Marketingas (7)

1832 dokumentai
Reklamos esmė ir jos nešikliai
Įvadas. Reklamos sąvoka. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir jo nešikliai. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai. Reklamos ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 07 30
Įmonės Saldva asortimento vertinimas
Įvadas. Asortimentas teoriniu aspektu. Asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimas. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai. Uab “Saldva“ asortimento formavimo ypatumai. Įmonės charakteristika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 04 26
Marketingo komunikacijų planas Coca Cola
Situacijos analizė ir tikslinė auditorija. „Coca-Cola kompanijos“ veiklos apibrėžimas. „Coca-Cola kompanijos“ konkurencinė aplinka. „Coca-Cola kompanijos“ vartotojų segmentavimas. „Coca-Cola kompanijos“ tikslinė auditorija. ...
Marketingo referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 01 05
Marketingo konspektas pasiruošimas egzaminui
Marketingo esmė. Kas yra marketingas? Markėtingo apibrėžimas. Marketing subjektai ir funkcionavimo aplinka. Marketing aplinka. Marketing strategijos. Verslo vieneto strategija. Funkcinė strategija. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 63 puslapiai
2014 03 27
Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Marketingo esmė. Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pardavimo pelningumo rodikliai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 05 06
Naujo produkto įvedimas į rinką kursinis
Įvadas. MŪSŲ PREKĖ. Makroaplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. SSGG (SWOT) analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 20
Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija
Santrauka. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. „n“ įmonės esamos situacijos analizė. „n“ įmonės charakteristika. „n“įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2013 05 20
Naujo produkto pateikimas į rinką
Santrumpų sąrašas. Įvadas. Mūsų prekė. Rinkodaros strategijos parengimas. SSGG analizė. Bandomoji rinkodara. Tyrimas. Prekės įvedimas į rinką. Paskirstymo proceso dalyviai. Pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo strategijos formavimas ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2015 01 05
Produkto reklama Vilniaus duona
Įvadas. Pasirinkto objekto charakteristika. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos nešikliai. Žinutės formatas. Pardavimų skatinimas. Asmeninins pardavimas. Ryšiai su visuomene / populiarinimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 11 19
Rinkodara asortimento analizė UAB „Biržų duona“
?vadas. Rinkodaros svarba Uab „Biržų duona“ veiklai. Uab „Biržų duona“ asortimento analizė. Uab „Biržų duona“ situacijos rinkoje analizė. Bendro pobūdžio klausimai. Demografinio pobūdžio klausimai. Psichografinio pobūdžio ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 02 21
Rinkodaros planavimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo aspektai. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab „X” įmonės rinkodaros aplinkos. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 16
Strateginio marketingo planavimas Moki Veži įmonėje
Santrauka. Įvadas. Kas yra marketingas? Strateginis marketingo planavimas. Apibrėžimai ir sąvokos. Pirkėjų poreikių analizė. Pirkimą skatinančios priemonės. Prekių asortimentas. Prekių kainos. Kainų rūšys. Pagrindinės kainų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 07 09
Vilniaus duona analizė
Marketingas viešajame sektoriuje. ,,Vilniaus duona‘‘. Trumpa informacija apie įmonę veiklos pobūdis,produktai, įmonės rūšis (pav. AB, UAB viešoji įstaiga, biudžetinė org. Trumpa istorija. Įmonės makroaplinka ekonominė, ...
Marketingo analizės, Analizė, 8 puslapiai
2014 05 30
AB Utenos trikotažas ekonominė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. AB ,,Utenos trikotažas” produkcija. Lietuvos drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Drabužių siuvimo sektoriaus analizė. AB „Utenos trikotažas“ ...
Marketingo analizės, Analizė, 25 puslapiai
2015 11 17
Asortimento formavimas UAB Palink
Asortimento formavimas „ Uab palink “ įpatumai. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Asortimento formavimas teoriniu aspektu. Prekių asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento politiką ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 29
Internetinės reklamos analizė
Reklamos esmė. Reklamos savybės. Reklamos priemonės. Internetinė reklama. Internetinės reklamos privalumai ir trūkumai. Interneto vartotojai. Reklamos skleidimo internete priemonės. Įvairių kultūros sričių analizė. Kauno valstybinis ...
Marketingo referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 07 09
Klientų aptarnavimas Klientų aptarnavimo kokybė
Praktikoje klientų aptarnavimo sąvoka suprantama kaip. Gero aptarnavimo pavyzdys Darbo vieta. Aptarnaujančių darbuotojų išvaizda. Darbuotojo profesinės savybės. Elgesio būdas ir požiūris į klientą. Produkto pateikimas klientui. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 02 23
Viešbučio marketingo aplinkos analizė
Įvadas. Viešbučio „kaunas” marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pozicionavimas pagal parduodamų paslaugų įvairovę. Pozicionavimas pagal kainą. Viešbučio „kaunas“ marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 11 09
Lietuviškos prekės įvedimas į rinką
Marketingo planai pagal skirtingus autorius. Marketingo planas pagal G. Drummond, J. Ensor „Introduction to Marketing Concepts. Marketingo planas, remiantis Birutės Alborovienės „Prekybos marketingas“. Marketingo planas pagal Michael J. ...
Marketingo analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 08 08
Marketingo aplinkos analizė AB „Klaipėdos kartonas“ įmonėje
Įvadas. Ab „Klaipėdos kartonas“ ir informacijos šaltinių apžvalga. Ab „Klaipėdos kartonas“ marketingo aplinkų analizė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjo analizė. Tiekėjo analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Gamtos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 01 21
Šokoladinė verslo projektas
Santrauka. Įranga ilgalaikis turtas. Verslo aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Vidinė aplinka. Konkurentai. Vartotojas. Valymo ir higienos priemonės. Receptūros. Karštas juodas šokoladas. ...
Marketingo projektai, Projektas, 20 puslapių
2016 08 05
Tele2 ir Omnitel reklamos kampanijos
Uab „TELE2“ ir konkurentės Uab „OMNITEL“Reklamos kampanija. Apie Uab „Tele2“. Uab „TELE2“ reklamos kampanijos. Uab „Tele2“. Reklama televizijoje. Metas reklamų peržiūrai. Reklama internete. Išorinė reklama (lauko). Vitrina. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 07 02
Topo centras praktikos ataskaita
Įvadas. Valdymas. Įmonės padaliniai. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimo procesas uab „topo centras“ tauragės parduotuvėje. Įmonės pardavėjo pareiginė instrukcija. Marketingas. Konkurentai. Marketingo ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 12 20
APB Apranga įmonės marketingo veiklos planavimas (2)
Įvadas. Verslo įmonės marketingo planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Marketingo aplinkos elementai. Tikslinės rinkos segmentavimas. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. AB „Apranga“ pristatymas. Įmonės ...
Marketingo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 12
Lietuvos šokolado rinkos analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis. Rinkos kaštų struktūra. Rinkai būdinga paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. ...
Marketingo analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 12 10
Marketingas turizmo versle
Įvadas. Bendrieji marketingo bruožai. Turizmo produkto apibūdinimas. Turizmo marketingo priemonės. Turizmo paslaugų reklamai naudojamos tradicinės marketingos priemonės. Turizmo marketingas virtualioje erdvėje. Turizmo vieneto marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 11 24
Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio (anglų) kalba. Įvadas. Personalo mokymo ir ugdymo teoriniai aspektai. Personalo ugdymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo ir ugdymo proceso etapai. Personalo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2016 05 17
Prekių asortimento struktūros formavimas
Įvadas. Asortimento formavimo principai. Asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento formavimo metodai. Asortimento klasifikavimo kriterijai. Asortimento parametrai ir struktūra. Prekių asortimento valdymo esmė. Išvados. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 10 17
Prekių asortimento struktūros formavimas „Maxima“
Įvadas. Bendrieji prekių asortimento struktūros sampratos elementai. Prekės samprata. Prekių asortimento struktūros charakteristika. „Maxima“ asortimento struktūros formavimas. Bendrosios „MAXIMA“ charakteristikos. Pirkėjų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 04 30
Restorano „Basilico“ marketingo strategija
Įvadas. Marketingo strategijos rengimas ir įgyvendinimas – esminė prielaida veiksmingai plėtoti viešojo maitinimo įmonės paslaugas. Šiuolaikiniai požiūriai į viešąjį maitinimą, jo prielaidas ir problemas. Praktinių darbų ir ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2017 04 23
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema