Marketingo tyrimo samprata


Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo samprata ir ypatumai. Tyrimų svarba ir vaidmuo įmonės veikloje. Tyrimų metodai ir jų savybės. Tyrimo metodų klasifikacija. Apklausos metodas. Stebėjimo metodas. Eksperimentas. Pardavimų skatinimo priemonių įtakos vartotojų pasirinkimui tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šiame darbe glaustai nagrinėjama marketingo tyrimo samprata, tyrimų metodai bei rūšys, pateikiama jų klasifikacija bei specifiniai požymiai ir taikymo galimybės.

Tyrimo objektas – pardavimų skatinimo priemonių įtakos įvairiose vartotojų lojalumo stadijose tyrimą.

Tyrimo tikslas – išnagrinėjus tyrimų sampratą ir ypatumus, atlikti pardavimų skatinimo priemonių įtakos tyrimą ir apibendrinti jo rezultatus.

Tyrimo uždaviniai:

1.Ištirti teorinius marketingo tyrimų atlikimo ypatumus.

2.Atlikti pardavimų skatinimo priemonių įtakos įvairiose vartotojų lojalumo stadijose tyrimą.

Loginė darbo struktūra. Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys.

Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama tyrimo samprata ir ypatumai, išryškinant tyrimų svarbą ir vaidmenį įmonės veikloje bei aptariant pagrindinius tyrimo metodus ir jų savybes.

Antroje darbo dalyje atliekamas pardavimų skatinimo priemonių įtakos vartotojų pasirinkimui tyrimas, nagrinėjant parduotuvės „Sarma“ esamų ir potencialių klientų požiūrį į įvairias pardavimų skatinimo priemones.

Tyrimo metodai:

Analizuojant teorinius tyrimų atlikimo ypatumus, naudojami sisteminės, loginės ir lyginamosios mokslinės literatūros analizės metodai.

Atliekant pardavimų skatinimo priemonių įtakos įvairiose vartotojų lojalumo stadijose tyrimą, naudojama anketinė apklausa.

Marketingo tyrimo samprata. (2013 m. Gegužės 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/marketingo-tyrimo-samprata.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:52