Marketingas (6)

1832 dokumentai
Socialinės reklamos komunikacinis poveikis vartotojui
Socialinės reklamos komunikacinio poveikio vartotojui vertinimo aktualumas ir problematika. Teoriniai socialinės reklamos komunikacinio poveikio vartotojui aspektai. Socialinės reklamos esmė , paskirtis ir funkcijos. Socialinės reklamos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 02 05
Kavinės rinkodaros planas
Įvadas. Išorės veiksnių analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Vidaus veiksnių analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Gaminama produkcija ir teikiamos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 08
Kavos marketingas analizė
Įvadas. Kavos „lavazza caffe espresso“ apibūdinimas. Kavos „lavazza caffe espresso“ analizė remiantis marketingo komplekso elementu – preke. Prekės lygmuo. Prekė pagal naudojimo būdą. Prekės identifikavimas. Prekių asortimentas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2013 10 01
Marketingas viešajame sektoriuje, rinkos segmentavimas ir pozicionavimas
Turinys. Įvadas. Marketingas. Segmentavimas. Rinkos taikinių nustatymas. Pozicionavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 05 15
Marketingo tyrimas arbatų prekyba
Įvadas. Teorinė/probleminė dalis. Praktinė dalis. Makroaplinkos pest analizė. Misija, vizija ir tikslai. „x“ pozicionavimo žemėlapis. Mikroaplinkos subjektų swot analizė. Vartotojo apibūdinimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 25
Reklamos priemonių analizė
Įvadas. Reklamos priemonių UAB ,,UNILEVER “ analizė teoriniu požiūriu. Reklamos samprata ir jos reikšmė. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos poveikis vartotojui. UAB ,,UNILEVER“ reklamos ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 26
Rėmimo priemonės
Įvadas. Rėmimo priemonės teoriškai. Rėmimo samprata ir komunikacija. Rėmimo tikslai ir biudžetas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Populiarumas. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. Rėmimo priemonės Uab ,,palink“ įmonėje. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 04 26
Rinkodara pasirinktos įmonės analizė
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir jos elementai. Rinkodaros tyrimas ir analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Konkurentų analizė. Vartotojo elgesio faktoriai. Vartotojo prototipas. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Rėmimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 03 16
UAB Kesko Senukai Lithuania marketingo komplekso elementų analizė
Įvadas. Marketingo komplekso sudėtis. Tradicinio marketingo komplekso elementai. Marketingo komplekso funkcijos. Marketingo komplekso išplėtimas. Prekės samprata marketinge. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Kainos politika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 01 25
Viešbučio marketingas
Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams ...
Marketingo referatai, Referatas, 39 puslapiai
2012 03 02
Naujo produkto kūrimas
Įvadas. Makroekonomikos veiksnių analizė. Gmt įmonės marketingo makroaplinkos. Rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Gmt įmonę įtakojantys segmentai ir jų analizė. Tikslinės rinkos segmentas. Tikslinės rinkos apimtis ir ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 03 19
Pieno Žvaigždės analizė
Įmonės pristatymas. Ab „pieno žvaigždės“ balanso bei pelno nuostolio ataskaitų horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Marketingo analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 11 11
Prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Prekės „picglasses“ įvedimo į rinką marketingo sprendimai. Įvadas. Prekės (produkto ar paslaugos) aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 20
Rinkodara praktika
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie UAB „Altechna“. Altechna įmonių grupės nariai. Pasiekimai ir narystės. Altechna ISO 9001 sertifikatas. AUB “Altechna” organizacinė valdymo struktūra. Darbo sauga. Pareigybiniai nuostatai. Rinkodara. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 42 puslapiai
2014 03 27
Rinkodaros komplekso analizė (2)
Įvadas. Rinkodaros samprata. Rinkodaros komplekso analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Firmos rinkodaros komplekso analizė. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 03 16
Ryanair makroaplinkos analizė
Įvadas. Marketingo aplinka ir jos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo aplinkos analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 08 15
Tinklapio vertinimas
Interneto svetainės parduotuvės varle.lt vertinimas ir palyginimas su konkurentais. Įvadas. Varle. Lt įmonės pristatymas. Pagrindinių įmonės konkurentų identifikavimas. Konkurentų tinklapių kokybės vertinimas pagal M. Frassnacht ir Koese ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 12 17
„MacDonald‘s“ restoranų tinklo klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
Įvadas. Charakteristika. Klientų aptarnavimo kokybės kriterijai. Komunikacijos vaidmuo aptarnaujant. Praktinė dalis. Restoranų duomenų analizė. Restoranų lankomumas per mėnesį. Svarbiausi aptarnavimo kokybės aspektai. Respondentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 03 24
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais. (uab „ingman ledai“ pavyzdžiu). Įvadas. Prekyba ledais ir jos plėtojimo problemos. Marketingo organizavimas, plėtojant prekybą ledais. Ledų rinkos ypatumai. Ledų gamintojai ir prekių ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2013 05 20
McDonalds referatas
McDonald istorija. McDonald Lietuvoje. Faktai apie McDonald. McDonald ir naujosios Technologijos. Restoranų tiekiama produkcija.
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 06 02
Parduotuvės marketingo tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo planas. Tyrimo metodika. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas. Duomenų analizavimas. Rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2014 01 11
Reklama ir jos poveikis vartotojui
Įvadas. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos priemonės. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos ryšys su vartotoju. Reklamos reikšmė vartotojui. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Praktinė dalis. Situacijos analizė. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 14
Rinkodaros verslo planas UAB Rūta
Įvadas.Uab „rūta“ misija. Uab ,,rūta“ rinkodaros tikslai. Uab ,,rūta“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros makroaplinkos analizė. Uab „rūta“ tikslinė rinka ...
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2016 12 07
Strateginis valdymas AB Lietuvos draudimas
Įvadas. Draudimas ir jo reikšmė žmonių gyvenime. AB „Lietuvos draudimas“. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Vidinės aplinkos analizė. Strateginės rekomendacijos. Išvados ir pasūlymai. Naudota literatūra.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 11 12
Interneto svetainės rėmimo planas
Įvadas. Rėmimo veiksmai. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene (populiarinimas). Pardavimų skatinimas internetiniame portale. Uab „Almoro” charakteristika. Uab „Almoro“ rėmimo veiksmų apžvalga. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2015 05 12
Kaimo turizmo sodybos marketingo planas
Verslo aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos tyrimo išvados. Rinkos dydis. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo ...
Marketingo planai, Planas, 26 puslapiai
2013 10 16
Marketingas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės Uab „Palink“ apibūdinimas. Įmonės marketingo veikla. marketingo komplekso elementai. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Marketingo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. „Uab palink“ logistikos skyriaus ...
Marketingo analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 03 10
Marketingo makroaplinkos analizė Orlen Lietuva
Įvadas. Marketingo makroaplinkos samprata. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Ab „orlen lietuva“ marketingo makro aplinka. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. AB ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 02 16
Marketingo veiksnių analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Marketingo veiksnių teoriniai aspektai. Marketingo samprata ir atsiradimo priežastys. Marketingo aplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo komplekso ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2015 01 10
Prekinio ženklo "Nike" analizė
Turinys. Įvadas. Prekės analizė. Prekės ženklo koncepcija. Reklamos strategija “Nike flyknit”. Išvados.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 02 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema