Marketingo praktikos ataskaitos

25 dokumentai
X įmonės reklamos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės teikiamos paslaugos, vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Orientacija. Žmonių tarpusavio santykiai įmonėje. Vertybės ir svarbiausi bendrieji reikalavimai darbuotojams. Praktikos metu pasiektų rezultatų ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2014 06 22
Topo centras baigiamosios praktikos ataskaita
Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika. Rinkos situacija. Makro aplinkos analizė. Ekonomine aplinka. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Socialine – kultūrine aplinka. Politine – teisine aplinka. Technologinė aplinka. Gamtos aplinka. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 64 puslapiai
2012 12 21
Topo centras profesinės praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpai tariant, bendrovės „topo centras“ tikslai. Personalo skyriaus veiklos analizė. Uab „topo centras“ padaliniai. „topo centro“ tauragės parduotuvės valdymo struktūra. Įmonės pardavėjo pareiginė instrukcija. Uab ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2012 12 21
Maxima praktikos ataskaita
Įvadas. Esminė informacija ir duomenys apibūdinantys maxima lt, uab veiklos viešinimą. Maxima lt, uab sklaidos planas. Maxima lt, uab reklaminės medžiagos projekto rengimas. Maxima lt, uab pranešimo spaudai projekto rengimas. Publikacijų ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 04 15
Omnitel praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas ir verslo aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos rodikliai ir jų dinamika. Įmonės valdymas. Vadybos funkcijos – planavimas ir kontrolė, jų ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2013 11 02
Marketingo veiklą įtakojantys veiksniai, formuojantys marketingo kompleksą bei strategijas
Įvadas. Uab „juodasis gintaras“ charakteristika. Marketingo aplinkos ir jų įtaka uab „juodasis gintaras“ sprendimams. Uab „juodasis gintaras“ išorinės aplinkos analizė. Uab „juodasis gintaras“ vidinės aplinkos analizė. Uab ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2013 01 16
Rinkodara praktika
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie UAB „Altechna“. Altechna įmonių grupės nariai. Pasiekimai ir narystės. Altechna ISO 9001 sertifikatas. AUB “Altechna” organizacinė valdymo struktūra. Darbo sauga. Pareigybiniai nuostatai. Rinkodara. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 42 puslapiai
2014 03 27
Topo centras praktikos ataskaita
Įvadas. Valdymas. Įmonės padaliniai. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimo procesas uab „topo centras“ tauragės parduotuvėje. Įmonės pardavėjo pareiginė instrukcija. Marketingas. Konkurentai. Marketingo ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 12 20
Praktikos ataskaita įmonėje automobilių ir autodetalių prekyba
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas. Įmonės misija. Uab „Inter Cars“ SWOT analizė. Uab inter cars organizacinė valdymo struktūra. Įmonės tiekėjai, klientai, konkurentai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedas. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2016 03 21
Marketingo praktikos ataskaita degalinių tinklas
Įvadas. Uab „stateta“ charakteristika. Įmonės tipas ir verslo aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos rodikliai ir jų dinamika. Įmonės valdymas. Vadybos funkcijos – planavimas ir kontrolė, ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 10 14
Marketingo strategijų vertinimas
Uab „x“ taikomų marketingo strategijų vertinimas. Įvadas. Uab „x“ charakteristika. Uab „x“ marketingo aplinka. Uab „x“ marketingo makroaplinka. Uab „x“ mikroaplinka. Uab „x“ prekių gyvavimo ciklas ir marketingo ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 16
UAB „Ingman Ledai“ marketingo veiksnių analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „Ingman ledai“ charakteristika. Uab „Ingman ledai“ marketingo aplinka. Uab „Ingman Ledai“ makroaplinka. Uab „Ingman Ledai” mikroaplinka. Uab „Ingman ledai“ rinka ir jos segmentai, vartotojų elgesį lemiantis ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 04 18
Marketingo mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. IKI veikla ir rezultatai. Rinka. Marketingas. Rėmimas ir reklama. Įmonės valdymas. IKI parduotuvės organizacinę struktūrą. Valdymo personalas ir darbuotojai. Motyvavimas. Vadovo veiklos vaidmuo. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2014 02 09
Praktika UAB „Ex Prompto“
Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB „Ex Prompto“ pristatymas. UAB „Ex Prompto“ struktūra ir karjeros galimybės. Rinkodaros skyriaus valdymas. Konkurentai. Profesinės praktikos metu pasiektų rezultatų analizė ir įvertinimas. Klientų ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2018 01 27
Reklama praktika
Bendros žinios apie įmonę. Praktikos tikslas, užduotis ir eiga. Idėjos vystymas ir scenarijaus rašymas (Think fazė). Klipo kūrimas, apdorojimas programomis (Work fazė). Projekto užbaigimas bei pristatymas (Crunch & delivery fazė). ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2014 03 20
UAB „Biuro gidas“ elektroninės parduotuvės praktikos ataskaita
Įvadas. UAB „Biuro gidas“. Prekybos įmonės vieta, asortimentas, kaina, rėmimas. Pirkėjų, tiekėjų ir konkurentų tyrimas. Įmonės valdymo organizacinė sandara. Darbo organizavimas. Darbo dienos pradžioje ir uždarymo darbo dienos ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 04 07
Praktikos ataskaita Operos ir baleto teatre
Įvadas. Praktikos vieta. Praktikos trukmė. Tikslai. Uždaviniai. Įmonės pristatymas. Trumpa LNF istorija. Misija. Tikslai. Veiklos kryptys. Teikiamos paslaugos. Visuomenės informavimo skyriaus hierarchija. Įtvirtintų kompetencijų analizė. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 01 29
Mokomosios profesinės veiklos praktikos rezultatai: Dizainerių produkcijos stebėjimas
Mokomosios profesinės veiklos praktikos rezultatai Dizainerių produkcijos stebėjimas. Siekiami praktikos studijų rezultatai. Atliktos veiklos praktikos studijų rezultatams pasiekti. Įgyti įgūdžiai ir žinios. Savęs įsivertinimas. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2018 06 18
Apskaita ir mokesčiai praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonė ir jos aplinka. Įmonės „Ennesse Limited“ Charakteristika. Įmonės Duomenys ir Valdymo Struktūra. Įmonės siūlomos paslaugos. Verslo plėtra. Iį „Ennesse limited“ rinkos analizė. Tikslinė rinka. Rinka. Rinkos ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2014 12 23
Svetingumo palsaugų praktika nakvynės namuose
Įmonės konkurencinė analizė. Jaunimo nakvynės namų charakteristika ir konkurentės - įmonės. Darbo organizavimo įmonėje apžvalga. Teikiamų paslaugų įmonėje apžvalga. Svečių grupių ir jų poreikių nustatymas. Svečių ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2015 02 04
Lentelių sąrašas. Įvadas. Joniškio rajono savivaldybėsjono avyžiaus viešosios bibliotekos charakteristika. Jono avyžiaus viešosios bibliotekos tipas. Jono avyžiaus viešosios bibliotekos struktūra. Joniškio rajonosavivaldybės jono ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2019 02 25
Praktika ir prekių realizavimas kepykloje
DARBO TIKSLAS: atlikti įmonės produkcijos pardavimus.DARBO UŽDAVINIAI: •Parinkti VPM firmai „Marko Mantingėlė“ realizuojamos produkcijos kanalus, strategijas;•Ieškoti reklaminės atributikos gamintojų, ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2014 03 20
Lietuvos žinios praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašymas. Tikslas. Uždaviniai. Vizija. Misija. Verybės. Reikalavimai darbuotojams. Dienraščio „Lietuvos žinios“ teikiamos paslaugos. Įmonės komunikacija. Komunikacijos taktika, strategija ir metodai. Komunikacijos ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2014 05 09
Praktikos ataskaita Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre
Įvadas. Praktikos vieta. Praktikos trukmė. Tikslai. Uždaviniai. Baigiamosios praktikos metu organizuotos ir vykdytos veiklos, užduotys. Spaudos konferencija. Operos Manon Lesko informacinės spaudos platinimas. Mini serialų kūrimas. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2015 01 29
Marketingo kompleksas ir strategija UAB „Abf lt“
Įvadas. UAB „Abf lt“ charakteristika ir veikla. UAB „Abf lt“ marketingo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tikslinė rinka ir vartotojų elgseną lemiantys veiksniai. Įmonės marketingo komplekso ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 puslapiai
2019 10 02
×