Marketingo konspektai

63 dokumentai
Marketingo konspektas pasiruošimas egzaminui
Marketingo esmė. Kas yra marketingas? Markėtingo apibrėžimas. Marketing subjektai ir funkcionavimo aplinka. Marketing aplinka. Marketing strategijos. Verslo vieneto strategija. Funkcinė strategija. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2014 03 27
Paslaugų marketingo konspektas
Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgsena. Lewin bendrasis elgsenos modelis. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksliai. Socialinės klasės. Įtakos grupės. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Maslow poreikių piramidė. Vartojimo prekių ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2014 02 17
Marketingo kompleksas konspektas
Marketingo komplekso elementas “prekė” asortimento formavimas. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklai. Marketingo komplekso elementas “kaina”. Verslo įmonės kainų politika. Rinkos poveikis kainai. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2014 05 12
Marketingas konspektas
Reklamos klasifikacija. Reklamos klasifikavimas pagal turinį:. Reklamos požymiai :. Tarpdiscipliniškumas. Reklamos funkcijos (mikro lygmeniu):. Reklamos raida. Epocha “iki marketingo”: nuo mainų pradžios iki xviii a. Vid. Masinių ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 152 puslapiai
2013 05 16
Marketingo konspektas, mokymo priemonė
Įvadas. Marketingas ir kitos verslo koncepcijos. Marketingo komplekso elementai aplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Rinkos ir jų segmentavimas. Vartotojų elgsena. Marketingo komplekso elementas “Prekė”. Marketingo komplekso ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 114 puslapių
2016 11 20
Marketingo komunikacijos konspektas
Marketingo komunikacijos ir rėmimo sampratos. Integruotos marketingo komunikacijos samprata. Marketingo komunikacijos procesas. Integruotos marketingo komunikacijos evoliucija. Reklaminė kampanija ir jos planavimas. Reklamos principai. Fizinio ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 113 puslapių
2015 12 17
Marketingas
Komercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Rinkos tyrimas. Tyrimų būdai. Pirkėjo elgesys. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2012 01 11
Reklamos įtaka vaikams ir socialinės reklamos 21 amžiuje
Įvadas. Vaikų reakcija į reklamas. Socialinės reklamos skirtos vaikams.
Marketingo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 12 10
Reklamos kampanija ir jos planavimas
Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanija. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanijos planavimas. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Komunikaciniai reklamos kampanijos tikslai. Aida modelis. Specifiniai ir ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2014 11 28
Kaina. Kainos nustatymui ir keitimui įtakos turintys veiksniai. Rinkos struktūros įtaka kainai. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kainos ir paklausos priklausomybė. Iracionali paklausa. Marketingo veiksmų įtaka paklausai. Pasiūlos ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 289 puslapiai
2014 05 30
Medijų apibrėžimai
Medijų apibrėžimai. Pamatiniai apibrėžimai. „Komunikacija". Simbolinis charakteris. Technika. „Forma" ir „turinys". Medijos įveikia erdvę ir laiką. Medijos yra nematomos. Komentarai 1-ajai tezei – „komunikacija“, tinklas, ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2014 05 16
Marketingo egzaminas konspektas
Prekės kainą lemiantys veiksniai ir kainodaros tikslai. Paklausos elastingumas ir jo reikšmė vartotojo elgsenai ir kainodarai. Lūžio taško analizė. Kainų nustatymo metodai. Metodas , orientuotas į kaštus. Metodas , orientuotas į ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2017 02 14
Apie rinkodarą
Rinkodara. Nuo idėjos link verslo ir marketingo. Rinkos apžvalga. Rinka ir vartotojai. Rinkos principas: „kiekvienas už save, visi prieš vieną“. Išorės aplinkos veiksniai. Vidiniai (psichologiniai) veiksniai. Konkurencijos analizė.
Marketingo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 03 09
Geras rinkodaros konspektas
Rinkos segmentavimas rinkos segmentavimas. Tikslinė rinka. Segmentavimo lygiai. Rinka segmentuojama pagal požymius. Rinkos strategijos tipai paga tikslines rinkas. Vartotojo elgsena vartotojo elgsena. Isoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 11 03
Turizmo rinkodaros strategijos
Įvadas. Metodologija, informacijos šaltiniai. Lietuvos turizmo rinkos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Lietuvos turizmo infrastruktūros ir teikiamų paslaugų analizė. Apgyvendinimo infrastruktūra ir paslaugos. Viešojo ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 156 puslapiai
2016 07 30
Marketingo konspektas špera
MARKETINGAS Egzamino klausimai Prekės kainą lemiantys veiksniai ir kainodaros tikslai. Prekės kainą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir jo reikšmė vartotojo elgsenai ir kainodarai. Lūžio taško analizė. Kainų nustatymo ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2017 02 06
Marketingo strategijos rūšys
Marketingas – svarbiausia projektinės veiklos rezultatų realizavimo priemonė. Marketingo tyrimų atlikimo tvarka. Projekto strategijos apibrėžimas. Marketingo koncepcijos apibrėžimas. Kainodara ir kainų politika. Marketingo planavimas.
Marketingo konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2015 01 13
Paslaugų marketingo egzamino konspektas
Paskirstymo kaip specifinės veiklos. Paskirstymo funkcjų sistema. Pasirenkant paskirstymo kanalą. Paskirstymo sistemos plotis. Intensyvi prekių paskirstymo strategija. Marketingo logistikos subsistemos. Lietuvoje stacionarios prekybos ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 01 02
Asmeninis pardavimas
Asmeninis pardavimas. Profesionalaus asmeninio pardavimo etika ir vertybės. Priėjimo etapas. Elgesio tipai. Apklausos etapas. Pristatymo etapas. Patikimumo etapas. Derybų etapas. Užbaigimo etapas.
Marketingo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 08 04
Elektroninio verslo kontrolinio klausimai
Elektroninis verslas Egzamino kontroliniai klausimai Apibūdinkite SoLoMo koncepciją. Paaiškinkite sociografinę vartotojų elgseną socialiniuose tinkluose Internete. Kas sąlygoja vartotojų elgseną skirtinguose įsitraukimo etapuose. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 02 21
Marketingo egzamino klausimai konspektas
Prekės kainą lemiantys veiksniai ir kainodaros tikslai. Paklausos elastingumas ir jo reikšmė vartotojo elgsenai ir kainodarai. Mažmeninės prekybos objektų tipai ir mažmeninės prekybos sistemos. Mažmeninės prekybos marketingas. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2017 05 09
Marketingo samprata konspektas
Marketingo samprata Marketingo kompleksas. Marketingo pagrindinis tikslai. Porekis ir noras. Poreikis. Skirtumas tarp poreikio ir noro Poreikis. Socialinio marketingo orientacija. Marketingo aplinka Marketingo aplinka. Marketingo mikroaplinką ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 04 28
Pagrindinės įėjimo į tarptautinę rinką formos
Pagrindinės įėjimo į užsienio rinką formos. Eksportas. Bendra veikla sutarčių pagrindu. Franšizė. Franšizės įsigijimo privalumai. Franšizės įsigijimo trūkumai. Licencija. Gamybos sutartis. Valdymo sutartis. Užsienio investicijos. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 28
Rinkodaros konspektas egzaminui
Makroaplinka Mikroaplinka. Rinkodaros tyrimai Rinkodaros tyrimai. Prekės pozicionavimas rinkoje.
Marketingo konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 05 26
Marketingo pagrindai konspektas
Marketingo pagrindai. Apibūdinkite , kas yra marketingas. Marketingo vadybos uždavinys. Kokios yra pagrindinės marketingo sąvokos Poreikis. Marketingo sistema. Marketingo vadyba. Marketingo vadybos tikslas. Kas yra verslo orientacija Verslo ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2015 04 06
Paslaugų marketingas konspektas
Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgsena. Lewin bendrasis elgsenos modelis. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksliai -. Kultūra. Įtakos grupės. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Maslow poreikių piramidė. Vartojimo prekių pirkimo ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2016 01 07
Marketingo konspektai
Tačiau reklamos funkcijos priskyrimas išorinei reklamos agentūrai turi trūkumų: neįmanoma visiškai kontroliuoti reklamos proceso, sumažėja lankstumas, iškyla konfliktai, kai agentūros bando primesti savo darbo metodus, kurių klientas ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 93 puslapiai
2015 03 05
Marketingo strategija ir valdymas
Marketingo strategija ir valdymas. Strateginis ir taktinis planavimas. Taktinio planavimo skirtumai nuo strateginio planavimo. Marketingo planavimo nuoseklumas. Misijos sąvoka. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. SWOT analizė. Išoriniai ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 11 28
Rinkodaros marketingo konspektas
Marketingas. Marketingo tikslas. Verslo marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Kompleksinės marketingo funkcijos. Analitinė. Gamybinė. Realizavimo funkcija. Valdymo ir kontrolės funkcija. Mainai. Vertybė. Mainai. Sąlygos mainams ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2013 10 10
El Verslo kontroliniai klausimai koliokviumui
Kontroliniai klausimai koliokviumui. Kokiomis charakteristikomis pasižymi IRT. Kokie yra pagrindiniai IRT veiksniai sąlygojantys globalizaciją. Kas yra elektroninis verslas ? Kas yra elektroninė komercija ? Kuo elektroninis verslas skiriasi ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 02 21
×