Marketingas (61)

2062 dokumentai
Marketingo planas prekės ženklo „Tundra“ žinomumo didinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Makro aplinkos apžvalga. Rinkos apžvalga. Įmonės vidinės aplinkos tyrimas misija, vizija, strateginiai tikslai. Įmonės marketingo komplekso analizė. Produktas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Konkurencinės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 12 20
Marketingo planas: APB apranga
„ APB Apranga “. Pasirinkite įmonę , aprašykite jos veiklą. Apibrėžkite įmonės misiją Nustatykite įmonės tikslus ir uždavinius. Pagrindiniai įmonės konkurentai. Įmonės pavadinimas Stirpiosios įmonės savybės. Prekės bei ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 03 11
Marketingo prekės analizė Išmaniosios svarstyklės
Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. „Ihealth hs5“ prekės charakteristika. Specifikacija. „Ihealth hs5” svarstyklių rinka. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu. „IHealth HS5” Rėmimo veiksmai. „IHealth HS5” ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 06 16
Marketingo principai įmonėje
Įmonė savo veikloje naudoja šias Marketingo strategijas. Įmonės rinkos segmentai ir paslaugos jiems. Išanalizavus rinką, konkurentų pasiūlą ir klientų poreikius siūlome naują Energetinio sertifikavimo paslaugą. Atlikus tyrimą apie ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2016 04 01
Marketingo principų egzamino konspektas
Kas yra brandas. Bendrinis prekės vardas. Bendrinis prekės pavadinimas. Prekybininko suteiktas vardas. Grupinis prekės vardas. Individualus prekės vardas. Dvigubas prekės vardas. Naujas produktas pasauliniu lygiu. Nauja prekių grupė. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 11 26
Marketingo projektas: gėlių programėlė
Gėlių pristatymas „Flores“. Įvadas. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Mokslinė - technologinė aplinka. Technologinės pažangos spartėjimas. Neribotos naujovių galimybės. Vartotojai. Konkurentai. Ssgg analizė. Produkto ir ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2019 04 30
Marketingo psichologija
Marketingo Psichologija. -Tikslas. Supažindinti su marketinge naudojamais psichologiniais metodais. Uždaviniai. Atskleisti spalvos daromą įtaką reklamos poveikiui Supažindinti su reklamos padėties svarba marketinge. „Marketingo tikslas ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 11 26
Marketingo samprata ir ryšiai su kitais mokslais konspektas
Marketingo samprata ir ryšiai su kitais mokslais. Svajonės , poreikiai , norai ir paklausa. Aštuonios paklausos būsenos. Mainai ir sandoriai. Mainams įvykti reikalingos sąlygos. Marketingo vaidmuo šalinant atotrūkius tarp gamintojų ir ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 12 12
Marketingo situacijų analizė: komplekso elementai
Marketingo situacijų analizė komplekso elementai. Svarbiausias tikslas sukurti ir platinti aplinkai saugų produktą kurį norėtų įsigyti mažmeninės ir stambesnės įmonės. Strategija pastatyti įrenginius vietose gaminančius pakavimui ...
Marketingo analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 03 11
Marketingo specialisto profesija
Marketingo specialisto darbas. Marketingo specialisto darba- jis išsiaiškinęs tikslinės auditorijos poreikius. Nors marketingo specialistai iš esmės turi žinių kiekvienoje iš šių sričių. Taigi kokias turi turėti savybes marketingo ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 02 06
Marketingo straipsnio analizė Marketingo išlaidų mažinimo efektas post-recesiniu laikotarpiu
Įvadas. Post-recesinio vartotojo paveikslas. Post-recesinio periodo marketingo veiksmai ir jų planavimo metodika. Marketingo biudžetas post-recesiniu laikotarpiu Lietuvos ir užsienio rinkų patirtis. Išvados. Santrauka.
Marketingo analizės, Analizė, 7 puslapiai
2014 09 19
Marketingo strategijos konspektas
Tikslinės rinkos pasirinkimas. Pozicionavimo būdo pasirinkimas pozicionuoti galima pagal. Atskirų marketingo komplekso elementų funkcinių strategijų pasirinkimas 4P. Įmonės konkurencinė pozicija. Geografinis įmonės veiklos mastas. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 11 22
Marketingo strategijų palyginimas informacinių technologijų kompanijose
Įvadas. Pasirinktos įmonės. Apple. Google. Microsoft. Pasirinktos ekonominės veiklos PEST verslo aplinkos aktualijų pavyzdžiai. Socialinis marketingas. Kainodaros palyginimas. Paskirstymo palyginimas. Rėmimo komplekso elementų ...
Marketingo referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 05
Marketingo tyrimas įmonėje UAB „Kosmelita“
Įvadas. UAB,,Kosmelita“ charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės misija. Veiksniai įtakojantys Rokiškio mieste veikiančios ,,Eurokos“ parduotuvės veiklą. Makro aplinka. Mikro aplinka įtakojanti UAB,,Kosmelita“ veiklą. Rinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 10 18
Marketingo veiklos planavimas AB „Lietuvos geležinkeliai“
Marketingo veiklos planavimas AB „Lietuvos geležinkeliai“. Įvadas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos apžvalga. „Lietuvos geležinkelių“ grupės strategija (misija, vizija, tikslai„Lietuvos geležinkelių“ grupės strategija ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 03 05
Marketingo ypatybės ir socialinės medijos
Dot com aukos ir ne aukos. Marketingo praeitis Web. Marketingas šiandien vakar Web. Socialinės medijos bumas nuo. Sėkmės istorija Sėkmės istorija Pasaulinės tendencijos Pasaulinės tendencijos Pasaulinės tendencijos Kas keičiasi? ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2020 01 12
MARQUEE situacijos analizė
Marquee. 2003 metais Tepperberg‘as ir Strauss‘as išsinuomoję seną. Tepperberg’ui ir Strauss’ui. 232m2 kabareto salė, kurios lubos buvo 4,5m. 139 m2 patalpoje antrame aukšte virš kabareto yra. M2 ložė (Tepperberg‘as ją vadino ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 03
Merkevarebygging
Den hjelper mennesker mye enklere og mer nøyaktig velge blant de mange alternativene. Ved å bruke et bestemt merkevare , dannes det et personlig bildet. Merkevarebygging skaper merverdi. Merkevarebygging skaper gratis reklame. Den skaper ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 03 14
Metinis reklamos planas darželiui
Kaina be pvm. Radijo stotis ,, Laluna’’. Reklaminis stendas automagistralėje Kaunas – Klaipėda. Klaipėdos miesto viešųjų autobusų pilnai apklijuotas galas. Mobilūs stendai vaikų žaidimų kambariuose Klaipėdoje 120x200 cm. Kaina ( ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2020 02 19
Modernios organizacijos veiklos strategija
Modernios organizacijos veiklos strategija. Marketingo strategija. Tai nuosekliai išdėstytų ir tarpusavyje suderintų marketingo veiksmų visuma. Ryanair. Lietuvoje Vilniuje – 23,28%, Kaune – 88,93%. Tiksliniai vartotojai. Kiekybinis ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 10 14
National competitive advantage (Portes Diamond)
International marketing national competitive advantage porte ‘ s diamond. Porter’s Theory of Competitive Advantage. National Competitive Advantage Theory. Factor Conditions. Demand Conditions. Related and Supporting Industries. List of ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 26
Naudotų automobilių rinkos analizė
Įvadas. Teorinė rinkos apibrėžties analizė. Mikroaplinka ir makroaplinka. Tikslinė rinka. Rinkos tyrimai. Marketingo kompleksas. Naudotų automobilių rinkos analizė. Naudotų automobilių rinkos apibrėžties analizė. Naudotų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2020 05 11
Naujienų portalas „Delfi“: reklaminiai skydeliai
Įvadas. Objekto charakteristika. Organizacijos aplinkos. Organizacijos tikslinės rinkos nustatymas (segmentavimas). Produktas. Rėmimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 09 17
Naujo prekės ženklo valdymas
Įvadas. Analizė. Naujo prekės ženklo aprašymas. Konkurencinė analizė. Tikslinių vartotojų apibūdinimas. Prekės ženklo pozicionavimas. Prekės ženklo elementų nustatymas. Prekės ženklo įvedimo į rinka proceso numatymas. ...
Marketingo referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 02 26
Naujo produkto idėja
Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Pagalvės sudėtis.
Marketingo aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 01 05
Naujo produkto intelektinės nuosavybės apsaugojimas
Įvadas. Idėjos atranka. Potencialių idėjų pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos atranka. „Home light cinema” apibūdinimas. Produkto trumpas aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. „Home light ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 02 28
Naujo produkto kūrimas skaidrės
Naujo produkto kūrimas. Įmonės verslo aplinkos vertinimas. Įmonės vidinės aplinkos verslo vertinimas. Įmonės technologinio proceso pristatymas. Naujo produkto (paslaugos) kūrimas. Naudos pirkėjui nustatymas. Produkto (paslaugos) ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 05 11
Naujos įmonės pristatymas: ledainė
Ledainė „Puremi“. Apie įmonę. Įkurta 2012 m. Produktai. Platus ledų be laktozės asortimentas (su kokosų/migdolų/sojų pienu. Franšižė. Partneriams siūlomas išskirtinis „Brandas“ „Puremi“ ledainėse ledai ir gėrimai ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 03 31
Naujos pieno rūšies įvedimas į rinką
Pagrindas. Reklaminiai tikslai. Stiprybės ir silpnybės. Kampanijos reikalavimai. Tikslinė auditorija. Pagrindiniai konkurentai. Norimas prekės ženklo pozicionavimas. Kampanijos, prekės ženklai. Prekės ženklo įvaizdis.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 03 27
Naujos prekės analizė
@BodySculptor. @BodySculptorPro. Kaip naudotis @BodySculptor internete. Kaip naudojamas @BodySculproPro sveikatingumo centruose. Aprašymas. Makroaplinkos veiksnių analizė. Ekonominė - konkurencinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 07 02
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo