Marketingo kursiniai darbai

466 dokumentai
Pardavimų skatinimas
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pardavimo skatinimo samprata. Pardavimo skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo priemonės. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Ilgalaikio lojalumo siekiančios pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimų skatinimo planavimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 10 25
Marketingo veiklos analizė
„girteka logistics“ analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos analizė. Įmonės marketingo veiklos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 04 20
Marketingo komplekso analizė x įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Marketingo komplekto analizė „x“ įmonėje. Įvadas. Parduotuvės „x“ prekių asortimento tyrimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo organizavimo etapai. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 03 11
Vartotojų pasitenkinimas
Įvadas. Vartotojų pasitenkinimo supratimas. Vartotojų lūkesčiai ir jų įvertinimas. Klientų pasitenkinimo matavimas. Kitų autorių pasitenkinimo tyrimai. Apklausos rezultatų analizė. Tyrimo metodologija
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 puslapiai
2012 10 25
Marketingo komplekso analizė kursinis darbas
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Marketingo kompleksas teoriniu aspektu. Marketingo komplekso samprata. Prekė ir paslauga. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Žmonės. Paslaugų marketingo strategijos. Uab „Revijona“ marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 01
Logistikos procesų vertinimas UAB „Girteka logistics“ įmonės veikloje
Įvadas. Apžvalga teoriniu aspektu. Sandėliavimo vaidmuo logistikos sistemoje. Logistikos procesų valdymas. Transportavimo sistemos reikšmė logistikos procesų valdyme. Strateginis planavimas. Logistikos procesų valdymas Uab „Girteka“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 18
Naujo produkto įvedimo į rinką marketingo planas sviestas tūbelėse
8,7( 3 atsiliepimai )
Tikslai ir uždaviniai. Reziumė. Esamos situacijos analizė. Makroekonominė aplinka. Politinė-teisinė. Technologinė. Socialinė-kultūrinė. Ekonominė. Mikroekonominė aplinka. Klientai. Konkurentai. Tiekėjai-partneriai. Konkurencingumo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 10 25
Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Įvadas. Prekės “Lentyna. 3In1. ” aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų analizė. Ssgg analizė. Prekės pozicionavimas. Marketingo sprendimai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 01 02
Marketingo komplekso analizė Eurokos
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Marketingo komplekso teorinė analizė. Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Prekių paskirstymas. Marketingo valdymas įmonėje. Uab „kosmelita“ šilalės padalinio „eurokos“. Marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 17
MAXIMA marketingo analizė
Įvadas. Maxima lt, Uab charakteristika. Bendros žinios apie bendrovę. Maxima lt, Uab valdymo sistema. Bendrovės personalas. Maxima lt, Uab aplinkos analizė. Maxima lt, Uab ssgg analizė. Bendrovės aplinkos. Rinkos dalyviai ir konkurentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 11 10
Išorinė ir vidinė komunikacija
Įvadas. Teoriniai komunikacijos aspektai. Komunikacijos ir organizacinės komunikacijos apibrėžtys. Organizacijos vidinės komunikacijos samprata (1, 2016) (5, 2016). Verslo organizacijos išorinės komunikacijos struktūra ir procesai(3, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 02 23
Naujos prekės įvedimas į rinką
Įvadas. Prekės (produkto ar paslaugos) aprašymas. Aplinkos ir rinkos analyze. Makroaplinkos veiksnių analyze. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų analyze. SSGG analyze. Prekės pozicionavimas. Marketingo sprendimai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 06 18
Internetinė rinkodara
Internetinė rinkodara. Įvadas. Kas yra internetinė rinkodara ir jos nauda. Internetinės rinkodaros elementai. Į vartotojus orientuota rinkodara. Tinklapio vaidmuo. Verslo vizijos rengimas. Ryšiai su klientais. Elektroninės rinkos ir jų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 02 20
Audimas prekės ženklo tyrimas
Įvadas. „Audimas“ prekės ženklo elementų pristatymas. „Audimas“ prekės ženklo situacijos rinkoje analizė. „Audimas“ pagrindiniai veiklos rodikliai. „Audimas“ konkurentai. „Audimas“ pozicionavimas. „Audimas“ prekės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 05 12
Akropolis marketingo komunikacijos planas
Įvadas. Situacijos analizė ir tikslinė auditorija. Veiklos sfera. Konkurencinė aplinka. Vartotojų segmentavimas. Tikslinė auditorija. Komunikavimo tikslų nustatymas. Pirkėjo pasiruošimo stadijos. Kūrybinė strategija. Komunikavimo kanalo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 17
