Marketingo planas


Viesbucio x strateginis planas. Marketingo planas kursinis. Marketingo plano darbas.

Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Viešbučio „x“ makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio „x“ mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Pagrindiniai viešbučio „hermis“ konkurentai. Viešbučio „x“ pardavimo tarpininkai ir pagalbininkai. Viešbučio „x“ klientai. Kontaktinės auditorijos. Įmonės „x“ marketingo komplekso valdymas. Paslaugų ir kainodaros vertinimas. Paskirstymas. Rėmimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Ssgg analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Metams. Marketingo tikslų, strategijų nustatymas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Šis kursinis darbas yra apie visą viešbučio marketingo planą. Darbe yra mikro ir makroaplinkos, marketingo kompleko elementai ir strateginis planas.

Darbo tikslas: parengti viešbučio marketingo veiksmų ir priemonių planą.

Darbo uždaviniai:

•Atlikti makroaplinkos ir mikroaplinkos analizes;

•Įvertinti teikiamas paslaugas ir kainodarą;

•Įvertinti rėmimo veiksmus ir priemones;

•Atlikti tyrimą ir jo rezultatų analizę;

•Atlikti stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę;

•Parengti marketingo veiksmų ir priemonių programą;

Darbo metodai: anketinė apklausa, tyrimas, SSGG analizė.

•Viešbučiui didžiausią įtaką turėjo priimtas įstatymas dėl PVM padidinimo (nuo 9 proc. iki 21 proc). Viešbutis stengiasi atpažinti visus pokyčius , kad laiku nuspėtų vartotojų elgseną. Viešbutis neatsilieka nuo naujausių technologijų. Lyginant viešbučio „Hermis“ ir konkurentų kainas, matyti, kad viešbutis „Hermis“ kainų atžvilgiu su kitais viešbučiais gali konkuruoti. Pagrindiniai viešbučio pardavimo pagalbininkai yra rezervacinės sistemos. Geriausia reklama yra „iš lūpų į lūpas“.

•Pagrindinė viešbučio paslauga yra apgyvendinimas. Be pagrindinės paslaugos, viešbutis taip pat siūlo 15 papildomų paslaugų viešbučio svečiams. Viešbutis naudoja kainų nustatymo metodą atsižvelgdami į konkurentų siūlomas kainas.

•Viešbutis naudoja tiesioginę paskirstymo grandinę. Kadangi viešbutis nėra didelis, reklamai skiria 2 proc. nuo bendros apyvartos. Svečiams siūlo įvairius paslaugų paketus, o didžiausias viešbučio pranašumas tas, kad šis viešbutis vienintelis turi baseiną ir kaina svečiui yra prieinama. Viešbučio vadybininkė išvykusiems svečiams rašo laiškus ir siekdama, kad svečiai dar kartą sugrįžtų taiko papildomas nuolaidas.

Marketingo planas. (2013 m. Kovo 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/marketingo-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 21:50