Marketingas (8)

1832 dokumentai
Rinkodaros projektinis darbas
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir jo elementai. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Mikroaplinkos elementa. Makroplinkos elementai. Vartotojo elgsena. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo ...
Marketingo projektai, Projektas, 38 puslapiai
2016 04 14
Tinklinis marketingas
Įvadas. Tinklinis marketingas. Tinklinio marketingo tiesos ir paslaptys. Tinklinio marketingo verslas. Esminiai tinklinio marketingo faktai. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Mlm versle yra sąvoka „pavėluotas ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 03 10
Transporto ir logistikos įmonės Marketingo planas
Įvadas. Transporto ir logistikos įmonės apžvalga. X įmonės pristatymas. „Vivatrans“ įmonės konkurentai. „Vivatrans“ įmonės tikslinė rinka. „Vivatrans“ įmonės marketingo kompleksai (prekė, kaina, paskirstymas, rėmimas). ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 01 19
Uab „Mantinga“ produkcijos tyrimo analizė ir rezultatai
Įvadas. Uab „Mantinga“ pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados. Siūlymai. Naudota literatūra. Priedai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2014 05 15
Kavinės paslaugų pasiūlos tyrimas
Įvadas. Paslaugos samprata, paslaugos savybės, paslaugų pasiūlą įtakojantys veiksniai. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų nematerialumas. Paslaugos neatsiejamumas. Kokybės nepastovumas. Paslaugos trumpalaikiškumas. Nuosavybės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 11 06
Pieno žvaigždės marketingo strategija
Įvadas. Marketingo strategijos parengimas teoriniu aspektu. Marketingo strategijos samprata. Išorinės aplinkos analizė. Pest Porterio 5 jėgų analizė. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros kompleksas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 04 14
Sporto klubo marketingas
Sporto klubo marketingas. Įvadas. Produktas - aerobikos treniruotės. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados. Literatūra. Šiandieninėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie paslaugų marketingą, ...
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2010 03 03
AB SNAIGĖ ir jos marketingo kompleksas
Marketingo ir vadybos integruotas grupinis darbas. Įvadas. Organizacijos pavadinimas, trumpa jos raidos istorija, pagrindiniai tikslai. Organizacijos paskirtis, vizijos ir misijos formuluotės. Organizacijos tipas, darbinės veiklos evoliucijos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 03 17
Ab Žemaitijos pienas naujo produkto įvedimo į rinką tyrimas
Įvadas. Naujo produkto įvedimo į rinką teorinė analizė. Naujų prekių kūrimas. Naujo produkto įvedimo į rinka rėmimas. Rėmimo strategijos ir jų sudarymo principai. Ab ,,žemaitijos pienas“ naujo produkto įvedimo į rinką tyrimas. Ab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 08 12
Asortimento ir atsargų uždavinio sprendiniai įmonėje
Įvadas. Asortimento ir atsargų apžvalga. Asortimento klasifikavimas ir strategijos. Asortimento formavimas. Atsargų uždavinio sprendiniai. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų analizė. Atsargų įsigijimas. Atsargų sunaudojimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 09
Baro rinkodaros planas
Baro "Mosquito” rinkodaros planas. Įvadas. Baro "Mosquito‘‘ situacijos analizė. Baro makroaplinka. Baro mikroaplinka. Baro teikiamos paslaugos. Baro ,,mosquito” ssgg (swot) analizė. Baro "Mosquito“ rinkodaros tikslai ir tikslinės ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 03 19
Coca cola marketingas
Įvadas. Coca cola atsiradimo istorija. Vizija,misija,vertybės. Verslo kryptys ir produktai. Išskirtinumas ir unikalumas. Coca cola marketingas. Kompanijos situocija rinkoje. Marketingo strategija. Socialinė veikla.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 01 24
Kepyklos parduotuvės analizė
Kepyklos analizė. Apie įmonę. Mikroaplinka. Makroaplinka. Segmentavimas. Vartotojo elgsena:. Pozicionavimas. Konkurencinis pranašumas. Konditerijos gaminių gyvavimo ciklo nustatymas. Konditerijos gaminių gaminių modifikacijos numatymai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 03 17
Marketingo komunikacijos planas
Įvadas. Situacijos analizė ir tikslinės auditorijos identifikavimas. UAB „Midus“ bendrieji veiklos bruožai ir produkcijos charakteristika. Vartotojai ir tiekėjai. UAB „Midus“ komunikavimo metodų analizė. Įmonės UAB „Midus“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 01 15
Hesburger tyrimas
„hesburger“ restoranų tinklas dabar sukurtas šešiose valstybėse:. „hese „ koncepcijos suomojoje. Su „bonus“ kortele visuomet pigiau. Papildomos nuolaidos „silver", „gold" ir „platinium" lygmenims. Išvados. Literatūros ...
Marketingo esės, Esė, 4 puslapiai
2013 05 18
Marketingo strategijos parengimas įmonėje uab „ingman ledai“
Marketingo strategijos parengimas įmonėjeuab „ingman ledai“. Įvadas. Uab „ingman ledai“ veiklos analizė. Įmonės rinkos patrauklumo, konkurentų ir galimybių analizė. Rinkos patrauklumo nustatymas. Konkurentų analizė. Galimybių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2013 02 07
Marketingo tyrimas Drogas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. „DROGAS“ plėtra. UAB „DROGAS“ vizija. UAB „DROGAS“ misija. UAB „DROGAS“ tikslai. Įmonės marketingo aplinkos ir vidaus veiksnių analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 01 16
Paslaugų marketingo konspektas
Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgsena. Lewin bendrasis elgsenos modelis. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksliai. Socialinės klasės. Įtakos grupės. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Maslow poreikių piramidė. Vartojimo prekių ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2014 02 17
Profesionalaus sporto klubo įvaizdžio formavimo ypatumai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Profesionalių sporto klubų įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įvaizdžio kūrimo teoriniai modeliai. Sporto klubų įvaizdžio kūrimo prielaidos. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 89 puslapiai
2017 04 24
Rinkodaros veiklos planavimas
Įvadas. Problema:. Tikslas:. Uždaviniai:. Tyrimo objektas:. Tyrimo metodai:. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 12 20
Šviežių daržovių ir vaisių pristatymas į namus
Idėjos pristatymas. Paslaugos poreikis. Paslaugos aprašymas. Paslaugos teikiama nauda. Vartotojai. Konkurencija. Usp. Marketingo tyrimas. Pest analizė. PEST analizė. Politinė ir teisinė aplinka. PEST analizė. Ekonominė aplinka. PEST ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 56 puslapiai
2016 07 02
Vartotojų nuomonės analizė Maxima
Santrauka. Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Identitetas ir įvaizdis. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Išorinis įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Norimo įvaizdžio kūrimas. Kennedy ir įvaizdžio kūrimo modelis. G. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 11 28
Elektroninės komercijos plėtra Lietuvoje referatas
Įvadas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos sąvoka. Elektroninės komercijos reikalavimai. Elektroninės komercijos diegimo etapai. Elektroninė prekyba. Elektroninės prekybos modeliai. E-komercijos plėtra lietuvoje. ...
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 08 04
Facebook reklamos poveikis vartotojui
Facebook atsiradimas. Reklamos samprata ir esmė. Svarbiausi reklamos įvykiai, istorija. Reklamos teisinis reglamentavimas. Pirmas įspūdis reklamoje. Elektroninės prekybos pergalė. Facebook reklama. Apklausa.
Marketingo referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 04 15
Įmonės analizė Rūta
Įvadas. Uab „rūta“ įmonės pristatymas. Uab „rūta“ misija. Uab ,,rūta“ rinkodaros tikslai. Uab ,,rūta“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros makroaplinkos ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 12 13
Internetinio skaitmeninės fotografijos produkto marketingo priemones
Įvadas. Internetinis marketingas ir skaitmeninė fotografija. Internetinis marketingas. Internetinio marketingo samprata. Internetinio marketingo 5Ss modelis. Internetinio marketingo priemonės. Tradicinio ir e-marketingo skirtumai. Tradicinės ir ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2016 08 01
Kaimo turizmo paslaugų analizė ir plėtros galimybės
Įvadas. Investicinių projektų charakteringi bruožai ir klasifikavimas. Investicinio projekto apibrėžimas ir charakteringi bruožai. Investicinių projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas. Investicinio projekto valdymas. Projektų ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 89 puslapiai
2013 03 25
Marketingas ir tinklinis marketingas
Marketingo kaip verslo konsepcijos formavimosi procese priimta išskirti penkias konsepcijas. Marketingo evoliucija. Marketingo sistema. Marketingo tipai ir jo aplinka. Tinklinis marketingas. Yra penki pagrindiniai metodai, kuriais produktai ...
Marketingo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 09 22
Marketingo komplekso analizė Samsung
Įvadas. Samsung ,,galaxy gear“ laikrodžio charakteristikaamsung“. Išmaniojo laikrodžio samsung ,,galaxy gear“ rinkos segmentavimas. Segmentavimas pagal pirkėjo išorinius požymius. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės ...
Marketingo analizės, Analizė, 19 puslapių
2013 12 09
Marketingo logistika
Įvadas. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos subsistemos. Sandėlių sistema. Atsargų sudarymo sistema. Prekių gabenimo sistema. Prekių laikymo sistema. Informacijos sistema. Marketingo logistikos funkcijos, tikslai, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 06 11
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema