Marketingo planas socialinių paslaugų centrui


Marketingo planas.

Įvadas. Marketingo priemonių taikymas viešojoje įstaigoje Alytaus miesto socialinių paslaugų centre. Viešosios įstaigos charakteristika. Tikslinių vartotojų apibūdinimas. Marketingo pasiūlymo pozicionavimas. Marketingo kompleksas. Produktas, jo savybės, funkcijos, ypatumai. Kainodaros ypatumai. Paskirstymas ir rėmimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.


Temos aktualumas. Valstybei teikiant viešąsias paslaugas didėja ir marketingo reikšmė, nes pereinama prie kitokio viešojo sektoriaus organizacijų valdymo, kuris paremtas piliečių poreikių tenkinimu ir viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimu. Piliečiams, besinaudojantiems viešojo sektoriaus paslaugomis, marketingo priemonių pagalba galima nurodyti pagrindines vertybes, kuriomis viešoji organizacija remiasi savo veikloje ir stengiasi įgauti piliečių pasitikėjimą. Taigi sudarant viešosios organizacijos marketingo planą būtina remtis į vertybes orientuota ir visuomenės sąmoningumą motyvuojančia informacija, siekiant teikiamų paslaugų priimtinumo gyventojams.

Darbo tikslas: parengti marketingo priemonių planą viešajai įstaigai Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui.

Darbo uždaviniai:

išanalizuoti Alytaus miesto socialinių paslaugų centro marketingo aplinką;

įvertinti marketingo priemonių taikymą socialinių paslaugų centre;

parengti marketingo planą viešajai įstaigai.

Sudarant marketingo planą viešajai įstaigai remtasi moksline literatūra, straipsniais. Naudotasi L.Bagdonienės ir R.Hopenienės knyga Paslaugų marketingas ir vadyba (2009), kurioje išskiriami paslaugų klasifikavimo tipai, vienas jų – marketinginis klasifikavimas sudaro prielaidas atskleisti bendruosius paslaugų bruožus, kurie yra svarbūs paslaugų organizacijų marketingo sprendimams. Autorės akcentuoja, kad organizacijos teikiamų paslaugų apimtis sąlygos, visų pirma, personalas, jo kompetencija. Pasak autorių,motyvuoti darbuotojai gali ženkliai padidinti produktyvumą. Tačiau paslaugų pasiūlai taip pat įtakos turi ir patalpos, įrengimai bei priemonės.

Paslaugų marketinge E.Vitkienė (2004) pabrėžia, kad kiekvienas paslaugos teikėjas turi stebėti, kaip jo teikiamos paslaugos tenkina vartotojo poreikius, ar jo teikiamoms paslaugoms poreikis auga ar mažėja, o kadangi paslaugų teikėjų veiklos aplinka nuolat kinta, todėl jie neretai būna priversti paslaugų pasiūlą modifikuoti. Dauguma naujų paslaugų yra svarbus paslaugų organizacijos plėtros šaltinis. Kita vertus, naujovės pagerina paslaugų įmonės reputaciją, sustiprina vartotojų lojalumą, palengvina kitų siūlomų paslaugų pardavimą, sustiprina įmonės galimybes pritraukti naujus esamų paslaugų vartotojus.

A.Bakanauskas Marketingo komunikacijose (2004) pabrėžia marketingo komunikacijos elementų svarbą paslaugų organizacijos marketingo veikloje. Pasak autoriaus, visų pirma būsimus vartotojus reikia informuoti apie įmonės teikiamas paslaugas, reikia tinkamai nustatyti auditorijos pasiekiamumo efektyvumą ir įmonės galimybes naudoti skirtingas komunikacijos proceso formas, nes komunikacija tai bendravimas, keitimasis patyrimu, mintimis, išgyvenimais.

  • Marketingas Planai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Elena
  • 11 puslapių (1886 žodžiai)
  • Marketingo planai
  • Microsoft Word 45 KB
  • Marketingo planas socialinių paslaugų centrui
    10 - 10 balsai (-ų)
Marketingo planas socialinių paslaugų centrui. (2016 m. Vasario 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/marketingo-planas-socialiniu-paslaugu-centrui.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:58