Konkurentų analizė
Įvadas. Konkurencijos samprata. Rinkos struktūra. Marketingo samprata. Verslo koncepcijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Konkurentų tyrimas. Globalūs (bendrieji) konkurencijos santykiai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 03 07
Strateginis planas Uab „Apranga“
Įvadas. Uab „Apranga“ pristatymas ir veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PEST). Vidinės aplinkos SSGG analizė. Stebėjimo rezultatai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 05 13
Elektroninio verslo modelio analizė
Elektroninio verslo modelio analizė. Įvadas. Socialinio portalo elektroninio verslo modelis. Vartotojų segmentai. Vertės pasiūlymas. Paskirstymo kanalai. Santykiai su vartotojais. Pajamų šaltiniai. Esminiai ištekliai. Esminės veiklos. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 03 28
Įmonės įvaizdžio vertinimas
Uab „x“ įvaizdžio vertinimas: klientų nuomonės tyrimas. Santrauka. Įvadas. Uab „x“ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Įmonės produkto įvaizdis. Įmonės vartotojo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 05 18
Rėmimo kompleksas
Įvadas. Rėmimo politikos samprata. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Tiesioginė rinkodara. Rėmimo vaidmuo rinkodaroje. Rėmimo strategijos formavimas ir valdymas. Faktoriai lemiantys rėmimo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 07 30
Elektroninės parduotuvės marketingo veiklos analizė
Įvadas. Elektroninės parduotuvės marketingo reikšmė ir jo aplinka. Bendra Elektroninės parduotuvės charakteristika. Marketingo vaidmuo įmonės veikloje. Elektroninės parduotuvės mikroaplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 10 14
Marketingo planavimas AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonėje
Įvadas. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis ir taktinis marketingo planavimas. Marketingo planai. Marketingo strategijos kūrimas. Tikslinės rinkos strategija. Paslaugų diferencijavimo strategija. Vidaus marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 14
Rinkodaros plano rengimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 02 09
Kelionių agentūros marketingo planas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kelionių agentūros „zigzag travel“ marketingo aplinkų. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinos analizė. Kelionių agentūros „zigzag travel“ marketingo. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas. Rėmimo veiksmų ir priemonių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 03 10
Marketingo tarptautinėse rinkose sprendimai: IKEA kompanijos atvejis
Įvadas. Ikea charakteristika. IKEA istorija ir struktūra. IKEA veikla ir jos rodikliai. Strateginiai kompanijos ikea tarptautinio marketingo sprendimai. Rinkos segmentavimas ir pozicionavimas. Įėjimo į užsienio rinkas būdų parinkimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2015 04 26
Apple reklamos kampanijų vertinimas
Apple reklamos kampanijos. Reklamos koncepcijų ir metodų grupinis darbas. Įvadas. „apple“ kompanija. Teorinis prekės ženklo pristatymas. Apple ženklo istorija. Reklaminės kampanijos svarba. „apple“ reklamos. „mąstyk kitaip“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 19
Marketingo tyrimas Orlen Lietuva įmonėje
Įvadas. Situacijos analizė ir problemos identifikavimas. Pkn orlen apžvalga. Išorinės aplinkos analizė. „orlen lietuva“ vidinės aplinkos analizė. Parduotuvė stop cafe. Ssgg analizė. Pagrindinės problemos identifikavimas. Tyrimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 04 10
Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų vertinimas Tele2
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų analizės teorinis pagrindimas. Rinkodara. Rinkodara kaip mokslas. Marketingo strategija. Marketingo kompleksas. Prekė (paslauga). Kaina. Paskirstymas (pardavimo vieta). Rėmimas. Uab „Tele2“. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2015 03 05
Statoil marketingo kompleksas ir jo tobulinimas
Įvadas. Degalinės UAB „Lietuva Statoil“ charakteristika. Įmonės marketingo aplinkos. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. SSGG analizė. Tikslinė rinka ir marketingo strategija. Įmonės tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 08 03
Konkurencinis pranašumas
Konkurencinio pranašumo formavimas uab ‘‘finėjas‘‘ įmonėjė. Įvadas. Įmonės konkurencingumo teoriniai aspektai. Įmonės konkurencingumo samprata. Išorinių veiksnių įtaka pramonės įmonių konkurencingumui. Vidinių veiksnių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 04 19
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo