Marketingo konspektas


Marketingas dvidešimt pirmajame amžiuje Marketingas. Marketingo valdymas –. Marketingo tikslas. Marketingo tipai. Marketingo specialistas –. Įmonės orientacijos. Pagrindiniai marketingo dalyviai. Marketingo komplekso „ keturių “ elementai. Integruotojo marketingo principai. Marketingo aplinkos. Marketingo planavimas –. Marketingo specialistų uždaviniai. Marketingo strategijų ir planų kūrimas bei įgyvendinimas Verslo procesai. Planavimo procesą sudaro. Verslą apibrėžia trys veiksniai. Augimo galimybių įvertinimas –. Strateginio verslo vieneto planavimas. Marketingo galimybė –. Marketingo planas –. Marketingo planą sudaro. Marketingo planų trūkumai. Marketingo rodikliai –. Strateginis planavimas vyksta keturiuose lygmenyse. Strateginį planavimą ir planų įgyvendinimą veikia. Strateginis planavimas verslo vieneto lygmenyje. Strateginis planavimas –. Taktinis planavimas –. Taktinis planavimas. Perspektyvų tyrimas –. Organizacinė struktūra –. Rinka , rinkos paklausa ir marketingo aplinka Marketingo tyrimų procesas. Duomenų šaltiniai. Tyrimo metodai. Tyrimo instrumentai. Duomenų rinkimo būdai. Rinkos paklausa –. Rinkos potencialas –. Pardavimo prognozė vyksta trimis etapais. Pardavimo prognozavimo metodai. Marketingo informacijos sistema –. Tyrimo procesas –. Gero marketingo tyrimo bruožai. Tipinės marketingo tyrimų sritys. Marketingo tyrimas –. Vartotojiškos vertės kūrimas , pasitenkinimas ir lojalumas Sisteminis požiūris. Racionalus poreikis –. Emocionalus poreikis –. Marketingo ekonominėje aplinkoje išskiriami šie svarbiausi rodikliai. Vartotojo suvokiama vertė –. Bendroji vartotojui teikiama vertė –. Bendrosios vartotojo sąnaudos –. Vartotojui teikiamą vertę lemiantys veiksniai. Pelningas vartotojas –. Ilgalaikė vartotojo vertė –. Vartotojiškos vertės veiksniai. Vartotojiška vertė priklauso nuo trijų komponentų. Įmonės vartotojų vertės gerinimo strategijos. Vartotojus išsaugoti galima dviem būdais. Investicijų į santykius su vartotojais lygmenys.


Mainai – tai trokštamos prekės ar paslaugos gavimas už atlygį.

Sandoris – yra apsikeitimas vertybėmis tarp dviejų ar daugiau šalių.

Marketingo tipai: Prekės (produkcija); Paslaugos (grožio salonai); Renginiai (parodos); Potyriai; Asmenybės; Vietovės; Nuosavybė (akcijos); Organizacijos; Informacija; Idėjos.

Marketingo specialistas – tai asmuo, siekiantis kitos šalies atsako.

Įmonės orientacijos: Gamybos orientacija (ji teigia, kad vartotojai teikia pirmenybę lengvai pasiekiamoms ir nebrangioms prekėms. Didžiausias dėmesys skiriamas dideliam gamybos efektyvumui, mažoms sąnaudoms ir masiniam prekių paskirstymui); Prekės orientacija (teigia, kad pirmenybę aukštesnės kokybės, daugiau funkcijų atliekančioms ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioms prekėms); Pardavimo orientacija (teigia, jei įmonės ir vartotojai rinkoje veiktų vieni, jie sudarytų mažiau sandorių); Marketingo orientacija ( įmonėms siūlyti kuo geriau vartotojų poreikius tenkinančią prekę ir tai daryti efektyviau už konkurentus); Holistinio marketingo orientacija (santykių marketingas, integruotasis marketingas, vidinis marketingas ir socialinės atsakomybės marketingas).

Pagrindiniai marketingo dalyviai: vartotojai, darbuotojai, verslo partneriai, finansinių grupių atstovai.

Marketingo komplekso „keturių P“ elementai: Prekė (prekių asortimentas, kokybė, dizainas, savybės, prekės ženklas, pakuotė, paslaugos); Kaina (kainoraštis, nuolaidos, priemokos); Rėmimas (pardavimo skatinimas, reklama); Paskirstymas (marketingo kanalai, prekybos mastas, asortimentas).

Integruotojo marketingo principai: siūlomą vertę būtina vartotojui pristatyti ir ją komunikuoti; marketingo sprendimus būtina derinti bendrajam tikslui pasiekti.

Vertė didėja augant kokybei bei paslaugoms ir mažėja augant kainai.

Marketingo planavimas – tai rinkos galimybių analizė, tikslinių rinkų nustatymas, marketingo strategijų kūrimas, marketingo programų vystymas ir marketingo priemonių valdymas.

Marketingo specialistų uždaviniai: Vystyti marketingo strategijas ir planus; Įvaldyti marketingo įžvalgą; Prisiderinti prie vartotojų; Kurti stiprius prekių ženklus; Formuoti rinkos pasiūlymus; Perduoti vertę; Pranešti apie vertę; Kurti ilgalaikius santykius.

Verslo procesai: Rinkos pažinimo procesas; Naujo pasiūlymo įgyvendinimo procesas; Vartotojų įsigijimo procesas; Santykių su vartotojais valdymo procesas; Vartotojo aptarnavimo valdymo procesas.

Holistinis marketingas nagrinėja tris pagrindinius klausimus: kaip nustatyti naujos vertės galimybes?; kaip efektyviai kurti perspektyvesnius naujos vertės pasiūlymus?; kaip efektyviai išnaudoti įmonės galimybes ir infrastruktūrą pateikiant vartotojui naują vertę?.

Planavimo procesą sudaro: įmonės misijos apibrėžimas; strateginių verslo vienetų sudarymas; išteklių kiekvienam verslo vienetui skyrimas; augimo galimybių įvertinimas.

Verslą apibrėžia trys veiksniai: vartotojų grupės; vartotojų poreikiai; technologijos.

Augimo galimybių įvertinimas – tai naujo verslo planavimas ir ankstesnio sumažinimas ar jo nutraukimas.

Marketingo planą sudaro: 1. Santrauka ir turinys (pagrindinių tikslų ir rekomendacijų santrauka); 2. Situacijos analizė (duomenys apie pardavimo apimtis, sąnaudas, pelną, rinką, konkurentus, makroaplinką); 3. Marketingo strategija ir programos (vadybininkas apibrėžia misiją, marketingo ir finansų tikslus); 4. Pelno-nuostolio prognozė (pateikiama pardavimo prognozė, išlaidų prognozė, kritinio pelningumo taško analizė); 5. Įgyvendinimo kontrolės mechanizmas (numatomas plano įgyvendinimo, stebėjimo ir koregavimo mechanizmas).

Marketingo planų trūkumai: realizavimo stoka, nepakankamai gili analizė, trumpalaikiai tikslai.

Marketingo rodikliai – tai mato vienetai, kuriais įmonė apskaičiuoja, lygina ir aiškina marketingo efektyvumą.

Strateginis planavimas vyksta keturiuose lygmenyse: įmonės, padalinio, verslo vieneto, prekės.

Strateginį planavimą ir planų įgyvendinimą veikia: įmonės struktūra, politika bei organizacijos kultūra.

Strateginis planavimas – tai ilgalaikių įmonės tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymas.

Taktinis planavimas: 1. Yra skirtas tik strateginiam planui konkretizuoti ir atskleisti praktinius jo įgyvendinimo būdus. 2. Apima trumpesnį laikotarpį negu strateginis. 3. Atliekamas žemesnės valdymo grandies specialistų.

Tyrimo metodai: Žvalgybinis tyrimas (naujausi duomenys renkami stebint objektus ir situacijas); Focus grupės (žmonių grupė, surinkti pagal tam tikrus demografinius, psichologinius ir kitus kriterijus); Apklausos (atskleidžia informaciją įmonėms apie žmonių patirtį, įsitikinimus, prioritetus bei pomėgius); Vartotojų elgsenos analizė (gali suteikti daug vertingos informacijos); Eksperimentai ( tikslas – užfiksuoti priežasties ir pasekmės santykį).

  • Marketingas Konspektas
  • Microsoft Word 1466 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (4260 žodžiai)
  • Ineta
  • Marketingo konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Marketingo konspektas. (2016 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/marketingo-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 11:26
×