Marketingo priemonių taikymas kultūros centruose


Įvadas. Marketingo teorija. Marketingo samprata. Marketingo aplinkos samprata. Funkcinės marketingo strategijos. Kultūros marketingas. Marketingo priemonių taikymas telšių rajono kultūros centruose. Tyrimo metodikos aprašymas. Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų veiklos charakteristika. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Marketingo priemonės kultūros įstaigose taikomos jų teikiamų kultūros produko paslaugų sferoje. Centralizuota, planiniu būdu valdoma sistema buvo palietusi ir kultūrą. Dabar ją keičia rinkos dėsniais valdoma sistema. Naujos sistemos taikymas turėtų užtikrinti visuomenės narių gyvenimo kokybę, todėl kultūros įstaigų marketingo priemonių taikymas ypač aktualus. Kultūros įstaigos, kurdamos kultūros produktus ir teikdamos paslaugas jų vartotojams, orientuojasi į rinką, kuri tradiciškai apibrėžiama kaip esamų ar galimų kultūros produktų ar paslaugų pirkėjų visuma. Kultūros rinkos apibrėžimo raktiniai žodžiai ,,pirkėjų visuma“ suponuoja kultūros įstaigų pastangas aptarnauti tikslines kultūros vartotojų grupes, turinčias tapačius poreikius. Todėl kultūros įstaigų veiklos rinkodaros priemonės yra orientuotos pirmiausia į kultūros produktų paslaugų teikėjų kūrybiškumą, kultūros vartotojus, publiką, atsiribojant nuo planinėje ideologizuotoje visuomenėje įsišaknijusio nepagrįsto, atitraukto nuo kliento poreikių, kultūros kūrėjų ir kultūros darbuotojų sureikšminimo. Tuo pačiu kultūros sferai labai aktuali toliaregiška marketingo sistema, besiriamenti į vartotoją orientuotų kūrybinių idėjų novatoriškumu, kultūros produktų ir paslaugų pagrįsta verte bei kiekvienos kultūros įstaigos misijos suvokimu, atsižvelgiant į socialinį laiką ir visuomenės raidą. Ši marketingo sistema leidžia pažvelgti į kultūros rinką plačiau, ne tik kaip į jos vartotojų visumą, o apimant visuomenės švietimo, kultūros politikos, masinių komunikacijos priemonių sferas, veikiančias visuomenės narių poreikius ir skonius. Analizuodami kultūros įstaigų veiklą, daugiausia dėmesio skiriame kultūros centrų, teatrų, muziejų, turizmo, meno organizacijų veiklos rinkodaros priemonių tyrimui, taikymui ir vertinimui.

Sąvoka marketingas tapo jau įprasta ir vis dažniau vartojama lietuvių kasdieniniame gyvenime, nors jo esmė iki šiol nėra visiškai gerai suprantama. Jau nuo seno prekių pardavimai ir mainai į kitas prekes vyko turguose. Žodis „marketingas“ kilęs iš anglų kalbos žodžio „market“, kuris reiškia rinką arba turgų. Bet pirminė šių sąvokų prasmė mažai beatitinka itin plačiai išreklamuotą ekonominės veiklos valdymo būdą rinkos ekonomikos šalyse(Mokslas, Marketingo samprata, 2013). Sąvoka marketingas turi begalę apibrėžimų, štai keletas jų:

Marketingas – tai klientų dėmesio pritraukimas, orientuotas į rinką, kai yra vykdomi individualūs lūkesčiai bei pažadai (Kotler P. ir kiti, Marketing Management, 2009).

Marketingas yra nagrinėjamas dvejopai: plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Plačiąja prasme marketingas tai socialinis – valdymo procesas, kurio pagalba tiek atskiri, tiek grupės žmonių kurdami ir keisdamiesi produktais gauna tai, ko jiems reikia. Poreikiai virsta konkrečiais norais, kurie priklausomai nuo finansinių galimybių transformuojasi rinkoje į paklausą konkretiems produktams. Poreikių tenkinimas vyksta mainais rinkoje. Kadangi poreikiai nuolat kinta, taigi marketingo tikslas ir yra atsiliepti į milijonų vartotojų nuolatos kintamus poreikius.Siaurąja prasme marketingas taip pat apibūdinamas labai įvairiai, jo samprata taikytina organizacijoms. Taigi marketingas yra organizacijos gamybinės-realizacinės veiklos valdymo sistema, kurios tikslas gauti atitinkamą pelną tikslingai veikiant ir įvertinant rinką ir jos sąlygas. Marketingas daugiau ar mažiau yra tikslinga veikla, kuri pasireiškia įvairiapusiškai: produktų asortimento ir apimčių planavimu, kainų nustatymu, produktų paskirstymo ir pardavimų skatinimo sistemos kūrimu, siekiant geriau tenkinti tiek gamintojų tiek vartotojų poreikius (Kriaučionienė R., Urbanskienė R., Vaitkienė R., 2006).Marketingas yra skirstomas į makromarketingą ir į mikromarketingą.

Socialinė ir kultūrinė aplinka – marketingo makroaplinkos elementas, kuris atspindi visuomenės įtaką įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui (Mokslas, Marketingo samprata, 2013). Kaip teigia Kriaučionienė R., Urbanskienė R., Vaitkienė R. (2006),,,Kultūrinė aplinka apima išmokstamas vertybes, įsitikinimus, kalbą, simbolius bei elgsenos tipus, bendrus tam tikrai visuomenės daliai bei perduodamas iš kartos į kartą. Pagrindiniai kultūros elementai – moralė, vertybės, tradicijos, mitai, etinės normos, taip pat ji apima religiją, įstatymų pagrindus, ekonominę veiklą, šeimos sampratą, žinias, maisto vatrojimo įpročius, menus muziką, technologijas“( Kriaučionienė R., Urbanskienė R., Vaitkienė R. 2006).

Betkokia organizacija turi nuolat stebėti aplinką, laiku išanalizuoti jos pokyčius ir stengtis prisitaikyti įvairiose situacijose.

Funkcinės marketingo strategijos yra:

informuoti numatytas asmenų grupes apie įmonės teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes;

Rėmimo formų yra keletas, iš kurių vienas reklama. Reklama yra neasmeninė, vienpusė komunikacija, kuria siekiama remti paslaugų pardavimą pasitelkiant mokamus reklaminius skelbimus žiniasklaidoje ar specialius nešiklius. Populiarinimas yra rėmimo veiksmas pasitelkiant straipsnius ir pasisakymus žiniasklaidoje. Informacija suteikiama žiniasklaidos atstovams, kurie ją paskleidžia savo nuožiūra ir be specialaus mokesčio. Rėmimo tikslas – padidinti pardavimo apimtį ir pelną, bet taip pat juo siekiama ir daugelio konkrečių taktinių užduočių. Perkant paslaugą pereinama per keletą pakopų – nuo visiško nežinojimo apie paslaugą iki sužinojimo, supratimo, įsitikinimo ir veiksmo. Perkant impulsyviai, tai gali trukti iki keleto minučių, tuo tarpu atvejais pirkimas gali tęstis dieną, savaitę ar net mėnesį. Rėmimo veiksmai kuriami taip, kad vestų pirkėją per visas šias pakopas. Reklamos efektyvumas vertinamas pagal tai, ar ji pasiekė iškeltus tikslus, o jei taip, tai kiek davė pelno. Reklamos efektyvumas siejamas su pasikeitusia pardavimo apimtimi (Marketingo kompleksas ir jo aplinka, 2013).

  • Microsoft Word 99 KB
  • 2015 m.
  • 32 puslapiai (5619 žodžiai)
  • Kolegija
  • Kristina
  • Marketingo priemonių taikymas kultūros centruose
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Marketingo priemonių taikymas kultūros centruose. (2015 m. Kovo 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/marketingo-priemoniu-taikymas-kulturos-centruose.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 11 d. 10:53
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo