Marketingas (8)

2062 dokumentai
Produkto reklama Vilniaus duona
Įvadas. Pasirinkto objekto charakteristika. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos nešikliai. Žinutės formatas. Pardavimų skatinimas. Asmeninins pardavimas. Ryšiai su visuomene / populiarinimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 11 19
Strateginio marketingo planavimas Moki Veži įmonėje
Santrauka. Įvadas. Kas yra marketingas? Strateginis marketingo planavimas. Apibrėžimai ir sąvokos. Pirkėjų poreikių analizė. Pirkimą skatinančios priemonės. Prekių asortimentas. Prekių kainos. Kainų rūšys. Pagrindinės kainų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 07 09
Vartotojų nuomonės analizė Maxima
Santrauka. Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Identitetas ir įvaizdis. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Išorinis įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Norimo įvaizdžio kūrimas. Kennedy ir įvaizdžio kūrimo modelis. G. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 11 28
Asortimento formavimas UAB Palink
Asortimento formavimas „ Uab palink “ įpatumai. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Asortimento formavimas teoriniu aspektu. Prekių asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento politiką ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 29
Įmonės rinkos analizė
Rinkodaros projektas. Įvadas. Rinkodaros kompleksas. Rinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Tikslinė rinka. Vartotojo elgesys. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 10 26
Internetinės reklamos analizė
Reklamos esmė. Reklamos savybės. Reklamos priemonės. Internetinė reklama. Internetinės reklamos privalumai ir trūkumai. Interneto vartotojai. Reklamos skleidimo internete priemonės. Įvairių kultūros sričių analizė. Kauno valstybinis ...
Marketingo referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 07 09
Restorano „Basilico“ marketingo strategija
Įvadas. Marketingo strategijos rengimas ir įgyvendinimas – esminė prielaida veiksmingai plėtoti viešojo maitinimo įmonės paslaugas. Šiuolaikiniai požiūriai į viešąjį maitinimą, jo prielaidas ir problemas. Praktinių darbų ir ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2017 04 23
Viešbučio marketingo aplinkos analizė
Įvadas. Viešbučio „kaunas” marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pozicionavimas pagal parduodamų paslaugų įvairovę. Pozicionavimas pagal kainą. Viešbučio „kaunas“ marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 11 09
„Varškės sūrelių“ rinkos analizė
„Varškės sūrelių “ rinkos analizė. Įvadas. Varškės sūrelių samprata. Potenciali tikslinė rinka, jos segmentai. Varškės sūrelis – tai saldus desertinis pieno produktas. Glaistyti varškės sūreliai – tai saldus varškės ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 05 02
Coca cola marketingas
Įvadas. Coca cola atsiradimo istorija. Vizija,misija,vertybės. Verslo kryptys ir produktai. Išskirtinumas ir unikalumas. Coca cola marketingas. Kompanijos situocija rinkoje. Marketingo strategija. Socialinė veikla.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 01 24
Facebook reklamos poveikis vartotojui
Facebook atsiradimas. Reklamos samprata ir esmė. Svarbiausi reklamos įvykiai, istorija. Reklamos teisinis reglamentavimas. Pirmas įspūdis reklamoje. Elektroninės prekybos pergalė. Facebook reklama. Apklausa.
Marketingo referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 04 15
Hesburger tyrimas
„hesburger“ restoranų tinklas dabar sukurtas šešiose valstybėse:. „hese „ koncepcijos suomojoje. Su „bonus“ kortele visuomet pigiau. Papildomos nuolaidos „silver", „gold" ir „platinium" lygmenims. Išvados. Literatūros ...
Marketingo esės, Esė, 4 puslapiai
2013 05 18
Marketingo tyrimas Drogas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. „DROGAS“ plėtra. UAB „DROGAS“ vizija. UAB „DROGAS“ misija. UAB „DROGAS“ tikslai. Įmonės marketingo aplinkos ir vidaus veiksnių analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 01 16
Pieno žvaigždės marketingo strategija
Įvadas. Marketingo strategijos parengimas teoriniu aspektu. Marketingo strategijos samprata. Išorinės aplinkos analizė. Pest Porterio 5 jėgų analizė. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros kompleksas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 04 14
Profesionalaus sporto klubo įvaizdžio formavimo ypatumai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Profesionalių sporto klubų įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įvaizdžio kūrimo teoriniai modeliai. Sporto klubų įvaizdžio kūrimo prielaidos. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 89 puslapiai
2017 04 24
Šokoladinė verslo projektas
Santrauka. Įranga ilgalaikis turtas. Verslo aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Vidinė aplinka. Konkurentai. Vartotojas. Valymo ir higienos priemonės. Receptūros. Karštas juodas šokoladas. ...
Marketingo projektai, Projektas, 20 puslapių
2016 08 05
Tele2 ir Omnitel reklamos kampanijos
Uab „TELE2“ ir konkurentės Uab „OMNITEL“Reklamos kampanija. Apie Uab „Tele2“. Uab „TELE2“ reklamos kampanijos. Uab „Tele2“. Reklama televizijoje. Metas reklamų peržiūrai. Reklama internete. Išorinė reklama (lauko). Vitrina. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 07 02
Topo centras praktikos ataskaita
Įvadas. Valdymas. Įmonės padaliniai. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimo procesas uab „topo centras“ tauragės parduotuvėje. Įmonės pardavėjo pareiginė instrukcija. Marketingas. Konkurentai. Marketingo ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 12 20
Uab „Mantinga“ produkcijos tyrimo analizė ir rezultatai
Įvadas. Uab „Mantinga“ pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados. Siūlymai. Naudota literatūra. Priedai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2014 05 15
Įmonės marketingo planas
Marketingo plano apžvalga. Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Svarbiausi išorinės aplinkos veiksniai. Svarbiausi vidinės aplinkos veiksniai. SWOT analizė. Marketingo strategija. Misija. Marketingo tikslai. Tiklsinės rinkos. Šioje dalyje ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 06 12
Marketingas turizmo versle
Įvadas. Bendrieji marketingo bruožai. Turizmo produkto apibūdinimas. Turizmo marketingo priemonės. Turizmo paslaugų reklamai naudojamos tradicinės marketingos priemonės. Turizmo marketingas virtualioje erdvėje. Turizmo vieneto marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 11 24
Marketingo logistika
Įvadas. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos subsistemos. Sandėlių sistema. Atsargų sudarymo sistema. Prekių gabenimo sistema. Prekių laikymo sistema. Informacijos sistema. Marketingo logistikos funkcijos, tikslai, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 06 11
Naujo prekės ženklo pozicionavimas rinkoje
Įvadas. Prekinis ženklas versle teoriniai aspektai. Prekinio ženklo istorija. Prekinio ženklo sąvoka ir funkcijos. Prekinio ženklo strategija. Prekinio ženklo svarba. Prekinio ženklo kūrimas. Prekinio ženklo registravimas ir įvedimas į ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 01 15
Prekių asortimento struktūros formavimas
Įvadas. Asortimento formavimo principai. Asortimento formavimą lemiantys veiksniai. Asortimento formavimo metodai. Asortimento klasifikavimo kriterijai. Asortimento parametrai ir struktūra. Prekių asortimento valdymo esmė. Išvados. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 10 17
Prekių asortimento struktūros formavimas „Maxima“
Įvadas. Bendrieji prekių asortimento struktūros sampratos elementai. Prekės samprata. Prekių asortimento struktūros charakteristika. „Maxima“ asortimento struktūros formavimas. Bendrosios „MAXIMA“ charakteristikos. Pirkėjų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 04 30
Rinkodaros projektinis darbas
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir jo elementai. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Mikroaplinkos elementa. Makroplinkos elementai. Vartotojo elgsena. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo ...
Marketingo projektai, Projektas, 38 puslapiai
2016 04 14
Camelia vaistinės marketingo analizė
Įvadas. Camelia vaistinės pristatymas. Situacijos analizė. Camelia vaistinės veiklos analizė. Įmonės veiklą įtakojantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Problemos identifikavimas. Santykių marketingo nuostatos. Marketingas camelia ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2015 01 29
Grožio salono rinkodara projektas UAB „Grožio oazė“
Grožio salono rinkodara projektas UAB „Grožio oazė“.
Marketingo projektai, Projektas, 18 puslapių
2016 11 26
Kavinės paslaugų pasiūlos tyrimas
Įvadas. Paslaugos samprata, paslaugos savybės, paslaugų pasiūlą įtakojantys veiksniai. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų nematerialumas. Paslaugos neatsiejamumas. Kokybės nepastovumas. Paslaugos trumpalaikiškumas. Nuosavybės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 11 06
Marketingo strategijos parengimas įmonėje uab „ingman ledai“
Marketingo strategijos parengimas įmonėjeuab „ingman ledai“. Įvadas. Uab „ingman ledai“ veiklos analizė. Įmonės rinkos patrauklumo, konkurentų ir galimybių analizė. Rinkos patrauklumo nustatymas. Konkurentų analizė. Galimybių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2013 02 07
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo