Marketingas (7)

1888 dokumentai
Interneto svetainės rėmimo planas
Įvadas. Rėmimo veiksmai. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene (populiarinimas). Pardavimų skatinimas internetiniame portale. Uab „Almoro” charakteristika. Uab „Almoro“ rėmimo veiksmų apžvalga. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2015 05 12
Marketingas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės Uab „Palink“ apibūdinimas. Įmonės marketingo veikla. marketingo komplekso elementai. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Marketingo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. „Uab palink“ logistikos skyriaus ...
Marketingo analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 03 10
Marketingo makroaplinkos analizė Orlen Lietuva
Įvadas. Marketingo makroaplinkos samprata. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Ab „orlen lietuva“ marketingo makro aplinka. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. AB ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 02 16
Prekinio ženklo "Nike" analizė
Turinys. Įvadas. Prekės analizė. Prekės ženklo koncepcija. Reklamos strategija “Nike flyknit”. Išvados.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 02 17
Reklamos esmė ir jos nešikliai
Įvadas. Reklamos sąvoka. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir jo nešikliai. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai. Reklamos ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 07 30
Įmonės Saldva asortimento vertinimas
Įvadas. Asortimentas teoriniu aspektu. Asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimas. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai. Uab “Saldva“ asortimento formavimo ypatumai. Įmonės charakteristika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 04 26
Lietuviškos prekės įvedimas į rinką
Marketingo planai pagal skirtingus autorius. Marketingo planas pagal G. Drummond, J. Ensor „Introduction to Marketing Concepts. Marketingo planas, remiantis Birutės Alborovienės „Prekybos marketingas“. Marketingo planas pagal Michael J. ...
Marketingo analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 08 08
Marketingo aplinkos analizė AB „Klaipėdos kartonas“ įmonėje
Įvadas. Ab „Klaipėdos kartonas“ ir informacijos šaltinių apžvalga. Ab „Klaipėdos kartonas“ marketingo aplinkų analizė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjo analizė. Tiekėjo analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Gamtos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 01 21
Marketingo konspektas pasiruošimas egzaminui
Marketingo esmė. Kas yra marketingas? Markėtingo apibrėžimas. Marketing subjektai ir funkcionavimo aplinka. Marketing aplinka. Marketing strategijos. Verslo vieneto strategija. Funkcinė strategija. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2014 03 27
Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Marketingo esmė. Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pardavimo pelningumo rodikliai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 05 06
Naujo produkto įvedimas į rinką kursinis
Įvadas. MŪSŲ PREKĖ. Makroaplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. SSGG (SWOT) analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 20
Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija
Santrauka. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. „n“ įmonės esamos situacijos analizė. „n“ įmonės charakteristika. „n“įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2013 05 20
Produkto reklama Vilniaus duona
Įvadas. Pasirinkto objekto charakteristika. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos nešikliai. Žinutės formatas. Pardavimų skatinimas. Asmeninins pardavimas. Ryšiai su visuomene / populiarinimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 11 19
Rinkodaros planavimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo aspektai. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab „X” įmonės rinkodaros aplinkos. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 16
Strateginio marketingo planavimas Moki Veži įmonėje
Santrauka. Įvadas. Kas yra marketingas? Strateginis marketingo planavimas. Apibrėžimai ir sąvokos. Pirkėjų poreikių analizė. Pirkimą skatinančios priemonės. Prekių asortimentas. Prekių kainos. Kainų rūšys. Pagrindinės kainų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 07 09
Tinklinis marketingas
Įvadas. Tinklinis marketingas. Tinklinio marketingo tiesos ir paslaptys. Tinklinio marketingo verslas. Esminiai tinklinio marketingo faktai. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Mlm versle yra sąvoka „pavėluotas ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 03 10
Vilniaus duona analizė
Marketingas viešajame sektoriuje. ,,Vilniaus duona‘‘. Trumpa informacija apie įmonę veiklos pobūdis,produktai, įmonės rūšis (pav. AB, UAB viešoji įstaiga, biudžetinė org. Trumpa istorija. Įmonės makroaplinka ekonominė, ...
Marketingo analizės, Analizė, 8 puslapiai
2014 05 30
Asortimento formavimas UAB Palink
Asortimento formavimas „ Uab palink “ įpatumai. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Asortimento formavimas teoriniu aspektu. Prekių asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento politiką ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 29
Internetinės reklamos analizė
Reklamos esmė. Reklamos savybės. Reklamos priemonės. Internetinė reklama. Internetinės reklamos privalumai ir trūkumai. Interneto vartotojai. Reklamos skleidimo internete priemonės. Įvairių kultūros sričių analizė. Kauno valstybinis ...
Marketingo referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 07 09
Klientų aptarnavimas Klientų aptarnavimo kokybė
Praktikoje klientų aptarnavimo sąvoka suprantama kaip. Gero aptarnavimo pavyzdys Darbo vieta. Aptarnaujančių darbuotojų išvaizda. Darbuotojo profesinės savybės. Elgesio būdas ir požiūris į klientą. Produkto pateikimas klientui. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 02 23
Lietuvos šokolado rinkos analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis. Rinkos kaštų struktūra. Rinkai būdinga paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. ...
Marketingo analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 12 10
Marketingo komplekso analizė Samsung
Įvadas. Samsung ,,galaxy gear“ laikrodžio charakteristikaamsung“. Išmaniojo laikrodžio samsung ,,galaxy gear“ rinkos segmentavimas. Segmentavimas pagal pirkėjo išorinius požymius. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės ...
Marketingo analizės, Analizė, 19 puslapių
2013 12 09
Transporto ir logistikos įmonės Marketingo planas
Įvadas. Transporto ir logistikos įmonės apžvalga. X įmonės pristatymas. „Vivatrans“ įmonės konkurentai. „Vivatrans“ įmonės tikslinė rinka. „Vivatrans“ įmonės marketingo kompleksai (prekė, kaina, paskirstymas, rėmimas). ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 01 19
Viešbučio marketingo aplinkos analizė
Įvadas. Viešbučio „kaunas” marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pozicionavimas pagal parduodamų paslaugų įvairovę. Pozicionavimas pagal kainą. Viešbučio „kaunas“ marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 11 09
Facebook reklamos poveikis vartotojui
Facebook atsiradimas. Reklamos samprata ir esmė. Svarbiausi reklamos įvykiai, istorija. Reklamos teisinis reglamentavimas. Pirmas įspūdis reklamoje. Elektroninės prekybos pergalė. Facebook reklama. Apklausa.
Marketingo referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 04 15
Internetinio skaitmeninės fotografijos produkto marketingo priemones
Įvadas. Internetinis marketingas ir skaitmeninė fotografija. Internetinis marketingas. Internetinio marketingo samprata. Internetinio marketingo 5Ss modelis. Internetinio marketingo priemonės. Tradicinio ir e-marketingo skirtumai. Tradicinės ir ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2016 08 01
Marketingo tyrimas Drogas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. „DROGAS“ plėtra. UAB „DROGAS“ vizija. UAB „DROGAS“ misija. UAB „DROGAS“ tikslai. Įmonės marketingo aplinkos ir vidaus veiksnių analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 01 16
Šokoladinė verslo projektas
Santrauka. Įranga ilgalaikis turtas. Verslo aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Vidinė aplinka. Konkurentai. Vartotojas. Valymo ir higienos priemonės. Receptūros. Karštas juodas šokoladas. ...
Marketingo projektai, Projektas, 20 puslapių
2016 08 05
Tele2 ir Omnitel reklamos kampanijos
Uab „TELE2“ ir konkurentės Uab „OMNITEL“Reklamos kampanija. Apie Uab „Tele2“. Uab „TELE2“ reklamos kampanijos. Uab „Tele2“. Reklama televizijoje. Metas reklamų peržiūrai. Reklama internete. Išorinė reklama (lauko). Vitrina. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 07 02
Topo centras praktikos ataskaita
Įvadas. Valdymas. Įmonės padaliniai. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimo procesas uab „topo centras“ tauragės parduotuvėje. Įmonės pardavėjo pareiginė instrukcija. Marketingas. Konkurentai. Marketingo ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 12 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo