Marketingo egzamino konspektas


Išoriniai ir vidiniai veiksniai , įtakojantys paslaugų pasirinkimą Vartotojų elgsena. Reklamos nauda ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Rėmimo strategijos. Reklamos rūšys ir priemonės. Rėmimo komplekso tikslai ir uždaviniai. Rėmimo komplekso elementai ir jų apibūdinimas. Paslaugų savybės neapčiuopiamumas. Įmonės įvaizdis. Lojalių klientų išlaikymo ir pritraukimo priemonės. Kainodaros tikslai. Ryšiai su visuomene , jų reikšmė ir svarba. Kainų strategijos. Veiksniai , įtakojantys galutinės kainos nustatymą.


Segmentavimas pagal vartotojų elgseną. Svarbus žinių apie rinką šaltinis - segmentavimas pagal pirkėjo elgesį. Aišku, kad neįmanoma aprėpti visų individo elgesio aspektų. Analizuojant rinką skiriamos kelios įmonės marketingo veikloje naudingos segmentavimo kryptys. Segmentavimas pagal vartojimo motyvus. Rinką galima padalyti į segmentus, atsižvelgiant į motyvus, skatinančius vartotoją pirkti. Spręsdamas, ar pirkti, ar nepirkti, kiekvienas vartotojas motyvuoja savaip - priklausomai nuo tautybės, kultūros, išsilavinimo ir pan. Segmentavimas pagal vartotojų prisirišimą prie prekės. Segmentavimas pagal prekės panaudojimo laipsnį. Jis remiasi prielaida, kad vartotojai perkantys daug tam tikros rūšies prekių, sudaro didįjį rinkos segmentą. Segmentavimas pagal vartotojų reagavimą į naujas prekes. Kūrybiškai mąstant, galima išaiškinti dar nemažai specifinių rinkos segmentavimo kriterijų, kurie sąlygoti gaminamos produkcijos pobūdžio, tyrimo galimybių, būtent segmentavimą pagal:

Rinkos segmentavimas identifikuoja kiekvieną rinkos segmentą, o paskui pagal tam tikrus požymius išskiriamos tikslinės rinkos.

Tikslai - vartotojų informavimas apie naują prekę; prekės pranašumo išryškinimas, lyginant su konkurentų prekėmis; pardavimų stabilizavimas. Uždaviniai – informuoti, įtikinti, priminti

•Reklama- praktiškai skleidžiama bet kokią informaciją apie prekes ir paslaugas

•Asmeninis pardavimas - yra asmeninis bendravimas siekiant įtikinti potencialų pirkėją nupirkti siūlomą daiktinę prekę, paslaugą ar idėją.

Sėkmingai kuriamas įvaizdis gana stipriai veikia žmogaus pasaulėžiūrą, kuria jo požiūrį į aplinką, o įmonėms ar atskiriems subjektams duoda pelną ir pripažinimą. Visa tai vadinama sėkmingu įvaizdžiu. Pastaruoju metu ir mūsų šalyje jau niekas neabejoja, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į konkrečią instituciją, jos ekonominę sėkmę, yra jos įvaizdis. Vartotojai neretai stipriau reaguoja į įvaizdį, o ne į realybę. Įvaizdis neatsiranda savaime. Norint sukurti įvaizdį, reikia nuolatinės, planingos nuoseklios ir tikslingos veiklos, o tam reikia labai

Taigi organizacijoms iškyla poreikis permąstyti konkurencijos pagrindus ir siekti pranašumo prieš konkurentus. Šiuo požiūriu labai svarbus yra organizacijos įvaizdis, suteikiantis organizacijai išskirtinumą jos santykiuose su įvairiomis įtakos grupėmis, nes šiandieniniame pasaulyje ekonominės vertės ir gerovės šaltinis nebėra vien tik materialiųjų

prekių gamyba — tai kartu ir nematerialiojo turto kūrimas ir valdymas. Organizacijos įvaizdžio kaip nematerialaus turto vertė kyla ir todėl, kad kiti rinkos dalyviai daugiau sužino apie organizacijos patikimumą, geranoriškumą ir kokybę. Siekiant išskirtinumo, reikia išdrįsti būti kitokiam ir valdyti ateitį, kovojant pagal savo, o ne konkurentų sąlygas, mesti iššūkį esamai tvarkai ir atrasti naujų veiklos būdų

Nuo sukurto įvaizdžio priklauso kliento laukiama paslaugos kokybė ir jai keliami reikalavimai. Įvaizdis daro įtaką paslaugų tiekėjo pasirinkimui, gali pritraukti naujų klientų arba, priešingai, sumažinti įmonės populiarumą. Taigi įvaizdis turi tendenciją įsitvirtinti pats savaime. Pasiteisinę kliento lūkesčiai ne tik nulemia jo elgseną ateityje (rinktis ar nesirinkti šį paslaugų teikėją), bet ir turi įtakos kitiems asmenims ir jų paslaugos supratimui ir pasirinkimui. Įvaizdis paslaugų teikėjui svarbus ne tik klientų arba savo vietos rinkoje įtvirtinimui. Jis turi įtakos personalo telkimui ir veiklai. Įmonės įvaizdis svarbus ne tik klientams ir darbuotojams, bet ir verslo partneriams - išteklių valdytojams, su kuriais įmonė savo veikloje susiduria pirkdama įrengimus, medžiagas, žaliavas, gaudama kreditus, drausdama savo turtą ir panašiai. Geras įvaizdis padeda derybose gauti palankesniais sąlygas ar kainų nuolaidas ir, priešingai, jei susiformavo abejotinas įvaizdis, derybos visada yra sudėtingesnės

Dėl įvairiapusės įvaizdžio reikšmės įmonei aktualu jį valdyti ir panaudoti savo strateginiams tikslams įgyvendinti. Tam būtina suprasti jo sudarymo eigą ir logiką, panaudoti veiksnius, galinčius paveikti norimo įvaizdžio susidarymą.

  • Microsoft Word 29 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (4549 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vytiocha
  • Marketingo egzamino konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Marketingo egzamino konspektas. (2016 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/marketingo-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 00:28
×