Marketingas (6)

2062 dokumentai
Marketingo komunikacijų planas Coca Cola
Situacijos analizė ir tikslinė auditorija. „Coca-Cola kompanijos“ veiklos apibrėžimas. „Coca-Cola kompanijos“ konkurencinė aplinka. „Coca-Cola kompanijos“ vartotojų segmentavimas. „Coca-Cola kompanijos“ tikslinė auditorija. ...
Marketingo referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 01 05
Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija
Santrauka. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. „n“ įmonės esamos situacijos analizė. „n“ įmonės charakteristika. „n“įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2013 05 20
Pieno Žvaigždės analizė
Įmonės pristatymas. Ab „pieno žvaigždės“ balanso bei pelno nuostolio ataskaitų horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Marketingo analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 11 11
Reklamos priemonių analizė
Įvadas. Reklamos priemonių UAB ,,UNILEVER “ analizė teoriniu požiūriu. Reklamos samprata ir jos reikšmė. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos poveikis vartotojui. UAB ,,UNILEVER“ reklamos ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 26
Rinkodara pasirinktos įmonės analizė
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir jos elementai. Rinkodaros tyrimas ir analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Konkurentų analizė. Vartotojo elgesio faktoriai. Vartotojo prototipas. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Rėmimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 03 16
UAB Kesko Senukai Lithuania marketingo komplekso elementų analizė
Įvadas. Marketingo komplekso sudėtis. Tradicinio marketingo komplekso elementai. Marketingo komplekso funkcijos. Marketingo komplekso išplėtimas. Prekės samprata marketinge. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Kainos politika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 01 25
Kelionių centras megaturas pozicionavimas turizmo paslaugų rinkoje
Įvadas. Literatūros šaltinių, įmonės pozicionavimo klausimais,teorinė analizė. Turizmo samprata. Imonės pozicionavimas. Produkto pozicija. Uab ,,megaturas“ pozicionavimas turizmo paslaugų rinkoje. Kelionių centras „megaturas“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 02 15
Naujo produkto įvedimas į rinką kursinis
Įvadas. MŪSŲ PREKĖ. Makroaplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. SSGG (SWOT) analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 20
Prekės ženklo „Drogas“ rinkodaros priemonių tobulinimo planas
Įvadas (1-1) ,Prekės ženklas Konkurentai. Rinkodaros strategijos parengimas. Rinkos segmentavimas (Bandomoji rinkodara (Kiekybinio „Drogas“ tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė. Prekės įvedimas į rinką ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 01 17
Transporto ir logistikos įmonės Marketingo planas
Įvadas. Transporto ir logistikos įmonės apžvalga. X įmonės pristatymas. „Vivatrans“ įmonės konkurentai. „Vivatrans“ įmonės tikslinė rinka. „Vivatrans“ įmonės marketingo kompleksai (prekė, kaina, paskirstymas, rėmimas). ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 01 19
Uab Samsonas įmonės asortimento analizė
Uab„samsonas“ įmonės asortimento analizė. Įvadas. Uab „samsonas“. Uab „samsonas“ asortimento analizė. Marketingo makroaplinkos veiksniai. Uab „samsonas“ produkcijos vartotojai. Trumpas uab „samsonas“ įmonės. P ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2013 03 11
Viešbučio marketingo tyrimas
Marketingo samprata. Turizmo marketingo aplinka. Mikroaplinka. Viešbučio marketingo analizė. Misija. Marketingo situacija. Viešbučio makroaplinka. Konkurencinė aplinka. Marketingo strategija. Marketingo tikslai. Strategijų formulavimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 05 13
Kavinės rinkodaros planas
Įvadas. Išorės veiksnių analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Vidaus veiksnių analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Gaminama produkcija ir teikiamos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 08
Marketingas viešajame sektoriuje, rinkos segmentavimas ir pozicionavimas
Turinys. Įvadas. Marketingas. Segmentavimas. Rinkos taikinių nustatymas. Pozicionavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 05 15
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais. (uab „ingman ledai“ pavyzdžiu). Įvadas. Prekyba ledais ir jos plėtojimo problemos. Marketingo organizavimas, plėtojant prekybą ledais. Ledų rinkos ypatumai. Ledų gamintojai ir prekių ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2013 05 20
Marketingo strategijos rengimas UAB „Coca-Cola“
Įvadas. Marketingo strategijos rengimo teoriniai aspektai. Marketingo strategijos samprata. Situacijos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Vidinė aplinkos analizė. Marketingo komplekso ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 05 31
Marketingo tyrimų ataskaita remiantis Pigu.lt internetine parduotuve
Įvadas. Teorinė/Probleminė dalis. Sprendžiamos problemos pristatymas. Marketingo tyrimų taikymo aktualumo pagrindimas. Marketingo tyrimų sąvoka. Marketingo tyrimų paskirtis ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė. Taikomų marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2017 11 19
Reklama ir jos poveikis vartotojui
Įvadas. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos priemonės. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos ryšys su vartotoju. Reklamos reikšmė vartotojui. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Praktinė dalis. Situacijos analizė. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 14
Rinkodara asortimento analizė UAB „Biržų duona“
?vadas. Rinkodaros svarba Uab „Biržų duona“ veiklai. Uab „Biržų duona“ asortimento analizė. Uab „Biržų duona“ situacijos rinkoje analizė. Bendro pobūdžio klausimai. Demografinio pobūdžio klausimai. Psichografinio pobūdžio ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 02 21
Ryšiai su vartotojais: vartotojo pasitenkinimas, kokybė, vertė ir paslaugos
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ryšiai su vartotojais vartotojo pasitenkinimas, kokybė, vertė ir paslaugos kaip perspektyvi ekonominiu atžvilgiu tyrimų sritis. Ryšių su vartotojais samprata. Vartotojų pasitenkinimas. Teikiamų paslaugų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 03 26
APB Apranga įmonės marketingo veiklos planavimas (2)
Įvadas. Verslo įmonės marketingo planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Marketingo aplinkos elementai. Tikslinės rinkos segmentavimas. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. AB „Apranga“ pristatymas. Įmonės ...
Marketingo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 12
E-marketingas ir e-rinkodara
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo samprata ir evoliucija. Elektroninis marketingas. Elektroninio marketingo samprata. El. marketingo atsiradimo veiksniai. Informacijos prieinamumas. Užsakymo įforminimas. Apmokėjimas. ...
Marketingo referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 01 05
Prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Prekės „picglasses“ įvedimo į rinką marketingo sprendimai. Įvadas. Prekės (produkto ar paslaugos) aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 20
Rinkodara praktika
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie UAB „Altechna“. Altechna įmonių grupės nariai. Pasiekimai ir narystės. Altechna ISO 9001 sertifikatas. AUB “Altechna” organizacinė valdymo struktūra. Darbo sauga. Pareigybiniai nuostatai. Rinkodara. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 42 puslapiai
2014 03 27
Rinkodaros komplekso analizė (2)
Įvadas. Rinkodaros samprata. Rinkodaros komplekso analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Firmos rinkodaros komplekso analizė. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 03 16
Ryanair makroaplinkos analizė
Įvadas. Marketingo aplinka ir jos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo aplinkos analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 08 15
Tinklapio vertinimas
Interneto svetainės parduotuvės varle.lt vertinimas ir palyginimas su konkurentais. Įvadas. Varle. Lt įmonės pristatymas. Pagrindinių įmonės konkurentų identifikavimas. Konkurentų tinklapių kokybės vertinimas pagal M. Frassnacht ir Koese ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 12 17
„MacDonald‘s“ restoranų tinklo klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
Įvadas. Charakteristika. Klientų aptarnavimo kokybės kriterijai. Komunikacijos vaidmuo aptarnaujant. Praktinė dalis. Restoranų duomenų analizė. Restoranų lankomumas per mėnesį. Svarbiausi aptarnavimo kokybės aspektai. Respondentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 03 24
Kavos marketingas analizė
Įvadas. Kavos „lavazza caffe espresso“ apibūdinimas. Kavos „lavazza caffe espresso“ analizė remiantis marketingo komplekso elementu – preke. Prekės lygmuo. Prekė pagal naudojimo būdą. Prekės identifikavimas. Prekių asortimentas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2013 10 01
Marketingo tyrimas arbatų prekyba
Įvadas. Teorinė/probleminė dalis. Praktinė dalis. Makroaplinkos pest analizė. Misija, vizija ir tikslai. „x“ pozicionavimo žemėlapis. Mikroaplinkos subjektų swot analizė. Vartotojo apibūdinimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 25
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo