijampolės kultūros centro strateginio plano analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai.


Darbo tikslas: išanalizuoti „Marijampolės kultūros centro“ strateginį planą.

Darbo uždaviniai:

įvertinti „Marijampolės kultūros centro“ viziją, misiją ir tikslus;

atlikti „Marijampolės kultūros centro“ strateginio plano analizę;

pateikti nagrinėjamo strateginio plano privalumus ir trūkumus.

Strateginio planavimo metodikoje nurodoma, kad „ misija – tai suformuluotas teiginys, dėl kokios priežasties funkcionuoja organizacija, tai yra ji suprantama kaip glaustai išreikšta sąlyga, atskleidžianti jos gyvavimo prasmę, apibūdinanti jos išskirtinumą kitų, į ją panašių organizacijų atžvilgiu“ (Andriuščenka J., 2007, p. 3). Pastebėtina, jog Marijampolės kultūros centro sukurta misija neatitinka jos reikalavimų. Šis kultūros centras misijos formuluotėje panaudojo vizijai būdingus elementus, o t.y. vizija – tai pageidautina organizacijos ateitis. Vizijoje turi būti numatyta kokia galėtų būti įstaiga po 5 ar 10 metų, priklausomai nuo aplinkos sąlygų (Butkus F.S., 1996). Tai tarsi atspirties taškas, pagrindinė funkcija, kurią organizacija šiuo metu atlieka. Taigi šių strateginio plano reikalavimų įstaiga neatliko.

Organizacijos vizija – tai pageidaujama organizacijos ateitis, idealas, kurio organizacijos nariai vieningai siekia.Be vizijos planavimas neturi aiškios krypties, tai daugialypis organizacijos portretas ateityje (Melnikas B., Smalinkienė R., 2007). Kokybiškai vizijai būdingas nuoseklumas ir aiškumas. Pastebėtina, jog Marijampolės kultūros centro sukurta misija neatitinka jos reikalavimų. Šis kultūros centras misijos formuluotėje panaudojo vizijai būdingus elementus, o t.y. vizija – tai pageidautina organizacijos ateitis. Vizijoje turi būti numatyta kokia galėtų būti įstaiga po 5 ar 10 metų, priklausomai nuo aplinkos sąlygų (Butkus F.S., 1996). Tai tarsi atspirties taškas, pagrindinė funkcija, kurią organizacija šiuo metu atlieka. Taigi šių strateginio plano reikalavimų įstaiga neatliko.

Organizacija – du ar daugiau kartu dirbančių žmonių tam tikroje struktūroje, norinčių pasiekti tikslą ar tam tikrų tikslų visumą (Šeibokienė A., 2002). Kitaip tariant, tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą. Organizacija – į tikslus orientuotos žmonių grupės, kurios turi identifikuojamus planus, sistemas, struktūras, kurios yra kuriamos, norint pasiekti nustatytus planus (Gerloff, 1995). Pagrindinis organizacijos tikslas – tenkinat vartotojų poreikius iš to gauti naudą. Tačiau norint gauti atitinkamą naudą, labai svarbu atsižvelgti į supančią aplinką ir ją stebėti. Organizacijos aplinka – visuma veiksmų, įtakojančių organizacijos veiklą. Aprėpiami visi aspektai susiję su organizacijos vidine ir išorine aplinka.

Šiame skyriuje pateikiama Marijampolės kultūros centro išorinės ir vidinės aplinkos analizė.

Politiniai - teisiniai veiksniai. G.Teresės Paliubinskas teigimu, politiniai veiksniai apibrėžia organizacijų veiklos reguliavimo ribas ir pagrindžia teisinius aspektus. Todėl sudarinėjant strategijas, labai svarbu laikytis politinių veiksmų krypties ir pastovumo. Bet kokie politiniai ir įstatymų pokyčiai gali versti organizaciją patikrinti ir pertvarkyti strateginius planus (G.T.Paliubinskas, 1997). Išanalizavus pateiktus įmonės politinius ir teisinius aspektus galima teigti, kad įmonės veikla yra teisiškai tvarkinga, atitinkanti visus Lietuvos Respublikos įstatymų keliamus reikalavimus. Kita vertus, kitaip būti ir negalėtų, nes bet kokia įmonė turi paklusti įstatymams ir valstybės keliamiems reikalavimams. Kultūros centras tiekia kokybiškas kultūros paslaugas, įtraukiančias bendruomenę kurti bei vartoti kintančius kultūros produktus.

Ekonominiai veiksniai.Kaip teigia G.Teresės Paliubinskas: „Ekonominiai veiksniai tiek šalies, tiek tarptautiniu lygiu yra susiję su šalies ūkio, kuriame organizacija veikia, raida ir jo kryptimi“ (G.T.Paliubinskas, 1997, 54 psl.). Todėl kiekvienai organizacijai yra labai svarbu susipažinti su ekonominėmis prognozėmis. Svarbiausi ekonominiai aspektai yra ekonominis augimas, infliacija, užimtumas, palūkanų normos, valiutų kursų svyravimas, investicijų kilimas, gamybos veiksnių kainos (A. Vasiliauskas, 2002, Vilnius). Organizacijai, vykdant savo veiklą, ypač svarbu pažinti ekonominius veiksnius savo tikslinės rinkos viduje, kol šie veiksniai jos nepaveikia tiesiogiai. Išanalizavus „Marijampolės kultūros centro“ ekonominius aspektus radome trūkumų. Nors kultūros centras yra finansuojamas iš 3 šaltinių, t.y. Marijampolės savivaldybės, specialiųjų programų, projektų bei remėjų lėšomis, tačiau vistiek trūksta lėšų, tiek personalo išlaikymui bei skatinimui, tiek kokybiškiems renginiams įgyvendinti. Taip pat mažėja gyventojų galimybė bilietų įsigyjimui, o tai mažina kultūros centro pajamas.

 • Vadyba Analizės
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Agnė
 • 15 puslapių (3364 žodžiai)
 • Kolegija
 • Vadybos analizės
 • Microsoft Word 57 KB
 • Marijampolės kultūros centro strateginio plano analizė
  10 - 6 balsai (-ų)
Marijampolės kultūros centro strateginio plano analizė. (2015 m. Lapkričio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/marijampoles-kulturos-centro-strateginio-plano-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:43