Marketingas (2)

2124 dokumentai
UAB „Vertex“ paslaugų pardavimo skatinimas
Įvadas. Prekių ir paslaugų pardavimo samprata. Pardavimų skatinimo samprata. Pardavimo vieta rinkodaros komplekse. Žinomumo didinimo priemonės. Paslaugų pardavimų skatinimas socialiniuose tinkluose. Pasitikėjimo skatinimo modeliai. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 63 puslapiai
2017 03 09
Akropolis marketingo komunikacijos planas
Įvadas. Situacijos analizė ir tikslinė auditorija. Veiklos sfera. Konkurencinė aplinka. Vartotojų segmentavimas. Tikslinė auditorija. Komunikavimo tikslų nustatymas. Pirkėjo pasiruošimo stadijos. Kūrybinė strategija. Komunikavimo kanalo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 17
Elektroninio verslo modelio analizė
Elektroninio verslo modelio analizė. Įvadas. Socialinio portalo elektroninio verslo modelis. Vartotojų segmentai. Vertės pasiūlymas. Paskirstymo kanalai. Santykiai su vartotojais. Pajamų šaltiniai. Esminiai ištekliai. Esminės veiklos. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 03 28
Integruoto marketingo komunikacijų planas
I. Situacijos analizė ir tikslinė auditorija. Veiklos sfera. Konkurencinė aplinka. Vartotojų segmentavimas. Tikslinė auditorija. Komunikavimo tikslai. Kūrybinė strategija. Komunikavimo kanalai. Komunikavimo biudžetas. Komunikavimo ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2012 11 28
Internetinis marketingas internete
Įvadas. Internetinio ir paprasto marketingo skirtumai. Internetinis marketingas orientuotas į asmenį. Internetinis marketingas orientuotas į tikslinį vartotoją pagal jo pomėgius arba užsiėmimus. E marketingo tikslai. Internetinio marketingo ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 10
Rėmimo kompleksas
Įvadas. Rėmimo politikos samprata. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Tiesioginė rinkodara. Rėmimo vaidmuo rinkodaroje. Rėmimo strategijos formavimas ir valdymas. Faktoriai lemiantys rėmimo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 07 30
Marketingo komplekso analizė
Įmonės marketingo komplekso analizė. Įvadas. Marketingo teorijos apžvalga. Marketingo kompleksas. X prekės gyvavimo ciklo stadija (pgc). Kokią kainų strategiją tikslinga taikyti x įmonės produkcijai? Kokie pardavimų skatinimo veiksmai ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 09 30
Rinkodaros analizė ir veiksmų planavimas
Rinkodaros samprata. Rinkodaros principai ir sistema. Rinkodaros dėsniai. Rinkodaros komplekso aplinka. Rinkodaros tyrimai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Rinkodaros analizė. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 08 06
Elektroninės parduotuvės marketingo veiklos analizė
Įvadas. Elektroninės parduotuvės marketingo reikšmė ir jo aplinka. Bendra Elektroninės parduotuvės charakteristika. Marketingo vaidmuo įmonės veikloje. Elektroninės parduotuvės mikroaplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 10 14
Internetinis marketingas referatas
Įvadas. Internetinis marketingas. Skirtumai tarp tradicinio ir internetinio marketingo. Marketingo galimybės internete. Tikslų nustatymas ir strategijos kūrimas. Internetinės svetainės projektavimas ir kūrimas. Paieškos sistemoms ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 05 09
Autoserviso verslo planas ir marketingas
Įvadas. Santrauka. Teoriniai verslo plano reikšmės aspektai. Verslo aprašymas. Įmonės apžvalga. Verslo plėtros tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodara. Rėmimas. Paslaugos aprašymas. ...
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2015 03 27
Marketingo planavimas AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonėje
Įvadas. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis ir taktinis marketingo planavimas. Marketingo planai. Marketingo strategijos kūrimas. Tikslinės rinkos strategija. Paslaugų diferencijavimo strategija. Vidaus marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 14
Topo centras profesinės praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpai tariant, bendrovės „topo centras“ tikslai. Personalo skyriaus veiklos analizė. Uab „topo centras“ padaliniai. „topo centro“ tauragės parduotuvės valdymo struktūra. Įmonės pardavėjo pareiginė instrukcija. Uab ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2012 12 21
Rėmimo priemonių įvertinimas
Įvadas. Rėmimas teoriniu aspektu. Rėmimo sąmprata. Reklama. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Firmos „gieva“ rėmimo priemonių vertinimas. Firmos „gieva“ pristatymas. Reklamos vertinimas. Pardavimo ...
Marketingo analizės, Analizė, 22 puslapiai
2012 11 27
Rinkodaros plano rengimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 02 09
Kelionių agentūros marketingo planas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kelionių agentūros „zigzag travel“ marketingo aplinkų. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinos analizė. Kelionių agentūros „zigzag travel“ marketingo. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas. Rėmimo veiksmų ir priemonių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 03 10
Marketingo tarptautinėse rinkose sprendimai: IKEA kompanijos atvejis
Įvadas. Ikea charakteristika. IKEA istorija ir struktūra. IKEA veikla ir jos rodikliai. Strateginiai kompanijos ikea tarptautinio marketingo sprendimai. Rinkos segmentavimas ir pozicionavimas. Įėjimo į užsienio rinkas būdų parinkimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2015 04 26
Statoil marketingo kompleksas ir jo tobulinimas
Įvadas. Degalinės UAB „Lietuva Statoil“ charakteristika. Įmonės marketingo aplinkos. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. SSGG analizė. Tikslinė rinka ir marketingo strategija. Įmonės tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 08 03
Apple reklamos kampanijų vertinimas
Apple reklamos kampanijos. Reklamos koncepcijų ir metodų grupinis darbas. Įvadas. „apple“ kompanija. Teorinis prekės ženklo pristatymas. Apple ženklo istorija. Reklaminės kampanijos svarba. „apple“ reklamos. „mąstyk kitaip“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 19
Marketingo tyrimas Orlen Lietuva įmonėje
Įvadas. Situacijos analizė ir problemos identifikavimas. Pkn orlen apžvalga. Išorinės aplinkos analizė. „orlen lietuva“ vidinės aplinkos analizė. Parduotuvė stop cafe. Ssgg analizė. Pagrindinės problemos identifikavimas. Tyrimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 04 10
Socialinių tinklų marketingo įtaka įmonės įvaizdžio formavimui
Santrauka. Organizacijos įvaizdžio literatūros analizė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Pagrindiniai įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Socialinių tinklų įtaka marketingui. Socialinių tinklų ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2016 11 07
Rėmimo kompleksas Pardavimo skatinimo priemonės
Įvadas. Teorinė dalis. Rėmimo kompleksas. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Vartotojų skatinimo priemonės. Ilagalikio lojalumo siekiantys pardavimo skatinimo veiksmai. Prekybininkų ...
Marketingo referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 11 28
Internetinis marketingas
Įvadas. Interneto svetainės www.amazon.com analizė. Interneto svetainių www.kaunas.lt ir www.vilnius.lt analizė. Interneto aukcionų www.ebay.com analizė. Tyrimo rezultatai, išvados. Išanalizuotos svetainės ir padarytos geriausio marketingo ...
Marketingo analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 03 28
Konkurencinis pranašumas
Konkurencinio pranašumo formavimas uab ‘‘finėjas‘‘ įmonėjė. Įvadas. Įmonės konkurencingumo teoriniai aspektai. Įmonės konkurencingumo samprata. Išorinių veiksnių įtaka pramonės įmonių konkurencingumui. Vidinių veiksnių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 04 19
Marketingo prekės ženklas Coca cola
Marketingo prekės ženklas. Įvadas. Istorija. „coca-cola“ vertybės. Reklama. „coca-cola“ rūšys. “coca colos” prekės ženklo pozicionavimas lietuvos rinkoje. “coca cola” prekės ženko segmentavimas:.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 04 20
Prekės įvedimo į rinką marketingo programa
Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Naujo produkto (paslaugos) idėjos aprašymas:. Naujo produkto ar paslaugos tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 02 13
Rinkodaros Planas Naujo produkto įvedimas į rinką
Įvadas. Apie įmonę. Naujo produkto - sūrio „Mocarela su prieskoniais“ ypatumų analizė. Naujo produkto įvedimas į rinką. Vartotojų elgsenos naujo sūrio „Mocarela su prieskoniais“ atžvilgiu tyrimo rezultatų analizė. Naujo ...
Marketingo planai, Planas, 16 puslapių
2016 02 24
Rinkodaros veiklos analizė Lietuvos geležinkeliai
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos objektas ir situacija rinkoje. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ tikslinė rinka. Įmonės rėmimo priemonės. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ mikro ir makro ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 07
Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų vertinimas Tele2
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų analizės teorinis pagrindimas. Rinkodara. Rinkodara kaip mokslas. Marketingo strategija. Marketingo kompleksas. Prekė (paslauga). Kaina. Paskirstymas (pardavimo vieta). Rėmimas. Uab „Tele2“. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2015 03 05
Marketingo planas UAB Topo centras
Įvadas. Įmonės Uab „Topo centras“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Strateginę analizę (vizija, misija, tikslai). Įmonės perspektyvų tyrimas. Palankios aplinkybės. Marketingo mikroaplinka. Marketingo makroaplinka. Įmonės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 07
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo