Marketingo logistika


Pagrindines logistikos funkcijos pramones imoneje. Marketingo o logistikoje.

Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos subsistemos. Sandėlių sistema. Atsargų sudarymo sistema. Prekių gabenimo sistema. Prekių laikymo sistema. Informacijos sistema. Marketingo logistikos funkcijos, tikslai, uždaviniai. Marketingo logistikos funkcijos, strategija, tikslai ir uždaviniai. Marketingo logistikos valdymas. Trumpa uab “x” apžvalga. Marketingo logistiką įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Pagrindinis logistikos tikslas – pateikti prekes kiek galima arčiau klientų koncentracijos vietos. UAB „x” prekės buvo pristatomos tiesiogiai klientui į jo pageidaujamą vietą ir net sumažinus produkto kainą tiesioginis pagrindinės produkcijos pristatymas klientui išliko.

Prekių pateikimo ciklas yra ilgas ir padidėjusį prekių poreikį reikėtų įvertinti iš anksto, todėl UAB „x” planuodama prekių atsargas turėtų atsižvelgti į politinius, ekonominius, finansinius ir kitokius veiksnius.

Logistikos uždavinių sprendimo esmė - tikslų konfliktų sprendimas. Tiekimo parengties laipsnis sukuria esmines prielaidas, į kurias orientuojami pagrindiniai logistikos tikslai.

Pagrindinės marketingo logistikos funkcijos pramonės įmonėje skirstomos į planavimo, operatyvines ir aptarnavimo (serviso).

Ekonominiai veiksniai įtakoja marketingo logistiką per atsargų formavimą, atsargų prognozavimą ir pan.

Marketingo logistika. (2013 m. Birželio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/marketingo-logistika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 00:11