Marketingo planai

20 dokumentų
Marketingo plano pavyzdys
Marketingo plano apžvalga. Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Svarbiausi išorinės aplinkos veiksniai. Svarbiausi vidinės aplinkos veiksniai. Uab“Positus“ ssgg (swot) analizė. Stipriosios savybės. Silpnosios savybės. Grėsmės. Marketingo strategija. Misija. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos. Pozicionavimas ir suvokimo ...
Marketingo planai, Planas, 20 psl.
2014 05 03
Elektroninės parduotuvės rinkodaros planas
Įvadas. Elektroninės parduotuvės "Stilingas jaunimas" apžvalga. Elektroninės parduotuvės rinkodaros aplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Socialinio - kultūrinio klimato analizė. Mokslinės - technologinės aplinkos ...
Marketingo planai, Planas, 14 psl.
2014 05 01
Ab „Žemaitijos pienas“ rinkodaros planas
Įvadas. AB „Žemaitijos pienas“ įmonės pristatymas. Ab ,,žemaitijos pieno“ rinkodaros aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Tiekėjai. Ab „žemaitijos pieno“ marketingo kompleksas. Produkų asortimentas. Paskirstymas. Rėmimas. AB ,,Žemaitijos pienas“ vidinės aplinkos analizė. Išvados. ...
Marketingo planai, Planas, 18 psl.
2015 05 13
Kaimo turizmo sodybos marketingo planas
Verslo aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos tyrimo išvados. Rinkos dydis. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Segmentavimas. Tikslinės rinkos išskyrimas. Pozicionavimas. ...
Marketingo planai, Planas, 26 psl.
2013 10 15
Rinkodaros Planas Naujo produkto įvedimas į rinką
Įvadas. Apie įmonę. Naujo produkto - sūrio „Mocarela su prieskoniais“ ypatumų analizė. Naujo produkto įvedimas į rinką. Vartotojų elgsenos naujo sūrio „Mocarela su prieskoniais“ atžvilgiu tyrimo rezultatų analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką strategijos pasirinkimas. Produkto strategijos pasirinkimas. Kainos ...
Marketingo planai, Planas, 16 psl.
2016 02 23
Marketingo rinkodaros planas
Įvadas. Įmonės ir jos paslaugų apžvalga. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Socialinio - kultūrinio klimato analizė. Mokslinės - technologinės aplinkos apibūdinimas. Gamtinės aplinkos analizė. Įmonės ...
Marketingo planai, Planas, 15 psl.
2014 04 09
Rinkodaros planas AB Alita
Makroaplinka. Mikroaplinka. Vartotojų segmentacija. Prekės gyvavimo ciklas. Produktų modifikacija. Kainodaros strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo kompleksas.
Marketingo planai, Planas, 6 psl.
2013 09 12
Rinkodaros planas Foto paslaugų įmonei
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai (4p) ir orientacija. Rinkos tyrimas. Mikroaplinka ir makroaplinka. Vartotojo elgsena. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Prekės (paslaugų) politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Literatūra.
Marketingo planai, Planas, 29 psl.
2014 03 05
Marketingo planas socialinių paslaugų centrui
Įvadas. Marketingo priemonių taikymas viešojoje įstaigoje Alytaus miesto socialinių paslaugų centre. Viešosios įstaigos charakteristika. Tikslinių vartotojų apibūdinimas. Marketingo pasiūlymo pozicionavimas. Marketingo kompleksas. Produktas, jo savybės, funkcijos, ypatumai. Kainodaros ypatumai. Paskirstymas ir rėmimas. Išvados. ...
Marketingo planai, Planas, 11 psl.
2016 02 05
Rinkodaros planas Dviračiai
Įvadas. Teorinė dalis. Rinkodaros aplinkos įtaka verslo įmonės veiklai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Verslo įmonės tikslinė RINKA bei galimos rinkodaros strategijos. Verslo įmonės rinkodaros komplekso elementai. Verslo įmonės rinkodaros planavimas. Verslo įmonės pardavimų ...
Marketingo planai, Planas, 31 psl.
2015 03 24
Įmonės „Čili holdings“ marketingo planas
Įmonės „Čili holdings“ marketingo planas.
Marketingo planai, Planas, 9 psl.
2015 05 04
Marketingo plano struktura
Marketingo plano struktura.
Marketingo planai, Planas, 6 psl.
2016 09 28
Marketing plan of snow arena
Introduction. Backgroung. Structure. Services. Market research. Swot analysis. Marketing strategy. Competition. Launch. Bibliography.
Marketingo planai, Planas, 12 psl.
2016 05 07
Rinkodaros planas Gargždų pramogos
Apie „Gargždų pramogas“. Kainynas. Segmentavimas. P. Makroaplinka. Mikroaplinka. Kelias iki vartotojo. Vartotojo elgsena.
Marketingo planai, Planas, 19 psl.
2014 11 17
Tic Šakiai rinkodaros planas
Projekto informacija. 41. 1. projektas. Pareiškėjas. Projekto partneriai. Pasiūlymo rengimo informacija. Projekto aprašymas. Projekto santrauka. Tikslai ir uždaviniai. Poveikis ir tvarumas. Darbo planas. Darbų grupės. Darbų grupių aprašymas. Tvarkaraštis. Rizikos valdymas. Projekto biudžetas. Biudžetas pagal išlaidų rūšis. ...
Marketingo planai, Planas, 15 psl.
2017 04 05
UAB Druskininkų Rasa marketingo planas
Turizmo ir rinkodaros katedra. UAB „ druskininkų rasa “ marketingo planas. „ druskininkų rasa “, UAB marketingo planas. Apie UAB „ Druskininkų RASA “. Įmonės filosofija ir strateginiai tikslai Vizija , misija , vertybės Vizija. Strateginiai tikslai finansiniai , nefinansiniai. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Naujo ...
Marketingo planai, Planas, 12 psl.
2017 11 14
Automobilių neišnaudotų išteklių panaudojimas rinkodaros planas
Įvadas. Uab „3d namai“ vizija. Uab „3d namai“ misija. Vertybės. Uab „3d namai“ požymiai. Ilgalaikiai tiksliai. Swot analizė. Pest analizė. Strateginis planas. Informaciniai šaltiniai.
Marketingo planai, Planas, 9 psl.
2015 05 06
How to Pump any Business into the Media
Putting your company in the spotlight of any media type always creates a marketing opportunity. It only depends on you whether you will promote your company in a good way beforehand. If you are going to make your brand more popular and create a good impression to the consumer, so that they could put in a good word for the next person and make ...
Marketingo planai, Planas, 1 psl.
2016 09 11
Kavinės taktinis planas
Kavinė tėvams su mažais vaikais „ niekados šalis “. situacija. Tikslas (- ai ). Įmonės organizacijos tikslas. RsV tikslas. Auditorijos charakteristika. Efektyvumo vertinimas.
Marketingo planai, Planas, 2 psl.
2015 11 26
Reklamos pasiūlymas
Pasiūlyme pateiksime išskirtines sąlygas tapus nauju klientu ,,Bitės” mobiliojo ryšio - dovanosime pirmą mėnesį nemokamai išbandyti 4 G/4G+ maksimalaus greičio internetą neribotai, lygiai taip pat kaip ir esamiems klientams, kurie pasirinks planą begalybę sms žinučių į kitus tinklus + begalybę pokalbio minučių į kitus ...
Marketingo planai, Planas, 2 psl.
2016 04 03